Wiadomości

INDIE: SĄD FEDERALNY NIE WIDZI POTRZEBY ROZMOWY Z PRZEDSTAWICIELAMI KOŚCIOŁA

Przemoc wobec chrześcijan osiąga najwyższy poziom od pięciu lat

(Open Doors Polska) – Przedstawiciele kościołów w Indiach zwrócili się do Sądu Najwyższego o ochronę chrześcijan. Ze względu na częste ataki na kościoły i indywidualnych chrześcijan poprosili o przyspieszenie terminu przesłuchania. Sąd odrzucił wniosek, stwierdzając, że sprawa nie jest pilna.

 

Sąd Najwyższy w New Delhi
Sąd Najwyższy w New Delhi odmówił nadania priorytetu wnioskowi przedstawicieli kościołów (Copyright: “Inside the Supreme Court of India, Bhagwandas Road, New Delhi”, Pinakpani (CC BY-SA 4.0))

„Niebo się nie zawali”

Petycję złożył arcybiskup Bangalore, dr Peter Machado, a także Krajowe Forum Solidarności i Ewangeliczna Wspólnota Indii. Indyjskie sądy mają duże zaległości w rozpatrywaniu spraw, więc bez nadania priorytetu nie ma pewności, kiedy wniosek zostanie rozpatrzony. Główny sędzia federalny odrzucił jednak możliwość przesłuchania w trybie priorytetowym, mówiąc: „Nie wskażemy daty, gdyż nie ma pilnej potrzeby. Ale przyjęliśmy tę prośbę do wiadomości. Nic się nie stanie, niebo się nie zawali”.

W petycji wnioskodawcy zwracają się do Sądu Najwyższego m.in. o powołanie specjalnej komisji do rejestrowania spraw karnych i ścigania grup odpowiedzialnych za ataki na chrześcijan, zapewnienie ochrony policyjnej chrześcijanom zagrożonych atakami, a także o identyfikację i ściganie grup politycznych i społecznych odpowiedzialnych za przemoc wobec chrześcijan.

Niepokojący wzrost liczby ataków na chrześcijan

Według Zjednoczonego Forum Chrześcijańskiego na rzecz Praw Człowieka rok 2021 był „najbardziej brutalnym rokiem dla chrześcijan” w Indiach. Grupa badawcza Open Doors World Watch w corocznym Światowym Indeksie Prześladowań również stwierdza, że przemoc wobec chrześcijan w poprzednim roku sprawozdawczym (od 1 października 2020 r. do 30 września 2021 r.) osiągnęła najwyższy poziom w ciągu ostatnich pięciu lat. Sytuacja chrześcijan uległa znacznemu pogorszeniu już po objęciu urzędu przez premiera Modiego w 2014 roku. W ciągu ostatnich pięciu lat prześladowania i dyskryminacja chrześcijan utrzymywały się na bardzo wysokim poziomie.

W tym kontekście rzecznik Open Doors Rinzen Baleng krytycznie ocenia stanowisko sądu: „Niepokojący wzrost liczby ataków na chrześcijan i ich własność w Indiach wymaga podjęcia pilnych działań ochronnych. Jeśli sądy będą czekać na dalszą eskalację ataków, zanim podejmą skuteczne działania, może być już za późno”.

W Światowym Indeksie Prześladowań 2022 r. Indie zajmują 10 miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za wiarę.

Prosimy, módl się za chrześcijan w Indiach!

  • Módl się o wytrwałość i Boże prowadzenie dla przywódców kościelnych, którzy starają się chronić chrześcijan.

  • Módl się za chrześcijan i wspólnoty, które doświadczyły przemocy i muszą żyć z jej skutkami: o pocieszenie, uzdrowienie i nowe siły.

  • Módl się, aby chrześcijanie w Indiach nie zniechęcili się licznymi wrogimi działaniami, ale pozostali silni w wierze.

  • Módl się za sędziów Sądu Najwyższego, ale także za urzędników i policjantów: aby Jezus dotknął ich serc i aby nie zamykali oczu na niesprawiedliwość, która spotyka chrześcijan.

 

Dziękujemy za modlitwę!

Nasza modlitwa naprawdę wpływa na los prześladowanych sióstr i braci.

Zobacz również

Modlitwa o chrześcijanina

Pierwszą rzeczą, o którą proszą nas prześladowani chrześcijanie, to modlitwa. Poprzez modlitwę, bardziej niż przez cokolwiek innego czują naszą miłość i wsparcie- możesz mieć w tym swój udział.

Opis Kraju

poprzednia pozycja Indie

Czytając profil kraju można uzyskać więcej informacji na temat źródeł i przyczyn prześladowań chrześcijan w Indiach oraz ich wpływu na codzienność.

Światowy Indeks Prześladowań 2024

Coroczny Światowy Indeks Prześladowań to ranking 50 krajów i szczegółowy raport, który obejmuje kraje, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani. Pragniemy, aby był on wezwaniem do modlitwy i zaangażowania się na rzecz wsparcia naszych prześladowanych sióstr i braci.