Wiadomości

Erytrea: aresztowano 141 chrześcijan

Mimo zniesienia sankcji ONZ, sytuacja chrześcijan nie poprawia się.

(Open Doors, Polska) – 10 maja, w stolicy Erytrei Asmarze, siły bezpieczeństwa aresztowały 141 chrześcijan. Wśród nich znalazły się 104 kobiety, 23 mężczyzn oraz 14 dzieci. Skala aresztowań pokazuje rzeczywistą sytuację chrześcijan w kraju Rogu Afryki, wobec którego ONZ zniosła sankcje pod koniec 2018 roku.

Zdjęcie: Erytrejscy chrześcijanie potajemnie spotykają się na modlitwę.
Zdjęcie: Erytrejscy chrześcijanie potajemnie spotykają się na modlitwę.

Troska o warunki przetrzymywania dzieci i osób starszych.

Open Doors nie posiada dokładnych informacji na temat okoliczności aresztowań przeprowadzonych w dystrykcie Mai Temenai. O ile wiadomo, osoby zatrzymane nie usłyszały jeszcze żadnych zarzutów. W przeszłości, aresztowani chrześcijanie byli przetrzymywani latami w bardzo złych warunkach, niektórzy z nich w kontenerach, które stały w słońcu. Budzi to niepokój, szczególnie w odniesieniu do dzieci i młodzieży, a także osób starszych.

14 listopada 2018 r., po dziewięciu latach, Rada Bezpieczeństwa ONZ jednogłośnie podjęła decyzję o zniesieniu sankcji wobec Erytrei. W 2009 roku nałożono embargo na broń, zamrożono aktywa i ograniczono możliwość podróżowaniu obywateli, ponieważ Erytrea została oskarżona o wspieranie islamskich bojówek Al-Szabaab w sąsiedniej Somalii. Ponadto jednak dostrzeżono ogromne nieprawidłowości w dziedzinie ochrony praw człowieka i zapewnienia wolności wyznania, co doprowadziło do krytyki reżimu wieloletniego prezydenta Republiki, Izaiasa Afewerkiego.

Duchowni ubolewają z powodu ograniczania wolności religijnej.

Tuż przed zniesieniem sankcji, ojciec Mussie Zerai, katolicki ksiądz z Asmary, ostrzegał w liście otwartym przed przymykaniem oczu na to, co dzieje się w jego kraju. Pomimo poprawy stosunków dwustronnych z innymi krajami regionu, grupy religijne w tym kraju są nadal prześladowane, podkreślił. „Szkoły katolickie i islamskie zostały zamknięte, podobnie jak osiem ośrodków medycznych i katolickich szpitali; prawosławny patriarcha Abune Antonios, który został zdymisjonowany w 2004 r., od 14 latach znajduje się w areszcie domowym" - napisał Zerai.

W kwietniu 2018 r. podobny pogląd wyraził amerykański duchowny Thomas Reese, członek Amerykańskiej Komisji ds. Wolności Religijnej na Świecie. Powiedział, że Erytrea jest „jednym z najgorszych przykładów sponsorowanego przez państwo tłumienia wolności religii i przekonań na świecie".
W Światowym Indeksie Prześladowań Open Doors Erytrea zajmuje obecnie 7 miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są prześladowani za swoją wiarę.

Prosimy o modlitwę za chrześcijan w Erytrei:

  • Módl się, aby wszyscy zatrzymani, w tak trudnej i niepewnej sytuacji, doświadczyli Bożego pocieszenia i pokoju.
  • Módl się o duchową i fizyczną opiekę dla zatrzymanych chrześcijan.
  • Módl się, aby zostali wzmocnieni w wierze, aby Jezus mógł być przez nich uwielbiony.
  • Módl się o szybkie zwolnienie z aresztu dla wszystkich zatrzymanych, a zwłaszcza dla młodzieży i dzieci oraz osób starszych.