Wiadomości

ALGIERIA: OSKARŻENIA WOBEC CHRZEŚCIJAN, ZAMYKANE SĄ KOLEJNE KOŚCIOŁY

Pomimo apeli ONZ rząd Algierii nie wycofuje się z decyzji o zamykaniu kolejnych chrześcijańskich kościołów.

(Open Doors Polska) – 4 czerwca algierski sąd nakazał zamknięcie trzech kościołów w północnej prowincji Oran. Tym samym łączna liczba kościołów zamkniętych w Algierii od listopada 2017 r. wzrosła do 16. Ponadto 6 czerwca pastor i chrześcijański księgarz zostali uznani za winnych „podważania wiary muzułmanów”.

 

Nabożeństwo w algierskim kościele
Nabożeństwo w algierskim kościele (zdjęcie archiwalne)

Kościoły i księgarnia chrześcijańska na celowniku

Dwa z zamkniętych kościołów znajdują się w mieście Oran, trzeci – 35 km na wschód w El Ayaida. Pomimo że podobny nakaz został już wydany wobec nich w lipcu ubiegłego roku, kościoły pozostawały otwarte.

Pastor Rachid Seighir prowadzi jeden z dwóch wspomnianych kościołów w Oranie, a ponadto posiada sklep z książkami i artykułami papierniczymi. W lutym sąd uznał zarówno jego, jak i jego asystenta w księgarni, Nouha Hamimiego, za winnych prozelityzmu z powodu sprzedaży książek, które sąd uznał za „podważające wiarę muzułmanów” – co w Algierii jest przestępstwem. W pierwszej instancji zostali skazani na dwa lata więzienia i grzywnę. Po rozprawie apelacyjnej sąd zdecydował 6 czerwca o zmniejszeniu wyroku do jednego roku w zawieszeniu i grzywny w wysokości około 1.200 euro.


Kościół i księgarnia pastora Seighira od kilku lat są obiektem prześladowań ze strony rządu. W listopadzie 2017 r. gubernator Oranu nakazał zamknięcie zarówno kościoła, jak i sklepu, uzasadniając to tym, że „nielegalnie drukowały one Nowy Testament i publikacje ewangelizacyjne”. Rok później sąd uchylił tę decyzję z powodu błędów proceduralnych.

Specjalni sprawozdawcy ONZ widzą wyraźne zagrożenie dla wolności wyznania

Zamykanie w ostatnich latach coraz większej liczby kościołów protestanckich pozostaje jednym z największych wyzwań stojących przed wspólnotą chrześcijańską w Algierii. W lutym Światowy Alians Ewangeliczny zwrócił na ten problem uwagę Rady Praw Człowieka ONZ.

W grudniu ubiegłego roku trzech specjalnych sprawozdawców ONZ wyraziło zaniepokojenie sytuacją chrześcijan w liście do rządu algierskiego: „Obecnie łącznie 49 miejsc kultu i kościołów jest zagrożonych zamknięciem” – zauważono, ostrzegając: „nosi to znamiona kampanii [...], która poważnie wpływa na prawa protestanckiej mniejszości chrześcijańskiej do swobodnego praktykowania religii lub przekonań”.


W Światowym Indeksie Prześladowań 2021 Algieria zajmuje 24 miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za wiarę.

* imię zmienione

 

Prosimy, módl się za chrześcijan w Algierii:

  • Módl się za wspólnoty, których kościoły mają zostać zamknięte, aby nie przeszkodziło im to w dalszym gromadzeniu się na spotkaniach i nabożeństwach.
  • Módl się za pastora Rachida Seighira i Nouh Hamimi, aby nie zachwiali się w wierze i aby poradzili sobie z konsekwencjami wyroku.
  • Módl się za całą wspólnotę chrześcijan w Algierii, aby byli w stanie wytrzymać presję rodzin i społeczeństwa i trwali silni w wierze.

Dziękujemy za modlitwę!

Nasza modlitwa naprawdę wpływa na los prześladowanych sióstr i braci.

 

SIP

Światowy Indeks Prześladowań

Lista pięćdziesięciu krajów, w których chrześcijanie prześladowani są najbardziej.