Świadectwa wiary

Indie: Dziesiątki tysięcy chrześcijan w potrzebie

Utrudnienia w niesieniu pomocy / Głosy chrześcijan, którzy otrzymali pomoc

(Open Doors Polska) - Wielu chrześcijan w Indiach ma nadzieję, że ich życie powoli wróci do normy po ogólnokrajowym zamknięciu w związku z pandemią koronawirusa. W ostatnich tygodniach lokalni partnerzy Open Doors otrzymali liczne prośby o pomoc od chrześcijan. Oprócz powszechnej obawy przed chorobą i kryzysem ekonomicznym, wierzący w Indiach musieli stawić czoła nierównemu traktowaniu podczas rozdzielania pomocy państwowej i dyskryminacji ze strony lokalnych środowisk.

2020-07-03_Open_Doors_753x420_Indie_DetailPage.jpg

„Bóg nigdy nas nie opuścił”, mówi Sita*

Pomoc wierzących wzbudza nieufność i wrogość

Utrata ponad 100 milionów miejsc pracy (według „Obserwatora Indyjskiej Gospodarki") mocno uderzyła w chrześcijan w Indiach. Wielu nie jest w stanie zaspokoić najbardziej podstawowych potrzeb swoich rodzin. Partnerzy Open Doors starają się dotrzeć do chrześcijan dotkniętych największą potrzebą. Dzięki pomocy wielu chrześcijan z zagranicy, do tej pory udało im się zapewnić żywność ponad 8 800 rodzinom. Donoszą o wielu wyzwaniach: „Chociaż robimy wszystko, co w naszej mocy, aby dostarczyć niezbędną żywność potrzebującym chrześcijanom, czasami miejsca są tak odległe, że problemem jest transport. Inne miejsca z kolei są bardzo niebezpieczne, ponieważ wszędzie znajdą się osoby wrogo nastawione do chrześcijan, które ich obserwują i donoszą władzom o ich działaniach. W zeszłym miesiącu, na przykład, rodziny chrześcijańskie były przesłuchiwane i nękane przez innych mieszkańców wsi, ponieważ przyszliśmy przynieść im jedzenie do domu”.

W kilku miejscowościach były już przypadki, że wspólnoty chrześcijańskie aktywnie pomagające ludziom w ich środowisku, które dostarczały im żywność i inne niezbędne produkty, zostały oskarżone o to, że  w ten sposób próbują nawrócić ludzi na chrześcijaństwo.

„Byliśmy pewni, że Pan usłyszy nasze wołania”

Współpracownicy Open Doors wysłuchali głosów osób, którym zaniesiono pomoc. Dzięki temu mamy dobry wgląd w obecną sytuację i potrzeby chrześcijan w Indiach.

Sita*: „Zarabiam na życie i utrzymanie rodziny „dniówkami”. Z powodu pandemii nie mogę pracować, co doprowadziło do braku jedzenia i innych, niezbędnych rzeczy w moim domu. Kilka razy w wiosce rozdawano pomoc, ale odmówiono nam, ponieważ jesteśmy chrześcijanami i w odróżnieniu od niechrześcijan, możemy uzyskać pomoc od innych wierzących”.

Reena*: „Jestem gospodynią domową, a mój mąż od roku pracuje w innej części kraju. Teraz utknął tam i nie może wrócić do domu z powodu pandemii. Jestem w bardzo trudnej sytuacji i nie mam za co wyżywić dzieci”.

Krishna*: „Razem z żoną zastanawialiśmy się, jak długo będziemy musieli przetrwać bez pracy. To trudny czas dla mojej rodziny. Wszystkie zapasy jedzenia już się skończyły, a kuchnia jest pusta i nie mamy już nic, żeby nakarmić dzieci”.

Devi*: „Mój mąż i ja pracujemy w fabryce, ale teraz fabryka jest zamknięta z powodu pandemii. Zgodnie z wytycznymi administracji, tylko nieliczni pracownicy mogą pracować, a władze przyznają pierwszeństwo hinduistom i dyskryminują chrześcijan”.

Jednocześnie prawie wszyscy wyrażali podobne opinie jak Beena*, która jest obecnie bezrobotna: „Byliśmy pewni, że jeśli będziemy wzywać imienia Pana, On usłyszy nasze wołania. Chcielibyśmy podziękować wszystkim darczyńcom i współpracownikom Open Doors, którzy przez długi czas zaopatrywali nas w żywność i inne niezbędne rzeczy. Cała moja rodzina czuje się zachęcona waszą pomocą i waszą wizytą, bo dzięki niej doświadczamy miłości Chrystusa".

Na liście Światowego Indeksu Prześladowań 2020 Indie zajmują 10. miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za swoją wiarę.

* imię zmienione

Prosimy, módlcie się za chrześcijan w Indiach:

  • Módl się, aby Pan Jezus nadal wychodził naprzeciw potrzebującym i aby nadal był Bogiem, który zaopatruje swoje dzieci.
  • Módl się za lokalnych współpracowników Open Doors, aby doświadczyli Bożej ochrony i kierownictwa Jego Ducha w ich wysiłkach niesienia pomocy, aby mogli dotrzeć do ludzi, którzy najbardziej jej potrzebują.
  • Módl się o otwartość wśród niewierzących, aby odrzucili nieufność wobec chrześcijan i otworzyli się na miłość Boga.
  • Módl się, aby władze przestały dyskryminować ludzi w potrzebie ze względu na ich religię.