Wiadomości

Algieria: Nowa konstytucja szansą dla chrześcijan?

(Open Doors Polska) – 1 listopada 2020 naród algierski będzie głosował nad nową konstytucją. Po masowych protestach w 2019 r. w grudniu poprzedniego roku nowym prezydentem został Abdelmadjid Tebboune. Obiecał, że wraz ze swoim rządem usprawni demokrację w kraju. Jednak pastor Salah Chalah, przewodniczący kościoła protestanckiego w Algierii, L'Église Protestante d'Algérie (EPA), nie widzi, żeby nowa konstytucja miała w jakikolwiek sposób wpłynąć na poprawę sytuacji chrześcijan w kraju.

2020-10-08_Open_Doors_753x420_Algieria_DetailPage.jpg

Pastor Salah razem z grupą chrześcijan protestuje przeciwko zamknięciu kościoła

Nowa konstytucja – stare problemy

Artykuł 51 nowej konstytucji stwierdza: „Wolność słowa jest nienaruszalna. Wolność kultu jest zagwarantowana, jeśli jest realizowana zgodnie z prawem. Państwo gwarantuje ochronę miejsc kultu przed wszelkimi wpływami politycznymi i ideologicznymi”. Pastor Salah Chalah nie widzi w tych stwierdzeniach żadnego postępu: „Jestem zdania, że nic się nie zmieniło w porównaniu ze starą konstytucją, ponieważ obie konstytucje – zarówno ta z roku 2016, jak i ta z roku 2020 – gwarantują wolność religii”. Jednak na mocy rozporządzenia 06-03 z 2006 r. chrześcijanie doświadczają dyskryminacji. Pastor Salah kontynuuje: „Dopóki dekret z 2006 roku nie zostanie uchylony, chrześcijanie będą nadal cierpieć niesprawiedliwość i [...] są pozbawiani podstawowego prawa do praktykowania swojej religii bez przeszkód”.

Rozporządzenie 06-03 z 2006 r., regulujące niemuzułmańskie nabożeństwa religijne, stanowi, że nabożeństwa religijne mogą odbywać się wyłącznie w budynkach, które uzyskały odpowiednie pozwolenie władz na użytkowanie. Jednak od czasu wejścia w życie rozporządzenia nie wydano takiego zezwolenia żadnemu ze zgromadzeń.

Rozwój Kościoła pomimo przeciwności

W zeszłym roku rząd zamknął ponad 15 kościołów, w tym Kościół Pełnej Ewangelii Pastora Sali w Tizi Ouzou. Trzynaście z tych kościołów pozostaje zamkniętych. Pandemia Covid-19 jeszcze bardziej utrudnia życie kościelne. „Rzadko się spotykamy. Utrzymujemy kontakt poprzez portale społecznościowe. Wielu tęskni za osobistymi spotkaniami. To motywuje nas do modlitwy i postu”.

Kościół w Algierii bardzo się rozwinął w ostatnich latach i widać, że ta tendencja się utrzymuje. „Pandemia nie wpłynęła na liczbę konwersji. Widać to na przykładzie kontaktów w sieciach społecznościowych. Wiele osób chce wiedzieć i usłyszeć więcej o Ewangelii” - mówi pastor Salah.

  • Módl się z nami, aby chrześcijanie w Algierii mogli bez przeszkód brać udział nabożeństwach i otwarcie deklarować swoją wiarę.
  • Módl się o Prześladowanych Chrześcijan – indywidualnie i w swoich wspólnotach – w Światowy Dzień Modlitwy, który wyznaczony jest na listopad.