Wiadomości

INDIE: ROZSZERZENIE PRZEPISÓW ANTYKONWERSYJNYCH

Chrześcijanie coraz częściej padają ofiarą nadużyć i arbitralnych decyzji urzędników

(Open Doors Polska) - Indyjski stan Gujarat zaostrzył obowiązujące prawo antykonwersyjne i obecnie uznaje za przestępstwo również „nakłanianie” do konwersji poprzez obietnice „lepszego życia lub boskiego błogosławieństwa”.  Stany Madhya Pradesh i Uttar Pradesh również uchwaliły lub zaostrzyły podobne przepisy w ostatnich miesiącach. Takie działania przyczyniają się do pogorszenia sytuacji chrześcijan i innych mniejszości religijnych.

 

Indie rozszerzenie
Zdjęcie symboliczne: budynek parlamentu w Bangalore

Od czasu wejścia w życie ustawy wrosła liczba ataków

Prawo antykonwersyjne obowiązuje w Gudźaracie od 2003 r. Zakazuje ono zmiany religii w oparciu o otrzymane prezenty lub jakąkolwiek gratyfikację, finansową lub inną. Zakaz nawracania na podstawie obietnic „lepszego stylu życia lub boskich błogosławieństw” stanowi kolejną kategorię. Osobom naruszającym przepisy grozi kara pozbawienia wolności od trzech do dziesięciu lat.


Przepisy antykonwersyjne, które mają chronić mniejszości religijne, są często wykorzystywane jako pretekst do ataków na mniejszości takie jak chrześcijanie i muzułmanie. Prawo to nie ma wpływu na konwersję na hinduizm. Odkąd wprowadzono zmiany w prawie w Madhya Pradesh, i tak już wysoka liczba brutalnych ataków jeszcze wzrosła, mówią chrześcijańscy przywódcy w wywiadzie dla katolickiego portalu informacyjnego UCAN.


„Ustawy antykonwersyjne opierają się na twierdzeniu, że w Indiach rośnie liczba przymusowych konwersji i że rząd musi chronić hindusów o słabej wierze” – mówi rzeczniczka Open Doors. „Pomimo istnienia przepisów, które w niektórych stanach obowiązują od ponad pięćdziesięciu lat, wydano bardzo niewiele wyroków skazujących; jednak prawnicy twierdzą, że policja co miesiąc rejestruje nowe zarzuty przeciwko chrześcijanom na podstawie tych przepisów. Brak wyroków skazujących w tej dziedzinie kontrastuje z dużą liczbą aresztowań i oskarżeń przeciwko członkom mniejszości religijnych. To pokazuje ogrom nadużywania tego prawa na szkodę mniejszości religijnych, mimo że korzystają one z ochrony konstytucyjnej” – powiedziała.

Trudne położenie chrześcijańskich dalitów

Na początku tego roku organizacja Human Rights Watch donosiła, że uprzedzenia wobec mniejszości religijnych „przeniknęły do niezależnych instytucji, takich jak policja i sądy” i „wzmocniły pozycję grup nacjonalistycznych, aby bezkarnie grozić, nękać i atakować mniejszości religijne”.
Departament Stanu USA w swoim rocznym raporcie na temat praw człowieka za rok 2020 wyraził zaniepokojenie „przemocą społeczną opartą na religii i kastach oraz przez grupy powiązane religijnie” w Indiach. Ponieważ wielu chrześcijan należy do najniższej kasty dalitów, są oni podwójnie narażeni na niebezpieczeństwo. Są dyskryminowani nie tylko na tle religijnym, ale także z powodu swojej pozycji w społeczeństwie. „Chociaż prawo chroni dalitów, odnotowano liczne doniesienia o przemocy i znacznej dyskryminacji w dostępie do usług, takich jak opieka zdrowotna, edukacja, dostęp do wymiaru sprawiedliwości, swoboda poruszania się, dostęp do instytucji (takich jak świątynie) i małżeństwa” – czytamy w raporcie.

W Światowym Indeksie Prześladowań 2021 Indie zajmują 10 miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za wiarę.

Źródła: Human Rights Watch, UCAN, USCIRF, Open Doors

Prosimy, módl się za chrześcijan w Indiach:

  • Módl się za wszystkich chrześcijan oskarżonych na podstawie prawa o antykonwersji; aby Jezus wstawiał się za nimi i aby byli w Nim silni.
  • Módl się za chrześcijańskich dalitów, których otacza coraz większa wrogość; aby Jezus wzmocnił ich wiarę i zapewnił im wszystko, czego potrzebują.
  • Módl się za wszystkich duchowych przywódców, pastorów i ewangelistów, aby nie dali się zastraszyć, ale bez obaw robili to, do czego powołał ich Jezus.
  • Módl się za rząd i władze Indii, aby okazywały przychylność chrześcijanom i  aby jak najwięcej osób zostało dotkniętych Bożą miłością.

Dziękujemy za modlitwę!

Nasza modlitwa naprawdę wpływa na los prześladowanych sióstr i braci.

SIP

Światowy Indeks Prześladowań

Lista pięćdziesięciu krajów, w których chrześcijanie są prześladowani najbardziej.