Wiadomości

Algieria: Władze zamknęły kościół

Oficjalne uzasadnienie według przywódcy kościoła jest "nieistotne"

(Open Doors Polska) - 9 listopada władze zamknęły miejscowy kościół protestancki w Aïn Turk. Miasto położone jest w północno-wschodniej części Algierii, kraju zamieszkałym przez ponad 99% ludności muzułmańskiej. Oficjalne urzędy w stolicy dystryktu Oran, oddalone o 15 kilometrów, uzasadniały zamknięcie miasta faktem, że w danym kościele były nielegalnie drukowane broszury ewangelizacyjne. Wspólnota nie posiada również niezbędnej rejestracji państwowej.

Zdjęcie symboliczne
Zdjęcie symboliczne

Niezrozumienie i smutek wśród poszkodowanych

Kościół w Aïn Turk należy do Kościoła Protestanckiego Algierii (EPA), któremu przewodniczy pastor Mahmoud Haddad. Wyraził niezrozumienie dotyczące zamknięcia i określił przyczynę jako "nieistotną". „EPA została zarejestrowana przez państwo już 1974 r. i jest akredytowana zarówno przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, jak i władze lokalne. Co więcej, na terenie kościelnym nie są drukowane ewangelickie broszury ewangelizacyjne"- mówił Haddad. Według niego nieprawdziwym jest też stwierdzenie w oficjalnym oświadczeniu, że kościół jest własnością pastora. Członek miejscowych liderów kościoła o nazwie Youssef skomentował zamknięcie kościoła w następujący sposób: "Ta niesprawiedliwość i prześladowania jakich doświadczamy w Algierii, sprawiają, że jestem bardzo smutny. Decyzja prefekta opiera się na fałszywych przekonaniach”.

Chrześcijanie wielokrotnie blokowani w wolności wyznania

W maju tego roku, podczas Rady Praw Człowieka ONZ w Genewie, omówiono sytuację praw człowieka w Algierii. Debata z udziałem przewodniczącego EPA dała chrześcijanom algierskim nadzieję na pozytywne zmiany. Wolność wyznania została już zapisana w nowej konstytucji Algierii z lutego 2016 roku. Niemniej jednak kościoły są od tamtego czasu wielokrotnie zamykane, odwołując się do rozporządzenia nr 06-03 z 2006 r., które ma regulować kwestie religii nieislamskich.

Algieria zajmuje 36. miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są prześladowani za swoją wiarę.

Źródło: World Watch Monitor, Open Doors

Prosimy o modlitwę za chrześcijan w Algierii!

  • Módlmy się za członków społeczności w Aïn Turk, aby mogli być umocnieni w wierze i w przyszłości mogli się gromadzić w swoim kościele.
  • Módlmy się o zaprzestanie polityki zamykania kościoła.
  • Módlmy się, by władze i rząd Algierii oparły się rosnącej presji islamskich ekstremistów i broniły praw wszystkich obywateli.