Wiadomości

BANGLADESZ: PRZEŚLADOWANIA CHRZEŚCIJAN; NISZCZENIE ZAPASÓW POMOCY

23 chrześcijan nawróconych z islamu zostało zmuszonych do wyrzeczenia się wiary. Jednak prześladowania na tym się nie kończą.

(Open Doors Polska) - 19 maja dziesięć rodzin chrześcijan z północnego Bangladeszu nawróconych z islamu zostało uwięzionych w lokalnym meczecie i zmuszonych do wyrzeczenia się wiary. Nawet po uwolnieniu, oni i inni chrześcijanie spotykają się z ogromną wrogością lokalnej społeczności i różnymi formami nękania. Niektórzy z nich zostali okradzeni po odebraniu paczek z pomocą. Napastnicy zniszczyli żywność, którą im odebrali.

 

Bangladesz
Zdjęcie symboliczne: dwoje nawróconych chrześcijan uczestniczy w seminarium na temat biblijnych podstaw życia rodzinnego

Muzułmańscy duchowni przyglądają się działalności wspólnot chrześcijańskich

Od początku tego roku nastąpił zauważalny wzrost prześladowań chrześcijan w Bangladeszu, zwłaszcza tych, którzy w przeszłości byli muzułmanami. Wyraźnie widać to w raportach, które lokalni partnerzy Open Doors przygotowują, dokumentując codzienne cierpienia wierzących. Ostatni incydent, 19 maja, miał miejsce po tym, jak 23 członków dziesięciu rodzin wzięło udział w nabożeństwie dziękczynnym w miejscowym kościele. Ich obecność została wyśledzona przez muzułmańskich duchownych ze stolicy Dhaki, którzy regularnie monitorują działalność wspólnot chrześcijańskich w tym rejonie.

Duchowni zwołali spotkanie komitetu meczetu i jeszcze tego samego wieczoru wtargnęli do domów chrześcijan. Nękali rodziny słowami takimi jak: „Dlaczego zostaliście chrześcijanami? Pójdziecie do piekła. Zginiecie!”.

Zwabieni do meczetu

Następnego dnia ci sami mężczyźni zaprosili chrześcijan do meczetu pod pretekstem, że chcą z nimi porozmawiać. Jednak kiedy chrześcijanie przyszli do meczetu, uwięziono ich i nie chciano wypuścić, dopóki nie wyrzekną się Jezusa. Samuel*, pastor miejscowego kościoła, chciał przyjść im z pomocą, ale nie został do nich wpuszczony. Ostatecznie chrześcijanie zostali zwolnieni pod warunkiem, że w przyszłości będą regularnie uczęszczać do meczetu.

Pastor opowiadał: „Muzułmanie celowo wybudowali meczet w pobliżu kościoła, aby uniemożliwić byłym muzułmanom przychodzenie do kościoła. [...] Powstrzymują chrześcijan od uczęszczania do kościoła i uniemożliwiają im praktykowanie wiary”.


Aby chronić wiernych, Samuel złożył skargę do odpowiedniego urzędnika, który poinstruował członków meczetu, aby nie zmuszali chrześcijan do wyrzeczenia się wiary i nie przeszkadzali im w jej praktykowaniu.

„Nie wolno wam przyjmować pomocy od chrześcijan”

Mimo to chrześcijanie na tym obszarze nadal żyją w strachu przed prześladowaniami. W rezultacie wielu z nich wycofało się z życia społecznego, co dodatkowo potęguje ich cierpienie, ponieważ często są bardzo biedni. „Ukrywają się i nie chodzą do pracy. Nikt nie chce dać im pracy” – wyjaśnia pastor Samuel. W odpowiedzi na ich potrzeby lokalni partnerzy Open Doors rozdali 13 rodzinom paczki z żywnością i środkami higienicznymi.


Dwie z tych rodzin zostały zatrzymane w drodze do domu przez członków komitetu meczetu, którzy wyrwali im siłą worki i wrzucili je do stawu. Następnie grozili rodzinom, mówiąc: „Nie wolno wam jeść tego jedzenia. Jeśli to zrobicie, popełnicie grzech, ponieważ jest to owoc grzechu. Nie wolno wam przyjmować pomocy od chrześcijan!”. Skarga złożona w urzędzie jak dotąd nie przyniosła skutku.

W Światowym Indeksie Prześladowań 2021 Bangladesz zajmuje 31 miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za wiarę.

*imię zmienione

Prosimy, módl się za chrześcijan w Bangladeszu:

  • Módl się za prześladowane rodziny, aby Jezus wzmocnił je w wierze i przeprowadził przez ten trudny czas.
  • Módl się za wszystkich chrześcijan, aby doświadczyli Bożego zaopatrzenia, znaleźli pracę i nie tracili odwagi.
  • Módl się, aby Jezus napełnił kościoły swoim życiem, aby wyposażył pastorów i uczynił tamtejszych wierzących „więcej niż zwycięzcami”.
  • Módl się za członków komitetu meczetu; aby Bóg im błogosławił i dzięki swojej dobroci doprowadził do ich nawrócenia, aby poznali Jezusa.

Dziękujemy za modlitwę!

Nasza modlitwa naprawdę wpływa na los prześladowanych sióstr i braci.

 

SIP

Światowy Indeks Prześladowań

Lista pięćdziesięciu krajów, w których chrześcijanie prześladowani są najbardziej.