Wiadomości prasowe

ERYTREA: ŚMIERĆ ZWOLNIONEGO Z WIĘZIENIA PASTORA

Biurokratyczne przeszkody opóźniają organizację pogrzebu

(Open Doors Polska) - 58-letni Tesfay Yihdego zmarł w swoim domu w pobliżu Asmary w ostatnią niedzielę rano. Na początku roku pastor, u którego w trakcie odbywania kary zdiagnozowano raka mózgu, został zwolniony z więzienia i wrócił do rodziny.

Pastor Tesfay – zdjęcie archiwalne
Pastor Tesfay – zdjęcie archiwalne

Długoletnie wyroki pozbawienia wolności negatywnie wpływają na zdrowie więzionych

Pastor Tesfay studiował teologię w Etiopii i tam przez 15 lat służył w jednym z kościołów. W 1998 roku wrócił do Erytrei i kontynuował posługę w swojej ojczyźnie. W styczniu 2013 roku doszło do licznych aresztowań chrześcijan przez rząd Erytrei. Jedną z ofiar był pastor Tesfay Yihdego. Prawdopodobnie z powodu choroby po 10 latach i dwóch miesiącach pobytu w więzieniu został zwolniony. Lokalni partnerzy Open Doors tłumaczą, że wielu uwięzionych przywódców kościelnych doznaje poważnego uszczerbku na zdrowiu z powodu długiego okresu zatrzymania i trudnych warunków więziennych, co w niektórych przypadkach prowadzi do ich przedwczesnej śmierci.

Niestety rodzina pastora Tesfaya wciąż czeka na zgodę na pochowanie jego ciała. Pogrzeb miał się odbyć w jego rodzinnej wiosce, ale z powodu sztucznie kreowanych przeszkód administracyjnych do tej pory urząd nie zezwolił na pochowanie pastora. Jest to dodatkowym obciążeniem dla pogrążonej w smutku rodziny. Lokalni partnerzy wyjaśniają, że jest to powszechna taktyka nękania rodzin zmarłych chrześcijan.

Reżim dąży do przejęcia kontroli nad kościołami

24 maja Erytrea obchodzi Dzień Niepodległości. Z tej okazji co roku odbywają się publiczne uroczystości, w których uczestniczy większość obywateli kraju. Chrześcijanie jednak zazwyczaj trzymają się z dala od podobnych imprez, gdyż sumienie nie pozwala im na okazywanie poparcia reżimowi uznawanemu za jednej z najbardziej represyjnych na świecie. Dlatego, zwłaszcza w tym czasie, są oni inwigilowani i przymuszani do włączenia się w obchody. Wszystkie kościoły znajdują się pod nadzorem państwa. Partia prezydenta Isaiasa Afewerki, która objęła władzę w 1991 roku, robi wszystko, aby jej nie utracić. Istnieje na przykład sieć obywateli, których zadaniem jest donoszenia na swoich sąsiadów. Wielu przywódców kościołów doznało represji ze strony władz. Są oni celem ataków i grozi im aresztowanie, tortury, głód i praca przymusowa. 

Niektórzy przebywają w areszcie od ponad 10 lat.

Open Doors jest związane z Kościołem w Erytrei poprzez strategiczne partnerstwo od końca lat 90. Poprzez naszych lokalnych partnerów zachęcamy i wspieramy chrześcijan w tym regionie, organizując szkolenia na temat prześladowań, projekty pomocowe i  programy uczniowskie.

Prosimy, módl się za rodzinę pastora Tesfaya i chrześcijan w Erytrei!

  • Módl się o Boże pocieszenie dla bliskich pastora Tesfaya i o to, by jak najszybciej mogli pochować jego ciało.
  • Módl się o wszystkich chrześcijan w więzieniach i obozach pracy, szczególnie tych uwięzionych od wielu lat; aby Jezus towarzyszył im podczas tej trudnej drogi i dodawał im sił. 
  • Módl się o duchowych przywódców w kraju, aby Jezus ich chronił i dał im mądrość i odwagę, aby dobrze służyli swoim kościołom pomimo niebezpieczeństwa.
  • Módl się, aby Ewangelia była głoszona z mocą mimo grożących chrześcijanom prześladowań, i aby jak najwięcej osób znalazło wolność w Chrystusie.

Dziękujemy za modlitwę!

Nasza modlitwa naprawdę wpływa na los prześladowanych sióstr i braci.

Zobacz również

Światowy Indeks Prześladowań 2024

Coroczny Światowy Indeks Prześladowań to ranking 50 krajów i szczegółowy raport, który obejmuje kraje, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani. Pragniemy, aby był on wezwaniem do modlitwy i zaangażowania się na rzecz wsparcia naszych prześladowanych sióstr i braci.

Modlitwa o chrześcijanina

Pierwszą rzeczą, o którą proszą nas prześladowani chrześcijanie, to modlitwa. Poprzez modlitwę, bardziej niż przez cokolwiek innego czują naszą miłość i wsparcie- możesz mieć w tym swój udział.

Bezpłatne materiały

Bezpłatny, miesięczny magazyn zawierający poruszające świadectwa i aktualne informacje z prześladowanego Kościoła wraz z Kalendarzem Modlitw.