Wiadomości prasowe

ALGIERIA: ZAMYKANIE KOŚCIOŁÓW TEMATEM OMAWIANYM NA FORUM ONZ

Komisja stwierdza „poważne naruszenia wolności religijnej”

(Open Doors Polska) – W piątek 11 listopada Rada Praw Człowieka ONZ dokonała przeglądu sytuacji w zakresie praw człowieka w Algierii. Jedną z przyczyn, dla których Rada postanowiła zająć się Algierią, był wniosek kilku organizacji chrześcijańskich z 30 marca tego roku. Kościoły domagają się w nim m.in. oficjalnego uznania algierskiej organizacji parasolowej kościołów protestanckich oraz ponownego otwarcia ponad 25 kościołów, które zostały zamknięte przez władze w ostatnich latach. 

ALGIERIA: ZAMYKANIE KOŚCIOŁÓW TEMATEM OMAWIANYM NA FORUM ONZ
Tłok na nabożeństwach: zamykanie kościołów mocno uderza w życie wspólnot (zdjęcie symboliczne)

„Systematyczne działania” władz przeciwko kościołom i poszczególnym chrześcijanom

Od 2006 roku Rada Praw Człowieka ONZ przeprowadza regularny przegląd praw człowieka we wszystkich 193 państwach członkowskich ONZ (Powszechny Przegląd Okresowy). Między innymi swoje zalecenia i wnioski do wglądu przedstawiła koalicja organizacji chrześcijańskich w Algierii. W skład koalicji wchodzą: Światowy Alians Ewangeliczny, Światowa Rada Kościołów, Protestancki Kościół Algierii i Middle East Concern. W swoim raporcie podkreślają, że wolność religijna w Algierii pogorszyła się od czasu ostatniego przeglądu w 2016 roku do tego stopnia, że „[obecnie] władze systematycznie atakują kościoły chrześcijańskie i osoby prywatne”.

Według Koalicji od stycznia 2018 roku władze zamknęły co najmniej 26 kościołów. 16 z nich należało do organizacji parasolowej o nazwie Protestanckie Kościoły Algierii (EPA). Już w grudniu 2020 roku trzech specjalnych sprawozdawców ONZ w liście do rządu algierskiego zwróciło uwagę na to, że działania te noszą „znamiona kampanii” (raport Open Doors). W 2013 roku EPA zostało zmuszone do ponownego ubiegania się o oficjalne uznanie po wprowadzeniu nowego prawa dotyczącego organizacji pozarządowych. Jednak rząd nadal nie odpowiedział na wniosek, pozostawiając EPA w prawnym zawieszeniu. Ponadto każdy kościół z nim związany musi ubiegać się o oddzielną rejestrację. Krajowa komisja powołana do rozpatrywania wniosków w 2006 roku nie działa, więc żaden kościół nie otrzymał jeszcze pozwolenia.

Grzywny i kary pozbawienia wolności za „nieuprawnione sprawowanie kultu”

W kwietniu kościół w północnym mieście Bejaia otrzymał od gubernatora stanu nakaz zaprzestania działalności ze skutkiem natychmiastowym. Dwa miesiące wcześniej gubernator Tizi Ouzou wszczął postępowanie przeciwko pastorowi i jego ojcu, aby zamknąć kościół z 90 członkami we wsi Ait Atteli. Spotkania poza oficjalnymi budynkami kościelnymi niosą ze sobą dodatkowe ryzyko: W grudniu 2021 roku grupa 11 algierskich chrześcijan w Tizi Ouzou, stolicy prowincji o tej samej nazwie w północno-środkowej Algierii, otrzymała karę sześciu miesięcy więzienia w zawieszeniu i grzywnę w wysokości 200 000 dinarów (ok. 690 USD) za „nieuprawnione sprawowanie kultu”. W grudniu 2021 roku policja dokonała nalotu na ich zgromadzenie i dokonała aresztowania za wyznawanie religii niemuzułmańskiej bez zezwolenia. Wyrok został później zmniejszony.
Od listopada ubiegłego roku Departament Stanu USA po raz pierwszy umieścił Algierię na swojej Specjalnej Liście Obserwacyjnej krajów, które „dopuszczają się lub tolerują poważne naruszenia wolności religijnej”. W tym tygodniu Amerykańska Komisja ds. Międzynarodowej Wolności Religijnej zaleciła, aby rząd USA utrzymał ten kraj na liście obserwacyjnej ze względu na przepisy dotyczące bluźnierstwa i konwersji.

W Światowym Indeksie Prześladowań z 2022 roku Algieria zajmuje 22. miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za wiarę.

Źródło: Evangelical Focus, MEC, OHCHR, Open Doors

Prosimy, módl się za chrześcijan w Algierii!

  • Podziękuj za wierność algierskich chrześcijan pomimo trwającej od lat kampanii zamykania kościołów i spraw karnych przeciwko wiernym.
  • Módl się, aby ogromna presja władz nie osłabiła Kościoła Jezusa, ale żeby chrześcijanie nabierali nowych sił i trwali w wierze.
  • Módl się szczególnie za uwięzionych chrześcijan, a także za liderów, na których ciąży wielka odpowiedzialność: aby Jezus obdarzył ich swoim pokojem i mądrością.
  • Módl się, aby Pan Bóg umożliwiał chrześcijanom gromadzenia się na modlitwie i studiowaniu Pisma Świętego, aby  wspólnie mogli oddawać Mu cześć i umacniać się nawzajem.

Dziękujemy za modlitwę!

Nasza modlitwa naprawdę wpływa na los prześladowanych sióstr i braci.

Zobacz również

Modlitwa o chrześcijanina

Pierwszą rzeczą, o którą proszą nas prześladowani chrześcijanie, to modlitwa. Poprzez modlitwę, bardziej niż przez cokolwiek innego czują naszą miłość i wsparcie- możesz mieć w tym swój udział.

Spotkanie z prelegentem

Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat prześladowanych chrześcijan nie musisz dłużej szukać! Zaproś jednego z naszych prelegentów na spotkanie w swoim domu, szkole lub kościele. Z przyjemnością odpowiemy na Twoje zaproszenie.

Światowy Indeks Prześladowań 2024

Coroczny Światowy Indeks Prześladowań to ranking 50 krajów i szczegółowy raport, który obejmuje kraje, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani. Pragniemy, aby był on wezwaniem do modlitwy i zaangażowania się na rzecz wsparcia naszych prześladowanych sióstr i braci.