Wiadomości prasowe

INDIE: RZĄD NIE DAJE WIARY RAPORTOWI O PRZEŚLADOWANIU CHRZEŚCIJAN

Sąd Najwyższy wyznaczył Ministerstwu Spraw Wewnętrznych termin na ustosunkowanie się do treści raportu

(Open Doors Polska) – Rząd Indii, odpowiadając na petycję czołowych indyjskich chrześcijan, odrzucił przytoczone w niej przypadki prześladowań jako „nieprawdę” i „przesadę”. Sąd najwyższy Indii zwrócił się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o ustosunkowanie się do danych dot. sytuacji chrześcijan w ośmiu stanach. Chrześcijanie od lat poddawani są nasilającym się represjom za rządów premiera Narendry Modiego.

Sąd Najwyższy Indii w New Delhi: indyjscy chrześcijanie mają nadzieję, że sędziowie będą działać na rzecz wzmocnienia wolności religijnej (Copyright: „Inside the Supreme Court of India”, Pinakpani (CC-BY-SA-4.0))
Sąd Najwyższy Indii w New Delhi: indyjscy chrześcijanie mają nadzieję, że sędziowie będą działać na rzecz wzmocnienia wolności religijnej (Copyright: „Inside the Supreme Court of India”, Pinakpani (CC-BY-SA-4.0))

Wątpliwości co do raportów organizacji pozarządowych

Tłem dla obecnego rozwoju sytuacji jest petycja z 2022 r. złożona w Sądzie Najwyższym Indii przez arcybiskupa diecezji Bangalore, dr. Petera Machado, wraz z Narodowym Forum Solidarności i Ewangeliczną Wspólnotą Indii. W dokumencie wskazują oni na przemoc wobec członków wspólnoty chrześcijańskiej w kraju i domagają się ich ochrony.

Sąd początkowo odmówił rozpatrzenia sprawy, a kolejne rozprawy były odraczane bez podjęcia jakichkolwiek działań. Rząd centralny odpowiedział jednak na petycję w sierpniu 2022 roku, stwierdzając, że postawione tam zarzuty opierają się na „zafałszowanych informacjach i wybiórczych dokumentach, które nie dają jasnego obrazu sprawy”. Urzędnicy złożyli w Sądzie Najwyższym oświadczenie, w którym stwierdzili, że wszystkie zarzuty stawiane przez składających petycję są fałszywe i argumentowali, że liczby przedstawione w petycji opierają się na danych pochodzących od organizacji pozarządowych i informacjach krążących w Internecie.

Przestrzeganie praw człowieka w Indiach, zwłaszcza w odniesieniu do mniejszości religijnych, było w ostatnich latach przedmiotem wielokrotnych krytycznych opracowań, takich jak raport z 2021 roku przygotowany przez London School of Economics na zlecenie Open Doors.

Rząd oskarża chrześcijan o szkodzenie reputacji Indii

29 marca 2023 roku Sąd Najwyższy Indii ponowił swoje żądanie wobec Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które w ciągu dwóch tygodni powinno było przedstawić dane dotyczące incydentów zgłoszonych na policję, stanu śledztwa, dokonanych aresztowań i aktów oskarżenia związanych z atakami na chrześcijan w ośmiu stanach. Prezes Sądu Najwyższego Indii D. Y. Chandrachud zwrócił uwagę, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie dotrzymało wyznaczonego wcześniej terminu. Jedynie stan Haryana przekazał pewne dane.

Podczas ostatniego przesłuchania 14 kwietnia prokurator generalny Tushar Mehta, reprezentujący rząd, oskarżył składających petycję o to, że chcą jedynie „podtrzymać wrzenie”, aby zaszkodzić reputacji kraju na arenie międzynarodowej. Dlatego, powiedział, rząd stoi na swoim stanowisku, że przemoc wobec chrześcijan w Indiach nie jest zjawiskiem powszechnym. Jako dowód Mehta wskazał, że większość incydentów wymienionych w petycji (263 z 495) nie została zgłoszona na policję. Z 232 incydentów, które zostały zgłoszone, 73 można było załatwić polubownie.

Z obserwacji Open Doors wynika, że w wielu przypadkach przedstawiciele władz, w tym policja, wywierają presję na chrześcijan. Zgłaszanie ataków często wiąże się więc z dodatkowym ryzykiem dla chrześcijan. Pod rządami hinduistycznego nacjonalisty premiera Modiego ekstremistyczni hindusi znacznie zwiększyli swój wpływ na społeczeństwo. Szczególnie w społecznościach plemiennych udało im się w ten sposób zastraszyć konwertytów, wykluczyć ich społecznie, lub wyrzucić poza nawias społeczności.

Prawnik reprezentujący składających petycję otrzymał od sądu trzy tygodnie na udzielenie odpowiedzi na oświadczenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

W Światowym Indeksie Prześladowań 2023 Indie zajmują 11. miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za wiarę.

Prosimy, módl się za chrześcijan w Indiach!

  • Podziękuj za sędziów, którzy próbują zmierzyć się z kwestią wolności religijnej w Indiach i w ten sposób pomagają mniejszością religijnym w ochronie ich praw.
  • Módl się, aby w miarę trwania przesłuchań, prawda o trudnej sytuacji chrześcijan została jasno ukazana.
  • Módl się o odwagę i Bożą mądrość dla przedstawicieli wspólnoty chrześcijańskiej.
  • Módl się, aby petycja dała więcej wolności wielu uciskanym chrześcijanom w Indiach i aby wielu ludzi zainteresowało się Jezusem Chrystusem.

Dziękujemy za modlitwę!

Nasza modlitwa naprawdę wpływa na los prześladowanych sióstr i braci.

Zobacz również

Modlitwa o chrześcijanina

Pierwszą rzeczą, o którą proszą nas prześladowani chrześcijanie, to modlitwa. Poprzez modlitwę, bardziej niż przez cokolwiek innego czują naszą miłość i wsparcie- możesz mieć w tym swój udział.

Spotkanie z prelegentem

Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat prześladowanych chrześcijan nie musisz dłużej szukać! Zaproś jednego z naszych prelegentów na spotkanie w swoim domu, szkole lub kościele. Z przyjemnością odpowiemy na Twoje zaproszenie.

Bezpłatne materiały

Bezpłatny, miesięczny magazyn zawierający poruszające świadectwa i aktualne informacje z prześladowanego Kościoła wraz z Kalendarzem Modlitw.