Świadectwa wiary

Indie: „Wraz z przebaczeniem w moim sercu zagościł pokój"

Wszystko inne stracone, zaufanie pozostało

(Open Doors Polska) - Przyszli do domu Mohana*, wzniecili kurz i wymachiwali gniewnie bambusowymi kijami. „Nie czcisz boga tej wioski", krzyczeli. Mohan patrzył, jak strącają dachówki z dachu jego domu. Potem wyrwali z zawiasów drzwi i wtargnęli do środka. „Zniszczyli nasz dom tylko dlatego, że wierzymy w Jezusa Chrystusa”.

Mohan z Indii
Mohan z Indii

Spotkanie z Jezusem

Mohan mieszkał z matką i dwójką młodszego rodzeństwa w indyjskiej wiosce. Zgodnie z lokalną tradycją religijną czcili kamienie. Pewnego dnia Mohan i jego matka poważnie zachorowali. W tym czasie wioskę odwiedził chrześcijanin. Opowiedział rodzinie Mohana o Jezusie i zaprosił ich na nabożeństwo w innej miejscowości. Tam pastor modlił się za chorych, a Mohan przeżył spotkanie z Jezusem. Mówi: „Miałem zamknięte oczy i modliłem się. W modlitwie ujrzałem światło, które się do mnie zbliżało.

Poczułem, że ktoś otworzył mi oczy", powiedział Mohan. „Wtedy zrozumiałem, co jest dobre a co złe. W tamtej chwili uznałem Jezusa Chrystusa za mojego Zbawiciela".

Mohan i jego matka zostali tego dnia uzdrowieni, ale nie wszyscy zaakceptowali ich nową religię. „Kiedy ludzie zobaczyli mnie w kościele.... zaczęli utrudniać nam życie", mówi Mohan.

Warto żyć z Jezusem!

W dniu ataku starszyzna wioski wypędziła rodzinę Mohana z ich domu i zgłosiła ich na policję. Zamiast jednak chronić rodzinę i aresztować napastników, policja nakazała Mohanowi i jego matce opuścić wioskę. Uciekinierzy zostali zmuszeni do wybudowania tymczasowej chaty w pobliżu kościoła. Ale bez swoich pól, nie mieli jak zarobić na życie. Lokalni partnerzy Open Doors dostarczyli rodzinie kilka kóz, plandeki, ryż i trochę pieniędzy.

Rodzina Mohana nadal stoi w obliczu wielkich wyzwań, ale ich radość z poznania Chrystusa pozostaje niezmieniona. „Wybaczyłem ludziom, którzy są mi wrodzy. Odkąd to zrobiłem, czuję pokój w moim sercu", mówi. Mohan jest szczęśliwy, ponieważ trzy inne rodziny z wioski poznały Jezusa. Zapytany, czy dzisiaj podjąłby taką samą decyzję Mohan patrzy w górę i mówi: „Tak, warto żyć z Jezusem".

* Imię zostało zmienione

Prosimy o modlitwę za chrześcijan w Indiach:

  • Dziękuj Jezusowi za niewzruszoną wiarę Mohana i Boże dzieło w jego wiosce.
  • Módl się o Boże błogosławieństwo i uzdrowienie dla całej rodziny, która na nowo buduje całe swoje życie.
  • Módl się o ochronę i wzmocnienie w wierze dla ludzi, którzy uwierzyli dzięki przykładowi Mohana.
  • Módl się za chrześcijan w Indiach, którzy są prześladowani przez sąsiadów i najbliższe otoczenie, na próżno ufając w ochronę władz. Módl się o siłę i pomoc dla nich.