Wiadomości

INDIE: DANE POKAZUJĄ WZROST PRZEMOCY WOBEC CHRZEŚCIJAN

Aktualne dane pokazują, że chrześcijanie w Indiach coraz częściej stają w obliczu brutalnych ataków.

(Open Doors Polska) – Chrześcijanie w Indiach są coraz częściej konfrontowani z przemocą na tle religijnym. Potwierdzają to aktualne dane zebrane przez lokalnych partnerów Open Doors. Obecna sytuacja jest godna uwagi, ponieważ całkowita liczba otrzymanych zgłoszeń jest mniejsza niż w poprzednich okresach badawczych.

 

Vinita Indie

Zdjęcie symboliczne: Vinita* została zaatakowana i pobita, ponieważ otwarcie mówiła o tym, że wierzy w Jezusa (*zmienione imię)

Ataki coraz bardziej brutalne / duża liczba niezgłoszonych przypadków

Ograniczenia w podróżowaniu spowodowane pandemią sprawiły, że lokalni partnerzy Open Doors otrzymali w 2020 r. mniej zgłoszeń o incydentach prześladowań niż w roku poprzednim, podczas gdy w 2019 r. zgłoszono łącznie 825 ataków na tle religijnym na chrześcijan, w 2020 r. liczba ta wyniosła 698.


O tym, że przemoc wobec chrześcijan znacznie wzrosła pomimo mniejszej liczby zgłoszonych incydentów, co oznacza, że ataki stają się coraz brutalniejsze, świadczą następujące dane. W roku 2020 zgłoszona zabójstwa 18 chrześcijan, podczas gdy w 2019 r. liczba zabójstwa na tle religijnym wyniosła 8. Według dostępnych raportów, w 2019 r. znęcano się fizycznie nad 1 676 chrześcijanami; w 2020 r. liczba ta wzrosła do 1 893. Jeśli chodzi o niszczenie mienia, domów lub nieruchomości należących do chrześcijan, w 2019 r. otrzymano łącznie 51 raportów, podczas gdy w 2020 r. liczba ta wzrosła prawie czterokrotnie do 201.

Dane te dotyczą przypadków ciężkich prześladowań, o których lokalni partnerzy Open Doors mają informacje z pierwszej ręki. Stanowią one zatem jedynie wierzchołek góry lodowej w ilościowym określeniu prześladowań chrześcijan w Indiach. Według szacunków Open Doors w Indiach żyje około 67 milionów chrześcijan, z których większość doświadcza jakiejś formy prześladowań. Spektrum obejmuje liczne przypadki, od dyskryminacji po pobicia a w skrajnych przypadkach – zabójstwa. Ponieważ wielu chrześcijan prowadzi odosobnione życie, Open Doors zakłada, że liczba niezgłoszonych przypadków jest wysoka. Wiele innych incydentów może dotyczyć wiernych, którzy nie mają kontaktu z lokalnymi partnerami Open Doors. Mniej poważne przypadki dyskryminacji i nadużyć zazwyczaj nie są zgłaszane, ponieważ dla wielu chrześcijan stanowią one normalną część życia.

Ataki

Niektóre z przyczyn coraz gwałtowniejszych prześladowań chrześcijan w Indiach zostały wyjaśnione w ostatniej analizie badawczej przeprowadzonej przez Londyńską Szkołę Ekonomii i Politologii  na zlecenie Open Doors. Badanie analizuje sytuację wszystkich mniejszości religijnych w Indiach. Sprawozdanie stwierdza, że podmioty państwowe – w tym władze stanowe i regionalne, policja i media – ignorują, a nawet przyzwalają na ataki na mniejszości religijne, aby zyskać przychylność potężnych indyjskich organizacji ekstremistycznych. „Obecnie często zdarza się, że agresywne grupy lub lokalni zwolennicy ekstremizmu wkraczają do domów i miejsc kultu, próbując sprowokować przemoc i przedstawić społeczności chrześcijańskie i muzułmańskie jako podżegaczy lub sprawców zamieszek. Za takim działaniami w wielu przypadkach kryją się osoby powiązane z lokalnymi i krajowymi politykami lub osoby, które usiłują zyskać poparcie lokalnych lub krajowych polityków”.

W Światowym Indeksie Prześladowań 2021 Indie zajmują 10 miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za wiarę.

Prosimy, módl się za chrześcijan w Indiach!

  • Módl się za ofiary ataków, aby Jezus uzdrowił ich ciało i duszę.
  • Módl się za przywódców kościołów chrześcijańskich, którzy są pod coraz większą presją i stoją w obliczu ciągłego zagrożenia atakami fizycznymi.
  • Podziękuj Panu Bogu za to, że pomimo trudnej sytuacji, wiele kościołów nadal aktywnie głosi Ewangelię.
  • Módl się o ekstremistów hinduskich, aby Duch Boży przemówił do ich serc, aby uznali Jezusa za swojego Pana i Zbawiciela.

Dziękujemy za modlitwę!

Nasza modlitwa naprawdę wpływa na los prześladowanych sióstr i braci.

SIP

Światowy Indeks Prześladowań

Lista pięćdziesięciu krajów, w których chrześcijanie prześladowani są najbardziej.