Świadectwa wiary

ALGIERIA: FOUDHIL POTRZEBUJE NASZYCH MODLITW

Doświadczył niesprawiedliwości – teraz grozi mu więzienie

(Open Doors Polska) – Liczne przypadki zamykania kościołów dotkliwie dotknęły Kościół Jezusa w Algierii. Kościół rośnie mimo prześladowań – jest to imponujące świadectwo determinacji chrześcijan. Ale to, jak bolesne są konsekwencje dla każdego z nich, staje się jasne w przypadku ludzi takich jak Foudhil Bahloul. W ostatnich latach wiele wycierpiała. 1 grudnia został ponownie skazany przez sąd. Foudhil potrzebuje naszych modlitw!

 

Chrześcijanie czytający Biblię
Zdjęcie symboliczne: Większość algierskich chrześcijan to byli muzułmanie, dla których Biblia i wspólnota z innymi chrześcijanami wiele znaczą

Najbliżsi stają się wrogami

Foudhil Bahloul był muzułmaninem. Jest ojcem dwóch małych dziewczynek. Kilka lat temu zetknął się z Ewangelią i postanowił zostać chrześcijaninem. Jego decyzja wywołała tak duży konflikt z żoną, że w 2017 roku złożyła pozew o rozwód. Właściwy sąd przyznał jej wyłączną opiekę nad ich dwiema córkami z powodu wyrzeczenia się przez Foudhila islamu. Rodzina ojca również była tak oburzona jego decyzją, że zniszczyła firmę Foudhila i zerwała z nim wszelkie więzi. Nie miał już pracy, ale nadal musiał płacić alimenty.

W zeszłym roku Foudhil pojechał do pracy do sąsiedniego kraju. Niestety z powodu nieoczekiwanego zamknięcia granic w związku z pandemią nie mógł wrócić zgodnie z planem. W związku z tym nie dotrzymał terminu płacenia alimentów, stanął przed sądem i został skazany na rok więzienia. Sędzia nie chciał wziąć pod uwagę powodu, dla którego Foudhil nie stawił się w kraju, ani do uznania faktu, że Foudhil dokonał płatności po powrocie. Odwołanie Foudhila zostało oddalone.

Skargi i oskarżenia

17 kwietnia br. został ponownie aresztowany, a w jego domu przeprowadzono rewizję. Na rozprawie 30 czerwca został oskarżony o „przyjmowanie pieniędzy i prezentów bez zezwolenia odpowiednich władz”. Podczas tego samego przesłuchania oskarżono go o rozprowadzanie Biblii i drukowanie chrześcijańskich broszur w celu rozprowadzania ich wśród muzułmanów.

W lipcu sąd uznał go za winnego zarzutów i w wyroku oskarżył o „podejrzaną działalność ewangelizacyjną”, „zatruwanie umysłów młodzieży” i „zwodzenie ludzi do przejścia na chrześcijaństwo”. Podstawą do wydania wyroku jest Zarządzenie 06-03 regulujące niemuzułmańskie praktyki religijne. Sąd skazał Foudhila na sześć miesięcy pozbawienia wolności i grzywnę w wysokości równowartości około 635 euro. Foudhil odwołał się od tego wyroku, ale 1 grudnia właściwy sąd apelacyjny potwierdził orzeczenie o winie. Teraz Foudhil planuje odwołać się do sądu następnej instancji.

Prosimy, módl się za Foudhila Bahloula i chrześcijan w Algierii!

  • Módl się za Foudhila, aby został wzmocniony i pocieszony, aby zawsze czerpał nową odwagę i doświadczał Bożego pokoju pośród wielu wyzwań.
  • Módl się, aby Bóg oczyścił go z zarzutów i ochronił przed niesprawiedliwą karą.
  • Módl się o jego sytuację rodzinną, aby Jezus zmienił serce jego żony i aby mógł utrzymywać kontakt z córkami.
  • Módl się za wszystkich chrześcijan w Algierii, którzy są pod silną presją ze strony swoich rodzin lub władz – aby Jezus przeprowadził ich przez to i aby znaleźli wsparcie w społeczności z innymi chrześcijanami.
  • Módl się, aby Duch Boży działał wśród prześladowców chrześcijan, niezależnie od ich motywów: aby poznali Jezusa i zwrócili się do Boga.

 

Dziękujemy za modlitwę!

Nasza modlitwa naprawdę wpływa na los prześladowanych sióstr i braci.

SIP

Światowy Indeks Prześladowań

Lista pięćdziesięciu krajów, w których chrześcijanie prześladowani są najbardziej.