Wiadomości

Chrześcijanie w Iranie zniesławieni, prześladowani i więzieni

Rząd prezydenta Rohaniego zwiększa presję wywieraną na mniejszości religijne

(Open Doors Polska) Według zebranych przez Open Doors informacji, w 2016 roku w Iranie aresztowano lub uwięziono co najmniej 193 chrześcijan. Karta praw obywatelskich wydana przez prezydenta Rohaniego w grudniu 2016 r. może zatem w najlepszym razie zostać uznana za deklarację intencji. Od początku swojej kadencji w 2013 r. mniejszości religijne są coraz częściej prześladowane. Z niedawnego sprawozdania amerykańskiej Komisji ds. Międzynarodowej Wolności Religijnej (USCIRF) wynika, że liczba uwięzionych więźniów mniejszości religijnych pod przywództwem prezydenta Rohaniego wzrosła.

Zdjęcie: Katedra Kościoła ormiańskiego w Teheranie

W Iranie zabrania się nabożeństw w języku narodowym perskim, podobnie jak rozpowszechniania pism chrześcijańskich. Rząd i media defirmują wiarę chrześcijańską i ostrzegają jej zwolenników. W ostatnich miesiącach co najmniej 12 chrześcijan zostało skazanych na 10 lub więcej lat więzienia. Ma to na celu powstrzymanie spotkań, szczególnie przez długotrwałe naloty, w zgromadzeniach kościelnych - zwłaszcza w kościołach domowych. Podobnie jak w wielu procesach przeciwko chrześcijanom w ostatnich latach, zarzuty obejmowały: "zagrożenie bezpieczeństwa narodowego","organizowanie kościołów w domach" i "obrażanie świętych" (blasfemia). Pomimo narastających prześladowań, młodzi ludzie wykazują duże zainteresowanie wiarą chrześcijańską. Konwertyci z islamu liczeni w kilkuset tysiącach, reprezentują zdecydowanie największą grupę chrześcijan w Iranie, nawet w stosunku do członków kościołów tradycyjnych. Dlaczego podejmują takie ryzyko, skoro Koran i Fatwa przewidują karę śmierci za odejście od islamu? „Dzięki Jezusowi odnalazłem pokój" albo: "Bóg chrześcijan jest miłością", jest odpowiedzią wielu nawróconych.

Czy reżim obawia się wiary chrześcijan?

Bizarr, to najnowsza publikacja obrazów w przestrzeni gospodarczej i politycznej tworzonych przez Strażników Rewolucji, które ukazują ogromne ilości skonfiskowanych Biblii i innych materiałów chrześcijańskich. Mansour Borji z Organizacji Praw Człowieka w Artykule 18 pyta: "Dlaczego te zdjęcia nie są publikowane przez policję czy organy sądowe, ale przez Strażników Rewolucji, która jest jednostką wojskową? Czy wykopywanie kościołów domowych jest ich zadaniem? Jak stabilny rząd może być tak bardzo zaniepokojony Nowym Testamentem i książkami chrześcijańskimi? Twierdzą, że szanują wolność mniejszości religijnych, demonstrując przy tym konfiskatę ich materiałów, które traktują jak dowody działalności przestępczej".

Większe wykorzystanie stosunków gospodarczych i rządowych

Irański pastor Youcef Nadarkhani został również zagrożony karą śmierci w 2010 roku z powodu odejścia od islamu. Dana kara została zamieniona na trzyletnią karę więzienia z powodu protestów międzynarodowych. Większe zaangażowanie rządów zachodnich w wolność religijną i naciski gospodarcze mogłyby znacznie poprawić sytuację chrześcijan w Iranie. Żądania ochrony praw człowieka lub ochrony chrześcijan przed arbitralnym uwięzieniem nie będą zagrażały stosunkom gospodarczym i politycznym. Chrześcijanie w Iranie liczą na to wsparcie.

Deportacja konwertytów i konsekwencje

Niedawne wyroki chrześcijan w Iranie - głównie byłych wyznawców islamu - jest również ważne dla obecnej sytuacji w Niemczech. Szef Open Doors Deutschland, Markus Rode, wspomina o deportacji irańskich uchodźców z Niemiec, którzy przyjęli wiarę chrześcijańską: "W Iranie nawróconym chrześcijanom odmawia się uznania zmiany wyznania; po ich deportacji oczekuje na nich więzienie, przemoc i w najgorszym wypadku morderstwo. Wydaje się, że pracownicy BAMF nie są świadomi tych konsekwencji, ponieważ nadal istnieje duża liczba decyzji odmownych dla konwertytów z Iranu. Zwracamy się zatem do obecnego Ministra Spraw Wewnętrznych Thomasa de Maizière' a, jako szefa BAMF, o rozważenie dramatycznych konsekwencji deportacji chrześcijańskich konwertytów do Iranu".
Iran zajmuje 8. miejsce w Światowym Indeksie Prześladowań Open Doors  wśród krajów, w których chrześcijanie są narażeni na prześladowania z powodu swojej wiary.

Obecne statystyki z 10 października, dnia, który jest Międzynarodowym Dniem przeciwko Karze Śmierci, dopełniają obraz represyjnego reżimu. Wśród wszystkich krajów, w których wykonywana jest kara śmierci, według Amnesty International, Iran zajmuje drugie miejsce z co najmniej 567 wykonanymi wyrokami śmierci tylko w 2016 r., a następnie Arabia Saudyjska (minimum 154 egzekucje).

Prosimy o modlitwę i ochronę dla chrześcijan w Iranie!