Wiadomości prasowe

Indie: zaostrzenie przepisów antykonwersyjnych

Open Doors odnotowuje wzrost „wrogości i nietolerancji”, wynikający z wdrażania ustawy antykonwersyjnej.

(Open Doors Polska) – jeden z dwóch najdalej wysuniętych na północ indyjskich stanów, Himachal Pradesh, uchwalił nową, bardziej restrykcyjną wersję obowiązującego prawa antykonwersyjnego. Chrześcijanie i wyznawcy innych religii mniejszościowych mogą spodziewać się jeszcze surowszych niż dotychczas kar, jeśli będą prowadzić rozmowy o swojej religii, których skutkiem będzie zmiany wiary. Uzasadnienie rodzi pytania, podobne jak fundamentalny cel tychże przepisów.

2019-09-20_Open_Doors_Indie_753x370

Ściana domu z reklamą wyborczą partii rządzącej BJP

Zmiana religii tylko za oficjalną zgodą

„Liczba osób nawróconych siłą w naszym państwie, zamieszkałym głównie przez Hindusów, rośnie i to musi się skończyć” - powiedział premier Jai Ram Thakur 30 sierpnia, nie dostarczając żadnych dowodów na poparcie swojego twierdzenia.
Region Himachal Pradesh jest rządzony przez prawicowo-nacjonalistyczną Indyjską Partię Ludową (BJP), polityczne ramię ruchu, który zrównuje tożsamość indyjską z hinduizmem. Spośród 6,8 miliona mieszkańców Himachal Pradesh około 0,18 procent to chrześcijanie (spis powszechny 2011). Nowe prawo, Ustawa o Wolności Religijnej z 2019 r., zwiększa wyrok za wymuszone nawrócenie z dwóch do pięciu lat więzienia. Prawo zakazuje zmiany religii poprzez zawarcie małżeństwa, w wyniku wprowadzania w błąd, stosowanie przemocy lub nieuczciwych nacisków, przymusu, zachęt lub innych środków wpływu. Osobom uznanym za winne wymuszonego nawrócenia ludności rdzennej, dalitów (potocznie zwanych niedotykalnymi), kobiet lub nieletnich, grozi kara 2-7 lat pozbawienia wolności. Jednak powrót do religii rodziców jest dozwolony.
Nowe prawo stanowi, że zarówno osoba pragnąca zmienić wiarę, jak i duchowny lub ksiądz, którego dana sprawa dotyczy, muszą wystąpić o zgodę sędziego okręgowego z miesięcznym wyprzedzeniem. W 2012r. Sąd Najwyższy Himachal Pradesh odrzucił podobne postanowienie ustawy antykonwersyjnej z 2006r. jako niezgodne z konstytucją.

Przepisy prawne systematycznie ograniczają wolność religii

Himachal Pradesh jest jednym z ośmiu indyjskich stanów, który ustanowił przepisy antykonwersyjne. Chrześcijanie stanowią 4,8% indyjskiej populacji liczącej 1,35 miliarda ludzi, a statystyki rządowe nie wykazują wzrostu tego odsetka. „Niewiele, jeśli w ogóle, jest dowodów na to, że mniejszości religijne stosują takie metody nawracania i do tej pory nie było wyroku skazującego za przymusowe nawracanie", podkreśla ekspert Open Doors Indie, podkreślając: „Brak jakichkolwiek dowodów oraz wyroków skazujących, biorąc pod uwagę dużą liczbę aresztowań i procesów sądowych przeciwko chrześcijanom i innym mniejszościom religijnym, wskazuje na prawdziwy cel prawa: atakowanie mniejszości religijnych i ograniczanie rozprzestrzeniania się religii niehinduistycznych, co jest sprzeczne z konstytucyjnie zagwarantowaną wolnością religijną”.
W raporcie zatytułowanym „My też jesteśmy Hindusami”, Open Doors podsumowuje, że „samo istnienie prawa antykonwersyjnego przyczynia się do tworzenia atmosfery wrogości i nietolerancji”. Strach przed łamaniem tych praw jest wykorzystywany do tłumienia przejawów wiary w sferze prywatnej i publicznej.
Indie znajdują się obecnie na 10 miejscu Światowego Indeksu Prześladowań Open Doors, który uwzględnia kraje, w których chrześcijanie są prześladowani za swoją wiarę.

Prosimy o modlitwę za chrześcijan w Indiach:

  • Módl się o ochronę i niewzruszoną wiarę dla pastorów i ewangelistów, którzy są szczególnie narażeni na egzekwowanie prawa antykonwersyjnego ze względu na swoją służbę.
  • Módl się za wszystkie kościoły, aby wbrew naciskom, znalazły siłę ku wzajemnej zachęcie i umocnieniu w wierze.
  • Módl się, aby prawo nie przeszkodziło nikomu w znalezieniu pokoju z Bogiem i aby ludzie nadal mogli słyszeć o Jezusie.