Wiadomości

Indie: eskalacja przemocy wobec chrześcijan

Open Doors wzywa do modlitwy po zwycięstwie wyborczym BJP i domaga się jasnej deklaracji politycznej nowego rządu

(Open Doors, Polska) - W wyborach parlamentarnych w Indiach, antychrześcijańska hinduska nacjonalistyczna partia BJP pod rządami Narendry Modi powtórzyła zwycięstwo wyborcze z 2014 roku. Podczas gdy zwycięstwo BJP jest pozytywnie oceniane przez niemieckich przedstawicieli biznesu, którzy mają nadzieję, że Modi będzie nadal zapewniał „stabilne i przyjazne inwestycjom środowisko", chrześcijanie i inne mniejszości religijne stoją w obliczu dalszego pogarszania się sytuacji. Rzecznik Open Doors podkreśla: „Od 2014 r. ekstremiści hinduscy stworzyli klimat nienawiści i nietolerancji wobec mniejszości religijnych w Indiach, zwłaszcza w odniesieniu do wspólnot chrześcijańskich i muzułmańskich".

Demonstracja władzy - zwolennicy BJP podczas kampanii wyborczej
Demonstracja władzy - zwolennicy BJP podczas kampanii wyborczej

Wzrost liczby ataków na kościoły i chrześcijan

W pierwszym kwartale 2019 r. lokalni partnerzy Open Doors odnotowali już 216 incydentów antychrześcijańskich, w tym dwa morderstwa, 11 usiłowań zabójstw, 45 ataków na chrześcijan, których wynikiem było uszkodzenie ciała, a także ataki na 18 nabożeństw kościelnych z kilkuset odwiedzającymi. Dla porównania, w 2014 roku zarejestrowano 147 aktów przemocy wobec chrześcijan. To tylko incydenty zgłoszone do Open Doors. Jeden z partnerów lokalnych donosi: „Ponieważ siły policyjne znajdują się coraz częściej pod wpływem ekstremistów, groźby śmierci i przemoc fizyczna wobec chrześcijan nie ograniczają się do terenów wiejskich, gdzie zarządzenia starszyzny wiejskiej stoją często ponad prawem urzędowym. Do coraz większej liczby brutalnych incydentów dochodzi w miastach".

Oprócz stałego wzrostu przemocy wobec chrześcijan od 2014 r., mniejszości religijne znajdują się pod dodatkową presją kampanii na rzecz przymusowego przejścia na hinduizm. Indyjski pastor skomentował to w następujący sposób: „Mamy nadzieję i modlimy się, aby społeczność międzynarodowa podjęła kroki w celu ochrony mniejszości religijnych przed indyjskim rządem, który może zmienić indyjskie prawo, a nawet konstytucję, a tym samym stworzyć kolejne instrumenty prześladowania mniejszości".

Zdjęcie: Ten kościół i przyległy dom lidera zostały spalone w styczniu przez nieznanych napastników. Przedtem pastor wielokrotnie otrzymywał groźby od ekstremistów z wioski.
Zdjęcie: Ten kościół i przyległy dom duszpasterza zostały spalone w styczniu przez nieznanych napastników. Przedtem pastor wielokrotnie otrzymywał groźby od ekstremistów z wioski.

Rząd musi działać, chrześcijanie muszą się modlić.

Dyrektor Open Doors w Niemczech, Markus Rode, mówi: „Żądamy od nowego rządu, aby natychmiast zatrzymał rosnącą falę prześladowań chrześcijan i mniejszości religijnych. Należy położyć kres wydalaniu chrześcijan z ich wsi, podobnie jak uciskowi dużej liczby dalitów, którzy nawrócili się na chrześcijaństwo. Wzywamy rząd indyjski do powstrzymania nadużyć związanych z przepisami antykonwersyjnymi. Przede wszystkim, Open Doors zachęca do modlitwy za prześladowanych chrześcijan, aby wzmocnić ich nadzieję i pomóc im odpowiedzieć na przemoc przesłaniem pokoju".

W bieżącym raporcie „My też jesteśmy Hindusami: analiza eskalacji naruszeń praw człowieka wobec mniejszości religijnych w Indiach" Open Doors daje wskazówki, w jaki sposób społeczność międzynarodowa może przyczynić się do zakończenia prześladowań chrześcijan i innych mniejszości religijnych w Indiach. Obejmują one stworzenie międzynarodowego mechanizmu monitorowania w celu dokumentowania przemocy, nietolerancji i dyskryminacji mniejszości religijnych w Indiach oraz intensyfikację kontaktów między zagranicznymi ambasadorami a parlamentarzystami oraz urzędnikami państwowymi w stanach, w których obowiązują przepisy antykonwersyjne

Indie zajmują obecnie 10 miejsce w Światowym Indeksie Prześladowań Open Doors wśród krajów, w których chrześcijanie są prześladowani za swoją wiarę.

Prosimy o modlitwę za chrześcijan w Indiach:

  • Módl się, aby chrześcijanie nie byli zniechęceni wynikami wyborów, ale aby ich zaufanie do Jezusa rosło pomimo trudności.
  • Módl się za nowy i stary rząd, aby wywiązał się ze swoich konstytucyjnych obowiązków i chronił mniejszości religijne.
  • Módl się za aktywnych prześladowców chrześcijan, aby spotkali Jezusa, który może odmienić ich serca.
  • Módl się za  przywódców duchowych, aby potrafili pomóc chrześcijanom przezwyciężyć rozczarowanie i zobaczyć rzeczywistość z nowej perspektywy.