Wiadomości prasowe

Bangladesz: Atak na chrześcijan z ludu Rohingya

Prześladowanie mniejszości chrześcijańskiej w obrębie mniejszości etnicznej

(Open Doors Polska) - 27 stycznia kilkaset osób zaatakowało społeczność chrześcijańską w obozie dla uchodźców Kutupalong Maga w pobliżu Cox Bazar, niszcząc 18 domów i kościół. Napastnicy zranili dwanaście osób, z których osiem zostało hospitalizowanych, i uprowadzili co najmniej trzech chrześcijan.

2020-02-07_Open_Doors_753x420_Bangladesz_DetailPage

Dzieci w obozie dla uchodźców Rohingya

Władze opóźniają dochodzenie w sprawie przestępstwa

Chrześcijanin z obozu poinformował Benar News, że napastnicy byli powiązani z Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA), islamską grupą ekstremistyczną, która przeprowadziła również ataki na siły bezpieczeństwa w Mjanmie. Choć jedna osoba została uwolniona wkrótce po porwaniu, uważa się, że grupa nadal przetrzymuje chrześcijan, którzy mogą być torturowani. Po ataku 25 rodzin chrześcijańskich (70 osób) zostało zabranych do obozu przejściowego, nadzorowanego przez Agencję ds. Uchodźców ONZ.
Jak dotąd nie jest jasne, co doprowadziło do ataku. Lokalni chrześcijanie są przekonani, że zostali zaatakowani z powodu swoich przekonań religijnych. Jednak policja poinformowała Benar News, że przyczyną „incydentu” był konflikt między dwojgiem ludzi.
Władze zostały kilkakrotnie poproszone o zbadanie sprawy i podjęcie działań na rzecz uwolnienia porwanych chrześcijan. Jednak, jak powiedział nam lokalny partner Open Doors, odpowiedzialni urzędnicy nalegali, aby Rohingya złożyli zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa w celu rozpoczęcia dochodzenia. Ponieważ jednak tylko obywatele są do tego oficjalnie uprawnieni, Rohingya, posiadający status uchodźcy, zostali postawieni w bardzo niewygodnej sytuacji.

Chrześcijanie Rohingya szczególnie narażeni na ataki

W 2017 r. ludność Rohingya (w większości muzułmanie) została wydalona z Mjanmy (kraju buddyjskiego), w ramach czystki, którą Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości określił mianem „ludobójstwa”. Wśród ponad 700 000 uchodźców znajduję się także niewielka mniejszość chrześcijańska. Choć cierpią z powodu trudnych warunków w obozach dla uchodźców w Bangladeszu, podobnie jak wszyscy tam mieszkający, są również atakowani na tle religijnym. „Zwłaszcza w sytuacji, gdy ludzie są prześladowani z powodu pochodzenia etnicznego, spójność grupy jest bardzo ważna i podlega ścisłej kontroli jej członków. Ciasne obozy i ograniczone możliwości egzekwowanie prawa ułatwiają wzajemną kontrolę”, mówi Thomas Müller, analityk z grupy badawczej „World Watch Research” w Open Doors. „Chrześcijanie są uważani za ludzi, którzy stoją poza wspólnotą i zostali „kupieni ”przez zachodnich chrześcijan. Do tej zniekształconej percepcji dochodzi radykalizacja muzułmanów Rohingya przez grupy takie jak ARSA i priorytety sił bezpieczeństwa w Bangladeszu, w których interesie leży raczej tłumienie wszelkich niepokojów niż ochrona mniejszości religijnej. Wszystko to stawia chrześcijan z ludności Rohingya w bardzo trudnej sytuacji”- powiedział Müller. Kilka dni przed atakiem specjalny sprawozdawca ONZ ds. praw człowieka w Mjanmie, Yanghee Lee, wyraził zaniepokojenie sytuacją chrześcijan w obozach.

Bangladesz zajmuje obecnie 38. miejsce w Światowym Indeksie Prześladowań wśród krajów, w których chrześcijanie są najsilniej prześladowani za wiarę.

Prosimy o modlitwę za chrześcijan Rohingya w Bangladeszu:

  • Módl się o uwolnienie porwanych chrześcijan i o ochronę przed torturami.
  • Módl się za wysiedlone rodziny; o opiekę i pomoc, w tym o zmianę nastawienia władz Bangladeszu.
  • Módl się, aby chrześcijanie Rohingya poczuli szczególną Bożą bliskość i troskę.
  • Módl się, aby Jezus objawił się przesiedlonym Rohingya jako Zbawiciel i Orędownik oraz aby znaleźli w Nim pokój.