Wiadomości

Algieria: Chrześcijanie protestują przeciwko zamknięciu Kościoła

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oskarża kościoły protestanckie o „działalność wywrotową” i „destrukcyjne zamiary”

(Open Doors Polska) - Wczesnym rankiem 2 września policja pojawiła się u drzwi ewangelicznego kościoła „Prince de Paix” (Książę Pokoju) w algierskim mieście Ighzer Amokrane i zapieczętowała budynek. Oficjalna informacja o zamknięcia kościoła została wydana już w połowie sierpnia. Wierzący zaprotestowali przeciwko zaskakującemu nakazowi.

Policjanci zamykają drzwi kościoła w Algierii
Policjanci zamykają drzwi kościoła w Algierii

Rozmowy z władzami nie przynoszą żadnych skutków

Prawnie uznana organizacja parasolowa kościołów protestanckich w Algierii (EPA) uznała zamknięcie za nielegalne, ponieważ zostało przeprowadzone bez nakazu sądowego. Na wcześniejszym spotkaniu przedstawicieli EPA z władzami prowincji, które odbyło się 28 sierpnia, urzędnicy zgodzili się ponownie rozpatrzyć sprawę. Jednak do czasu zapieczętowania kościoła 2 września nie wydano w tej sprawie żadnych oficjalnych komunikatów.

Tego samego dnia przywódcy innej społeczności związanej z EPA zostali wezwani przez władze i poddani byli długim przesłuchiwaniom. Są oni wdzięczni Bogu, że nie wydano nakazu zamknięcia ich kościoła w Maatkas.

Kościoły utożsamiane z grupami islamskimi

8 września duża algierska gazeta opublikowała wewnętrzną dyrektywę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zatytułowaną „Działalność grup wyznaniowych sprzeczna z krajowymi praktykami religijnymi, ze szczególnym naciskiem na destrukcyjne działania w obecnej sytuacji kraju”. Nakazuje ona gubernatorom regionalnym i szefom organów bezpieczeństwa zintensyfikowanie dochodzeń w sprawie działalności finansowej niektórych grup religijnych. Gazeta wymienia z nazwy trzy grupy, w tym EPA i dwie ugrupowania islamistyczne znane z ekstremistycznych programów.

W swoim oświadczeniu  MSW stwierdza się, że przywódcy protestanccy, przy wsparciu zagranicznych podmiotów, realizują „szkodliwy plan” rozpowszechniania „destrukcyjnych pomysłów”. Kościół jest oskarżany o wykorzystywanie obecnej sytuacji politycznej kraju do realizacji swoich wywrotowych planów. Od listopada 2017 r. większość kościołów stowarzyszonych z EPA jest zobowiązana do dostarczenia państwowej zgody na prowadzenie działalności, zgodnie z wymogami rozporządzenia z 2006 r. w sprawie niemuzułmańskich praktyk religijnych. Jednak jak dotąd rząd zignorował wszystkie takie wnioski i nie zatwierdził ani jednego chrześcijańskiego kościoła na mocy tego rozporządzenia. Kilka wspólnot otrzymało natomiast pisemne nakazy zaprzestania wszelkich działań. Co najmniej siedem budynków kościelnych zostało zamkniętych.

Prosimy o modlitwę za chrześcijan w Algierii:

  • Módl się za wspólnoty, których miejsca spotkań zostały zamknięte, aby Jezus pocieszył wierzących i wskazał nowe możliwości dla ich społeczności.
  • Módl się za przywódców kościołów, aby Bóg dał im mądrość i niezłomność.
  • Módl się, aby Algieria zyskała wewnętrzną stabilność i aby coraz więcej Algierczyków odnalazło wiarę w Jezusa Chrystusa.