Informacje o kraju

INDIE: SĄD NAJWYŻSZY DAJE NADZIEJĘ CHRZEŚCIJANOM

Wezwanie do rządów trzech stanów o przestrzeganie wolności religijnej

(Open Doors Polska) – Sąd Najwyższy Indii zwrócił się do rządów stanów Delhi, Uttarakhand i Uttar Pradesh o podjęcie natychmiastowych działań przeciwko mowie nienawiści, aby „zwalczyć panujący w kraju klimat nienawiści”. Indyjscy chrześcijanie z zadowoleniem przyjęli to postanowienie w świetle znacznego nasilenia przemocy słownej i fizycznej wobec mniejszości religijnych w kraju.

Slumsy w Delhi
Slumsy w Delhi: Wielu chrześcijan w Indiach należy do najbiedniejszych z biednych (zdjęcie archiwalne)

Wzrost liczby wypowiedzi zachęcających do przemocy

Orzeczenie sędziów, wydane 21 października, było odpowiedzią na petycję wzywającą sąd do „powstrzymania rosnącego zagrożenia atakami i terrorem skierowanym przeciwko społeczności muzułmańskiej w Indiach”. Panel sędziowski, w skład którego weszli sędziowie K. M. Joseph i Hrishikesh Roy, określił wzrost liczby wypowiedzi pochwalających przemoc wobec mniejszości religijnych jako „szokujący dla kraju, który jest neutralny religijnie”. W 2021 roku raport London School of Economics przygotowany na zlecenie Open Doors stwierdził, że dezinformacja dotycząca mniejszości religijnych w Indiach „wymknęła się spod kontroli” i naraża je na „zagrożenie egzystencjalne”.

Sędziowie nakazali rządom Delhi, Uttarakhand i Uttar Pradesh podjęcie działań przeciwko mowie nienawiści „bez czekania na formalną skargę [i] bez względu na religię sprawcy”. I dalej: „Zwlekanie z wypełnieniem tego polecenia będzie uznane za obrazę sądu i będzie karane postępowaniem wobec winnych urzędników” ¬– powiedzieli sędziowie. Zwrócili się również do rządów trzech stanów o przedstawienie informacji o tym, jakie działania zostały podjęte w sprawach dotyczących mowy nienawiści.

Chrześcijańscy liderzy w kraju pozytywnie wypowiadają się na temat tego wydarzenia. Rajesh*, lokalny partner Open Doors, zwrócił również uwagę na to, że problem nie dotyczy tylko poszczególnych stanów, ale całego kraju. Powiedział: „Wspólnota chrześcijańska z modlitwą i niecierpliwością oczekuje na wynik sprawy i wpływ decyzji sądu”. „Jednakże – powiedział – obecny fundamentalistyczny rząd może łatwo zinterpretować stanowisko sądu jako zagrożenie dla swojej polityki, co może doprowadzić do zmiany decyzji sędziów”.

Chrześcijanie zaniepokojeni możliwą reakcją strony rządowej

W innym postępowaniu mniejszość chrześcijańska w Indiach zwróciła się do Sądu Najwyższego o podjęcie działań przeciwko rosnącej liczbie brutalnych ataków na chrześcijan. Sędziowie D. Y. Chandrachud i Hima Kohli zwrócili się 1 września do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o przedstawienie w ciągu dwóch miesięcy raportu na temat ataków na chrześcijan w ośmiu stanach: Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha, Karnataka, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh i Haryana. Powinien on zawierać również wykaz działań podjętych w odpowiedzi na zaistniałe incydenty. Do tej pory nie było jednak żadnej oficjalnej odpowiedzi ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a kolejne przesłuchanie w tej sprawie zaplanowano na 6 grudnia.

Rachel*, lokalna partnerka Open Doors, obawia się negatywnych konsekwencji, jeśli przemoc wobec chrześcijan zostanie udowodniona przed Sądem Najwyższym. Fundamentalistyczne rządy mogą chcieć wprowadzić prawo antykonwersyjne w kolejnych stanach i „uznać każde zgromadzenie chrześcijańskie za próbę przymusowego nawrócenia, a budynki kościelne uznać za nielegalne”.

W Światowym Indeksie Prześladowań 2022 Indie zajmują 10. miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za wiarę.

*imię zmienione

Prosimy, módl się za chrześcijan w Indiach!

  • Podziękuj za zaskakująco mocne stanowisko sędziów w sprawie ochrony mniejszości religijnych.
  • Módl się o pozytywny ciąg dalszy tych dwóch spraw i o ochronę dla sędziów.
  • Módl się, aby chrześcijanie w Indiach zostali umocnieni w wierze w obliczu rosnącej presji i byli w stanie stawić czoła nienawiści w duchu Jezusa.
  • Módl się, aby Bóg wylał Ducha Świętego na Indie i aby jak najwięcej prześladowców chrześcijan poznało miłość Jezusa Chrystusa.

Dziękujemy za modlitwę!

Nasza modlitwa naprawdę wpływa na los prześladowanych sióstr i braci.

Zobacz również

Wsparcie

Złamane drzewo, nikt nie dawał mu szans na przeżycie, aby wydało owoc. Lecz przyszedł ogrodnik, który je pielęgnował, podlewał, nawoził. Przyszedł dzień, gdy urosło i wydało mnóstwo owoców. To właśnie się dzieje, gdy wspieramy prześladowany Kościół. Choć złamany i słaby, to dzięki naszej miłości i Bożej opiece wyda owoc. Dziękujemy za wsparcie dla prześladowanych chrześcijan.

Spotkanie z prelegentem

Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat prześladowanych chrześcijan nie musisz dłużej szukać! Zaproś jednego z naszych prelegentów na spotkanie w swoim domu, szkole lub kościele. Z przyjemnością odpowiemy na Twoje zaproszenie.

Bezpłatne materiały

Bezpłatny, miesięczny magazyn zawierający poruszające świadectwa i aktualne informacje z prześladowanego Kościoła wraz z Kalendarzem Modlitw.