Świadectwa wiary

ERYTREA: WEZWANIE DO „NATYCHMIASTOWEGO UWOLNIENIA CHRZEŚCIJAN”

Obserwatorzy wzywają rząd do uwolnienia więzionych chrześcijan. Módlmy się o wolność religijną w Erytrei.

(Open Doors Polska) - 10 maja w stolicy Erytrei, Asmarze, aresztowano dwóch chrześcijan. Jest to kontynuacja negatywnego trendu, który napawa obserwatorów tego wschodnioafrykańskiego kraju niepokojem. Specjalny sprawozdawca ONZ ds. praw człowieka w Erytrei, dr Mohamed Abdelsalam Babiker, wezwał rząd Erytrei do „natychmiastowego i bezwarunkowego” uwolnienia wszystkich osób zatrzymanych z przyczyn religijnych.
 

Erytrea
Erytrejscy chrześcijanie spotykają się potajemnie na modlitwie (zdjęcie symboliczne)

Prawie 40 chrześcijan aresztowanych w marcu

Początkowo nie było jasne, dlaczego aresztowano akurat tych dwóch chrześcijan. Lokalni współpracownicy podejrzewają, że decydującą rolę odegrała przynależność mężczyzn do niezarejestrowanej grupy chrześcijańskiej. Zgodnie z ustawą uchwaloną w 2002 roku oprócz świątyń islamskich rząd zezwala na działalność wyłącznie kościołom prawosławnym, katolickim i ewangelicko-luterańskim. W związku z tym wspólnoty pod szyldem innych wyznań nie mogą odprawiać nabożeństw ani prowadzić jawnej działalności.

Chrześcijanie należący do nieuznawanej grupy spotykają się z ogromną presją zarówno ze strony państwa, jak i Erytrejskiego Kościoła Ortodoksyjnego. Obejmuje to różne formy dyskryminacji, inwigilację, rewizje w domach i aresztowania. Tylko w marcu w serii nalotów w Asmarze i południowo-wschodnim mieście Assab aresztowano prawie 40 chrześcijan. W ostatnich latach setki chrześcijan w Erytrei padały ofiarą arbitralnych aresztowań, po których często następowały bezterminowe wyroki więzienia, a wszystko to bez należytego procesu sądowego.

Chrześcijanie jako „narzędzie obcych rządów”

Trudno jest określić całkowitą liczbę chrześcijan przetrzymywanych w erytrejskich więzieniach za przekonania religijne. Oficjalne statystyki milczą na ten temat. Według Yonasa Dembele, analityka z działu badań Open Doors, pojawiły się przejściowe oznaki poprawy wolności religijnej w kraju: „W 2020 r. rząd zaczął uwalniać aresztowanych chrześcijan, budząc nadzieję na złagodzenie represyjnej polityki”. Jednak ostatnie doniesienia o kolejnych aresztowaniach zmieniły ten stan rzeczy. „Zwłaszcza zielonoświątkowcy i ewangeliczni chrześcijanie są postrzegani jako 'narzędzia obcych rządów'” – dodał Dembele.

Dr Babiker, w swoim rocznym raporcie dla Komisji Praw Człowieka ONZ, stwierdza: „Ta ostatnia fala aresztowań jest dowodem na to, że represyjna polityka rządu wobec wolności religijnej w tym kraju nie zmieniła się”.

Prosimy, módl się za chrześcijan w Erytrei!

  • Módl się za wszystkich uwięzionych chrześcijan, aby doświadczyli Bożej mocy; aby zostali bezpiecznie przeprowadzeni przez trudy więzienia.
  • Módl się, aby Jezus budował i wzmacniał swój kościół w Erytrei.
  • Módl się za pastorów i liderów, aby dobrze wykonywali swoją służbę pomimo wielu zagrożeń.
  • Módl się o mądrość dla wszystkich przedstawicieli wspólnot chrześcijańskich, którzy w rozmowach z rządem walczą o wolność przekonań i religii.

Dziękujemy za modlitwę!

Nasza modlitwa naprawdę wpływa na los prześladowanych sióstr i braci.

SIP

Światowy Indeks Prześladowań

Lista pięćdziesięciu krajów, w których chrześcijanie prześladowani są najbardziej.