Wiadomości prasowe

Algieria: 700 chrześcijan pozbawionych kościoła

Rząd zamyka kolejny kościół - wierni gromadzą się w domach.

(Open Doors Polska) - „Przepełniony gniewem i smutkiem", mówi o sobie pastor Salah z Kościoła Pełnej Ewangelii w Tizi Ouzou. W ubiegły piątek miejscowa policja poinformowała go, że budynek kościoła zostanie zamknięty w środę 16 października. Jest to kolejny krok w rządowym planie zamknięcia wszystkich kościołów protestanckich w największym kraju Afryki. Pracownik Open Doors spotkał się i rozmawiał z długoletnim przywódcą zboru, pastorem Salaha.

2019-10-16_Open_Doors_753x420_Algieria_DetailPage

Wnętrze kaplicy Kościoła Pełnej Ewangelii w Tizi Ouzou

15 kościołów zamkniętych od początku 2018 r.

Pastor Salah zaprosił około 700 członków kościoła na ostatnie wspólne spotkanie wczoraj, we wtorek, aby podzielić się informacjami o przyszłości zboru. Wspólnota jest jedną z największych w Algierii. Również Kościół Zgromadzeń Bożych w Tizi Ouzou i kościół w Makouda zostały poinformowane o zbliżającym się zamknięciu. Od początku 2018 roku zamknięto ponad 15 kościołów w Algierii. Zapytany o przyczynę, Pastor Salah mówi: „Spodziewaliśmy się takiego rozwoju wydarzeń, ponieważ zamykanie kościołów jest wpisane w strategię rządu. Wierzę, że wszystkie kościoły protestanckie w Algierii będą celem ataku. Jednym z głównych powodów jest prawdopodobnie to, że mamy tak wielu chrześcijan, którzy nawrócili się z islamu. To nie podoba się władzom."
Pomimo bolesnej przerwy w życiu wspólnotowym, pastor Salah nie uważa, że jest to koniec jego kościoła. W przyszłości chrześcijanie będą spotykać się w domach prywatnych: „Niektóre zgromadzenia w naszym kraju organizują swoje nabożeństwa pod gołym niebem, aby wspólnie czcić Pana. Inne wspólnoty przeobraziły się w kościoły domowe. Myślę, że i nas to czeka."
Spoglądając w przyszłość Kościoła w swoim kraju, Salah z wielkim niepokojem obserwuje obecny trend zamykania kościołów: „Obawiam się, że władze wprowadzą zakaz również dla kościołów domowych. Widzieliśmy to już wcześniej. Pastorzy, których kościoły były zamknięte, zaczęli organizować spotkania w domach, a rząd zabronił im tego.

Zachowanie władz „niezrozumiałe i nieuzasadnione”

Dopiero w zeszłym tygodniu „Protestancki Kościół Algierii” (EPA) opublikował komunikat prasowy w sprawie zamknięciu pięciu kościołów w samym tylko okręgu Bejaia. W piśmie kierownictwo kościoła domaga się „usunięcia pieczęci z miejsc zgromadzeń”, zaprzestania „zastraszania naszych wspólnot i członków” oraz uchylenia „przepisów ograniczających wolność obywateli z 2006 r.". Wszystkie możliwości administracyjne zostały wyczerpane. „Niestety, drzwi do dialogu zostały zamknięte przez władze. EPA wyraża szczególne ubolewanie w związku z niezrozumiałą i nieuzasadnioną odmową władz prowincji Bejaia do wysłuchania racji kościoła w kwestii zamykania miejsc kultu”.
Pastor Salah z Tizi Ouzou liczy na wsparcie innych chrześcijan: „Proszę Kościół na całym świecie, aby modlił się, aby Pan był z nami w tej sytuacji. Mam również nadzieję, że chrześcijanie na całym świecie zwrócą się do swoich rządów z prośbą o powstrzymanie działań rządu algierskiego. Salah zaleca modlitwę uczniów z Dziejów Apostolskich 4:24-30. Mówi między innymi: „Powstali królowie ziemi i książęta zeszli się razem przeciw Panu i przeciw Jego Pomazańcowi (...) spójrz, Panie, na ich groźby i daj sługom Twoim głosić słowo Twoje z całą odwagą".

Prosimy, módl się za chrześcijan w Algierii.

  • Dziękuj za żywy kościół Jezusa w Algierii, który od wielu lat przeciwstawia się naciskom zewnętrznym i zapewnia wielu ludziom duchowy dom.
  • Módl się za wszystkich chrześcijan, którzy nie mogą już uczestniczyć w regularnych nabożeństwach kościelnych, aby znaleźli nowe możliwości uczestnictwa w społecznościach z braćmi i siostrami.
  • Módl się, aby Jezus obdarzył mądrością przywódców duchowych, takich jak Pastor Salah, aby wiedzieli, jak najlepiej służyć swoim kościołom w zaistniałej sytuacji.
  • Módl się, aby rosnąca presja rządu przyczyniła się do dalszego rozprzestrzeniania się Ewangelii.