Wiadomości

INDIE: CHRZEŚCIJANIE OBAWIAJĄ SIĘ KRAJOWYCH PRZEPISÓW ZAKAZUJĄCYCH KONWERSJI

Doświadczenia stanów, w których przepisy antykonwersyjne już obowiązują, wzbudzają uzasadnione obawy – chrześcijanie proszą o modlitwę

(Open Doors Polska) – Rzekome zagrożenie przymusowymi konwersjami stało się przedmiotem dyskusji przedstawicieli rządu centralnego i Sądu Najwyższego w Indiach. 14 listopada Sąd podniósł sprawę do rangi kwestii bezpieczeństwa narodowego. 28 listopada, podczas publicznego przesłuchania, przedstawiciele hinduskich nacjonalistów w rządzie powtórzyli, że zagrożenie jest poważne i podkreślili wagę prawnych środków zaradczych. Chrześcijanie obawiają się, że wkrótce może zostać wprowadzone ogólnokrajowe prawo zakazujące konwersji.

Zdjęcie symboliczne: Od lat wzrasta presja na chrześcijan w Indiach; modlitwa jest dla nich najważniejszym źródłem siły.
Zdjęcie symboliczne: Od lat wzrasta presja na chrześcijan w Indiach; modlitwa jest dla nich najważniejszym źródłem siły.

Brak podstaw dla „ogólnokrajowego problemu”

Podczas wystąpienia w trakcie przesłuchania 28 listopada przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zwrócili uwagę, że prawo do wolności wyznania nie obejmuje prawa do nawracania (innych). Jako pozytywny przykład rozwiązania problemu przymusowych konwersji podali przepisy antykonwersyjne obowiązujące w jedenastu indyjskich stanach. W odpowiedzi sędziowie zwrócili uwagę na wolność obywateli Indii do zmiany wyznania i poprosili rząd centralny o dowody na przymusowe nawrócenia od zainteresowanych stanów oraz o złożenie szczegółowego oświadczenia w tej sprawie. Chociaż skarżący Ashwini Upadhyay, polityk rządzącej partii BJP, mówił w swoim wystąpieniu o „masowych przymusowych konwersjach” i „ogólnokrajowym problemie”, do tej pory nie był w stanie przedstawić żadnych przykładów, ani w sądzie, ani w odpowiedzi na szczegółowe pytania dziennikarzy kanału telewizyjnego NDTV.

Według miejscowych osób kontaktowych Open Doors, rząd centralny może przygotować projekt ustawy antykonwersyjnej na poziomie krajowym i przedstawić go do ratyfikacji tej zimy. Wiele lokalnych grup chrześcijańskich jest tym zaniepokojonych. Dr Yohan Murry, ekspert ds. polityki i jeden z lokalnych partnerów Open Doors, wyraził zaniepokojenie: „Konstytucja Indii mówi, że religia leży w gestii stanów, a nie rządu krajowego. Jeśli zostanie uchwalone krajowe prawo antykonwersyjne, wszystkie stany będą zmuszone do stworzenia praw podrzędnych. Co więcej, takie prawo nie może zostać uchylone na poziomie stanowym, chyba że zostanie unieważnione prawo centralne”.

Stawka dla kościołów

Doświadczenia stanów, w których obowiązują przepisy antykonwersyjne, wskazują na prawdopodobne konsekwencje wprowadzenia krajowej ustawy antykonwersyjnej. Po wejściu w życie takich przepisów często dochodziło do wyraźnego wzrostu liczby ataków na chrześcijan.

Na przykład w ostatnich latach Open Doors był świadkiem nasilonego niszczenia mienia kościołów, podpaleń, konfiskaty Biblii i literatury chrześcijańskiej oraz zakazów odprawiania nabożeństw i zakładania kościołów. Wierzący byli publicznie poniżani, znieważani i bici. Odnotowano również przypadki wykorzystywania seksualnego i usiłowania zabójstwa osób wierzących. Dr Murry podsumowuje: „Ustawa o wolności religijnej [oficjalna nazwa przepisów antykonwersyjnych] służy brutalnemu uciskaniu i nadużyciom wobec mniejszości chrześcijańskich oraz karaniu pastorów, księży, zakonnic i pracowników kościelnych”. Dr Murry przewiduje również zwiększenie kontroli władz państwowych nad wszelkimi działaniami wspólnot chrześcijańskich. Działania pomocowe narażają Kościół na niebezpieczeństwo: „Wszelkie działania Kościoła mające na celu poprawę warunków społeczno-ekonomicznych ubogich i zmarginalizowanych będą postrzegane jako nakłanianie do konwersji”.

W obliczu tak groźnych scenariuszy Open Doors przyłącza się do chrześcijan w Indiach, wzywając do modlitwy o wolność religijną. W Światowym Indeksie Prześladowań 2022 Indie zajmują 10. miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za wiarę.

Źródła: The Wire, NDTV, Open Doors

Prosimy, módl się za chrześcijan w Indiach!

  • Módl się, aby nie wprowadzono ogólnokrajowego prawa antykonwersyjnego.
  • Módl się o Boże prowadzenie dla Sądu Najwyższego i ochronę dla sędziów, aby orzekali w sposób wolny od nacisków politycznych.
  • Módl się, aby chrześcijanie byli silni mimo prześladowań i aby przesłanie Jezusa było nadal głoszone.
  • Módl się, aby chrześcijanie i kościoły były chronione przed brutalnymi atakami, zwłaszcza w okresie Bożego Narodzenia, aby mogli radośnie świętować narodziny Zbawiciela.

Dziękujemy za modlitwę!

Nasza modlitwa naprawdę wpływa na los prześladowanych sióstr i braci.

Zobacz również

Spotkanie z prelegentem

Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat prześladowanych chrześcijan nie musisz dłużej szukać! Zaproś jednego z naszych prelegentów na spotkanie w swoim domu, szkole lub kościele. Z przyjemnością odpowiemy na Twoje zaproszenie.

Wsparcie

Złamane drzewo, nikt nie dawał mu szans na przeżycie, aby wydało owoc. Lecz przyszedł ogrodnik, który je pielęgnował, podlewał, nawoził. Przyszedł dzień, gdy urosło i wydało mnóstwo owoców. To właśnie się dzieje, gdy wspieramy prześladowany Kościół. Choć złamany i słaby, to dzięki naszej miłości i Bożej opiece wyda owoc. Dziękujemy za wsparcie dla prześladowanych chrześcijan.

Światowy Indeks Prześladowań 2024

Coroczny Światowy Indeks Prześladowań to ranking 50 krajów i szczegółowy raport, który obejmuje kraje, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani. Pragniemy, aby był on wezwaniem do modlitwy i zaangażowania się na rzecz wsparcia naszych prześladowanych sióstr i braci.