Wiadomości

ALGIERIA: KOŚCIÓŁ ZAGROŻONY ZAMKNIĘCIEM

Od lat chrześcijanie nie otrzymują zgody na otwarcie kościołów

(Open Doors Polska) - Większość chrześcijan w Algierii mieszka w prowincji Tizi Ouzou. Właśnie tam władze wszczęły postępowanie w sprawie zamknięcia kościoła we wsi Ait Atteli. Rząd algierski od lat prowadzi kampanię przeciwko wspólnotom protestanckim.

 

chrześcijanie w Algierii
Nabożeństwo w kościele w Tizi Ouzou – głód Słowa Bożego jest wielki

Dekret prawny z 2006 r. uniemożliwia chrześcijanom swobodę wyznania

2 lutego gubernator prowincji Tizi Ouzou wszczął postępowanie przeciwko pastorowi kościoła w Ait Atteli, a także przeciwko jego ojcu, który jest właścicielem ziemi, na której znajduje się kościół. Podstawą pozwu jest dekret prawny 06-03 z marca 2006 r., który reguluje kwestie związane z niemuzułmańskimi praktykami religijnymi. Wspólnota kościelna w Ait Atteli została założona w 2006 r., a w 2011 r. dołączyła do Église Protestante d'Algérie (EPA), prawnie uznanej organizacji parasolowej algierskich kościołów protestanckich. Data rozprawy sądowej nie została jeszcze wyznaczona.

Od listopada 2017 r. na mocy dekretu 06-03 zamknięto 16 kościołów, a co najmniej czterem innym wspólnotom nakazano zaprzestanie działalności. Rozporządzenie stanowi, że nabożeństwa niemuzułmańskie mogą być odprawiane tylko w budynkach do tego przeznaczonych. Zezwolenie może wydać jedynie Komisja ds. Licencji, która również została powołana w 2006 roku. Od tego czasu wpłynęło wiele wniosków od kościołów, ale nie wydano ani jednego zezwolenia. Chrześcijanie zmuszeni są do organizowania swoich spotkań w domach prywatnych lub budynkach biurowych, chociaż jest to zabronione i grozi za to kara do trzech lat więzienia oraz grzywna w wysokości kilkumiesięcznej pensji.

Systematyczne i uporczywe represje

Władze zamknęły 16 budynków kościołów zrzeszonych w EPA. W 2013 r. EPA musiał ponownie ubiegać się o oficjalne uznanie po wprowadzeniu nowego prawa dla organizacji pozarządowych. Jednak rząd nie odpowiedział również na ten wniosek; EPA działa bez jasnego statusu prawnego. Przywódcy kościelni podejrzewają, że rząd chce w ten sposób zapobiec dalszemu wzrostowi liczby chrześcijan w kraju. Obecnie około 134.000 z 44 milionów mieszkańców Algierii to chrześcijanie.

Chrześcijanie w kraju modlą się, aby kościół w Ait Atteli nie został zamknięty i aby wszystkie inne kościoły mogły zostać ponownie otwarte i odprawiać nabożeństwa. Apelują o zmianę rozporządzenia 06-03 i o to, by rząd zezwolił na wolność wyznania.

W Światowym Indeksie Prześladowań 2022 Algieria zajmuje 22. miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za wiarę.

Prosimy, módl się za chrześcijan w Algierii

  • Módl się o Boży pokój i mądrość dla pastora w Ait Atteli, jego ojca i wszystkich przywódców algierskich wspólnot.

  • Módl się, by kościół wygrał sprawę sądową i mógł dalej legalnie prowadzić swoją działalność, a także, aby wszystkie kościoły, które zostały zamknięte w wyniku rządowej kampanii przeciwko EPA, zostały wkrótce ponownie otwarte;

  • Módl się o zmianę przepisów dotyczących kultu niemuzułmańskiego, aby chrześcijanie mogli bez przeszkód gromadzić się na wspólne nabożeństwa.

     

 

Dziękujemy za modlitwę!

Nasza modlitwa naprawdę wpływa na los prześladowanych sióstr i braci.

Zobacz również

Modlitwa o chrześcijanina

Pierwszą rzeczą, o którą proszą nas prześladowani chrześcijanie, to modlitwa. Poprzez modlitwę, bardziej niż przez cokolwiek innego czują naszą miłość i wsparcie- możesz mieć w tym swój udział.

Opis Kraju

poprzednia pozycja Algieria

Czytając profil kraju można uzyskać więcej informacji na temat źródeł i przyczyn prześladowań chrześcijan w Algierii oraz ich wpływu na codzienność.