Wiadomości prasowe

Erytrea: daleka od wolności wyznania.

Setki chrześcijan nadal przetrzymywanych w więzieniach / mandat specjalnego obserwatora ONZ wygasa w czerwcu

(Open Doors Polska) - Grupy działające na rzecz praw człowieka wezwały do przedłużenia mandatu Sheili B. Keetharuth, specjalnej sprawozdawczyni ONZ ds. wolności wyznania w Erytrei. Jego ważność upływa w czerwcu. Prawie połowa z 5,5 miliona mieszkańców Erytrei jest oficjalnie chrześcijanami. Wielu z nich cierpi z powodu działań podejmowanych przez rząd. Od lat przetrzymuje się setki chrześcijan w nieludzkich warunkach w prowizorycznych więzieniach.

Zdjęcie symboliczne: Davida Stanley
Zdjęcie symboliczne: Davida Stanley

Kary pozbawienia wolności dla chrześcijan

W kwietniu 2018 roku Thomas Reese z amerykańskiej Komisji Rządowej ds. Międzynarodowej Wolności Religijnej (USCIRF) nazwał Erytreę "jednym z najgorszych przykładów sponsorowanego przez państwo metod ograniczania wolności wyznania". Departament Stanu USA szacuje liczbę Erytrejczyków zatrzymanych z przyczyn religijnych na 1200 do 3000. 300 chrześcijan zostało aresztowanych w okresie sprawozdawczym Światowego Indeksu Prześladowań Open Doors. W przeszłości Open Doors wielokrotnie informowało o konkretnych sytuacjach i osobach. Wśród więźniów znajdują się duchowni wolnych kościołów protestanckich, którzy są przetrzymywani przez reżim od ponad dziesięciu lat. Szczególnie prześladowani są także członkowie ich wspólnot. Wynika to w dużej mierze z ustawy z 2002 r., która uznała wszystkie wspólnoty chrześcijańskie poza Kościołem prawosławnym Erytrei, Kościołem rzymskokatolickim i Kościołem ewangelicko-luterańskim Erytrei za działające poza granicami prawa.

Mało, kto nie wyjechał z kraju

Dr Berhane Asmelash był także duchownym kościoła w Erytrei, którego osadzono w więzieniu za działalność chrześcijańską. Uciekł on do Wielkiej Brytanii 18 lat temu i od tamtej pory obserwuje rozwój wydarzeń. Na początku maja odwiedził obóz dla uchodźców w Etiopii. Pod koniec 2017 r. około 165 000 erytrejskich uchodźców mieszkało w sąsiednim kraju - większość z nich tylko tymczasowo. W Europie, Erytrejczycy stanowią największą grupę uchodźców afrykańskich. Według duchownego Asmelasha w Erytrei prawie nie ma młodych ludzi. "Reżim ten uniemożliwia im normalne funkcjonowanie w kraju. "Wyjeżdżają z kraju, ponieważ nie mogą znaleźć pracy lub prowadzić normalnego życia rodzinnego z powodu przymusowej służby wojskowej".

W obecnym Światowym Indeksie Prześladowań 2018, Erytrea zajmuje 6 miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani.

Źródła: World Watch Monitor, Open Doors

Prosimy, módl się za chrześcijan w Erytrei i za ich kraj:

  • Módl się za wielu więźniów, aby Jezus obdarzył ich zdrowiem i wzmacniał ich w wierze tak, aby mogli przetrwać okres uwięzienia i świadczyć o tym przez cały czas.
  • Módl się, aby Jezus nadal budował swój Kościół pomimo ogromnej presji.
  • Módl się o trudną relację pomiędzy Kościołem prawosławnym, a wolnymi kościołami: o jedność chrześcijan w Erytrei.
  • Módl się o Boże błogosławieństwo dla Erytrei, o rząd i zakończenie trwającej emigracji z kraju.