Zachęta do modlitwy

Bangladesz: islamiści nachodzą chrześcijan w ich własnych domach

6-letnia dziewczynka zmuszana do odmawiania islamskiej modlitwy / marginalizacja chrześcijan

(Open Doors Polska) - W grudniu ubiegłego roku w okresie świąt Bożego Narodzenia muzułmańscy ekstremiści ze wzmożoną intensywnością nachodzili i szykanowali chrześcijan nawróconych z islamu w północnym Bangladeszu. Regularnie pojawiali się w domach wierzących i zmuszali ich do wyrzeczenia się Jezusa. Zmuszano też 6-letnią dziewczynkę do odmówienia muzułmańskiej modlitwy. Incydenty te pokazują tendencję, która niepokoi miejscowych wierzących.

Bangladesz
Jala nie rozumiała, czego chcą od niej obcy mężczyźni (zdjęcie symboliczne)

„Co robisz z moją córką?”

Mała Jala* bawiła się przed domem, kiedy grupa lokalnych muzułmanów próbowała zmusić ją do odmówienia kalimy (muzułmańskiej modlitwy i wyznania wiary). Nie rozumiejąc, o co proszą ją obcy mężczyźni, Jala pobiegła do domu i zawiadomiła o tym matkę. Po wysłuchaniu relacji córki, Dinara* wybiegła z domu: „Co robicie z moją córką? Ona jest jeszcze dzieckiem. Nie możecie tego robić! Idę złożyć skargę na policję” – krzyknęła w kierunku grupy. Mężczyźni wycofali się.
„Prawie każdego dnia chrześcijanie są prześladowani i nękani za wiarę w Jezusa” – mówi Ilyas*, lokalny partner Open Doors. „Islamiści regularnie nachodzą domy chrześcijan i zmuszają ich do recytowania kalimy, wyrzeczenia się wiary w Jezusa i wyznania islamu. Tych, którzy odmawiają, siłą zabierają do meczetu i zmuszają do publicznego wyrzeczenia się chrześcijaństwa. Grożą, że będą krzywdzić członków ich rodzin i prześladować ich, dopóki nie ulegną”.

Marginalizacja

Oprócz nachodzenia chrześcijan w domach, muzułmańscy ekstremiści w tej miejscowości głośno ogłaszali, że wszyscy, którzy przeszli na chrześcijaństwo, muszą powrócić do islamu, w przeciwnym razie nie będą mogli pozostać w wiosce – relacjonował dalej Ilyas. „Mówili, że użyją wszelkich dostępnych im środków, aby pozbyć się z wioski chrześcijan”. Już teraz chrześcijanie są tu poważnie marginalizowani: „Muzułmanie nie chcą mieć nic wspólnego z chrześcijanami, nie handlują z nimi, nie rozmawiają z nimi, nie pozwalają chrześcijanom pracować na polach itp. Chrześcijanie są całkowicie marginalizowani”.

Ostatnio w Bangladeszu nasila się tendencja do stosowania przemocy, aby zmusić chrześcijan pochodzenia muzułmańskiego do wyrzeczenia się wiary. Niektórzy mężczyźni ukrywali się w obawie przed prześladowaniami. „Nie mogą iść do pracy. Nie mogą nawet pójść na rynek, aby cokolwiek kupić rzeczy” – opisuje sytuację Ilyas. Najbardziej narażone na niebezpieczeństwo są kobiety i dzieci, ponieważ to one pozostają w domu.
Wierzący z wioski Jali poinformowali o problemie lokalną policję, jednak nasi lokalni partnerzy twierdzą, że nie podjęto odpowiednich kroków, aby powstrzymać prześladowania. „Ta niezdecydowana postawa policji i lokalnych władz sprawia, że chrześcijanie są rozgoryczeni i sfrustrowani” – mówi Ilyas.

W Światowym Indeksie Prześladowań 2021 roku Bangladesz zajmuje 31 miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za wiarę.

*imiona zmienione

Prosimy, módlcie się za chrześcijan w Bangladeszu:

  • Dziękuj za wszystkich byłych muzułmanów, którzy zdobyli się na odwagę, aby pójść za Jezusem Chrystusem i wyznać Go swoim Panem.
  • Módl się za wszystkich, którzy ugięli się pod presją i zaparli się Jezusa Chrystusa, aby doświadczyli Bożej łaski i zostali napełnieni nową odwagą.
  • Módl się za wszystkich byłych muzułmanów, aby Jezus chronił mężczyzn, kobiety i dzieci, i zapewnił im wszystko, czego potrzebują – zarówno w sferze duchowej, jak i materialnej.
  • Módl się za prześladowców, aby doświadczyli przemiany serc i umysłów.

Dziękujemy za modlitwę!

Nasza modlitwa naprawdę wpływa na los prześladowanych sióstr i braci.

SIP

Światowy Indeks Prześladowań

Lista pięćdziesięciu krajów, w których chrześcijanie prześladowani są najbardziej.