Świadectwa wiary

Indie „Nie chciałem już starych Bogów“

(Open Doors Polska) – Po majowych wyborach parlamentarnych w Indiach, przy władzy utrzymała się hinduska nacjonalistyczna partia BJP. Sytuacja chrześcijan nie ulega poprawie. Codziennie są prześladowani i stają przed ogromem wyzwań. Historia pastora Vikasa* pokazuje, dlaczego nasze modlitwy są tak ważne dla braci i sióstr w Indiach.

Vikas z Indii
Pastor Vikas z Indii

"Gdyby nie wy, nikt by mi nie pomógł"

Pastor Vikas oddał życie Jezusowi Chrystusowi ponad 10 lat temu. „Tak jak moi rodzice – wyznawałem hinduizm. Oddawałem cześć wielu „bogom”. Kiedy Vikas poważnie zachorował, spotkał chrześcijanina, który zabrał go na nabożeństwo. „Przyszliśmy do kościoła. Ludzie śpiewali, a tekst pieśni mówił o potędze ciemności, która oddziela nas od Chrystusa. Spadły mi z oczu łuski. Nie chciałem już starych bogów. W jednej chwili Bóg przekonał mnie do zmiany życia”.

Wielkie błogosławieństwa i wielkie wyzwania

Ogromny strach przed śmiercią zniknął w chwili, kiedy Bóg dotknął jego serca. Fizyczne uzdrowienie przyszło po dwóch latach. W tym czasie czytał Biblię i wielu ludzi nawróciło się dzięki głoszonemu przez niego Słowu Bożemu. Wtedy nadeszły prześladowania ze strony sąsiadów i policji. Trwały latami. Wiosną 2018 r., kiedy modlił się za chorych w swoim kościele, został aresztowany.

Członkowie kościoła poinformowali o tym partnerów z Open Doors, którzy pomogli mu uzyskać zwolnienie za kaucją. Pierwotnie policja chciała wszcząć przeciwko niemu postępowanie, ale do tego nie doszło. Vikas mówi z głębokim przekonaniem: „Gdyby nie wy, zabraliby mnie przed sąd. Nikt by mi nie pomógł”.

Ponieważ po zwolnieniu z więzienia Vikas i jego rodzina zostali zmuszeni do opuszczenia wynajmowanego domu, Open Doors nadal wspiera go poprzez lokalnych partnerów, materialnie, a także duchowo. „Kiedy brałem udział w seminarium, zdałem sobie sprawę, że u mego boku jest wiele osób. Dziękuję wszystkim bardzo za modlitwy!”

W aktualnym Światowym Indeksie Prześladowań, Indie należą do grupy dziesięciu krajów na świecie, w których bycie chrześcijaninem związane jest z największym zagrożeniem.

*Imiona zostały zmienione ze względów bezpieczeństwa