Wiadomości prasowe

Indie: chrześcijanie publicznie protestują przeciwko przemocy

Minister ds. Mniejszości nazywa Indie „rajem dla mniejszości religijnych”

(Open Doors Polska) - 30 października chrześcijanie w Indiach wyszli na ulice, aby zaprotestować przeciwko brutalnym atakom na kościoły i osoby wierzące. Przemoc osiągnęła „alarmujące” rozmiary, donoszą indyjscy chrześcijanie. Tymczasem Minister ds. Mniejszości zaskakuje stwierdzeniem, że Indie są „rajem dla mniejszości religijnych”.

2019-11-08_Open_Doors_753x370_Indie_DetailPage

Przykład rosnącej przemocy wobec chrześcijan: płonący kościół (styczeń 2019 r.)

Ograniczenie działalności chrześcijańskiej vs kampania na rzecz hinduizmu

Chrześcijanie z całego kraju i wszystkich wyznań zebrali się w stolicy Delhi, aby zabrać głos przeciwko rosnącej przemocy wobec chrześcijan. W odezwie skierowanej do indyjskiego ministra spraw wewnętrznych, Amit Shah, wezwali rząd do zrezygnowania z planów wprowadzenia ogólnokrajowej ustawy przeciwko konwersji. Takie prawo zostało dotychczas uchwalone w ośmiu indyjskich stanach i wielokrotnie było stosowane - głównie przez ekstremistycznych hinduistów - do wywierania nacisku na chrześcijan. Chrześcijanie są fałszywie oskarżani o stosowanie przekupstwa, aby zachęcić wyznawców hinduizmu do zmiany wiary, np. oferując jedzenie, pieniądze i perspektywy edukacyjne. Tym samym stosują nielegalne środki wywierania wpływu.
Podczas gdy chrześcijanie napotykają dalsze ograniczenia w dzieleniu się swoją wiarą, dziesięć dni przed demonstracją grupy hinduistyczne zorganizowały zakrojone na szeroką skalę wydarzenie o charakterze religijnym w południowo-wschodnim stanie Andhra Pradesh. Wydarzenie, podczas którego rzekomo 500 dalitów i członków grup plemiennych nawróciło się na hinduizm, jest częścią tak zwanej kampanii „Ghar Wapsi”, której celem jest „powrót całych Indii do hinduizmu”.

Indie jako „model jedności w różnorodności”?

W tym samym dniu, w którym odbyły się demonstracje, indyjska gazeta Deccan Herald poinformowała o spotkaniu ministra ds. Mniejszości, Mukhtara Abbasa Naqvi, z amerykańskim ambasadorem wolności religijnej, Samuelem Brownbackiem. Naqvi powiedział, że życie w harmonii i tolerancja są częścią DNA większości ludności Indii oraz że konstytucyjne, społeczne i religijne prawa mniejszości są w pełni przestrzegane. Ponadto minister przedstawił swoim gościom różne programy rządu indyjskiego wspierające mniejszości i nazwał swój kraj „modelem jedności w różnorodności dla całego świata”.
W Światowym Indeksie Prześladowań Open Doors Indie zajmują obecnie 10. miejsce, co czyni je jednym z dziesięciu krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za swoje przekonania. Hinduscy nacjonaliści coraz częściej domagają się czysto hinduskiego państwa, w którym mniejszości religijne nie mają miejsca. Hinduscy ekstremiści i podżegane tłumy dokonują brutalnych ataków na chrześcijan zupełnie bezkarnie. Muzułmanie, podobnie jak chrześcijanie,  również doświadczają prześladowań. Biorąc pod uwagę tę sytuację, mówienie o tym, że Indie są „rajem dla mniejszości religijnych”, całkowicie mija się z prawdą.

Prosimy o modlitwę za chrześcijan w Indiach:

  • Módl się za wszystkich chrześcijan, którzy doświadczyli przemocy fizycznej, zostali pozbawieni własności lub zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów z powodu wiary, aby Jezus pocieszył ich, wzmocnił i uzdrowił.
  • Módl się, aby indyjskie władze nie wprowadziły ogólnokrajowego prawa antykonwersyjnego.
  • Proś Jezusa o wytrwałość, szczególnie dla chrześcijan pochodzenia hinduskiego, na których wywierane są naciski, aby zaparli się Jezusa i powrócili do hinduizmu.
  • Módl się, aby oświadczenia rządu indyjskiego nie oślepiły międzynarodowych polityków i mediów, aby poznali prawdziwą sytuację chrześcijan i innych mniejszości i mogli stawać w ich obronie.