Wiadomości prasowe

Iran: 114 chrześcijan aresztowanych w ciągu jednego tygodnia

Obserwatorzy wiążą to ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia / Chrześcijanie narażeni na dodatkowe represje

(Open Doors Polska) - W ciągu jednego tygodnia w Iranie aresztowano 114 chrześcijan. W ten sposób łączna liczba chrześcijan aresztowanych w poprzednim miesiącu wynosi 142 odoby. Mansour Borji, rzecznik organizacji Art. 18, mówił o szokującej liczbie i odczytuje działanie władz, jako ostrzeżenie dla chrześcijan, aby nie wykorzystywali faktu zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia do szerzenia przesłania nadziei o odpuszczeniu grzechów w Chrystusie.
Według Art. 18, aresztowania miały miejsce w 10 lub 11 różnych miastach i były skierowane przeciwko różnym grupom chrześcijańskim. Z wyjątkiem domniemanych przywódców, większość aresztowanych została zwolniona po kilku godzinach lub dniach - kontynuuje Borji, "ponieważ [urzędnicy] aresztowali tak liczną grupę osób tak, że sami nie wiedzieli nawet, co z nimi wszystkimi zrobić". Przed ich zwolnieniem zebrano szczegółowe informacji na temat działalności aresztowanych. Wszyscy zostali poinstruowani, aby w przyszłości powstrzymać się od wszelkich kontaktów z innymi chrześcijanami i grupami chrześcijańskimi oraz aby przygotować się na wezwanie ze strony Ministerstwa Informacji irańskich służb specjalnych. Wszystkim chrześcijanom zabrano telefony komórkowe.

Ebrahim Firouzi - uwięziony, zastraszany i bity

Wiadomość o niedawnej fali aresztowań chrześcijan zbiega się z kolejną smutną wiadomością. 3 grudnia zmarła matka Ebrahima Firouzi, który odbywa długą karę więzienia z powodu swojej wiary w Chrystusa. Jego prośba o możliwość udziału w pogrzebie została odrzucona. Sposób, w jaki władza radzi sobie z Firouzim w jaskrawy sposób wskazuje chrześcijanom nawróconym z islamu, że powinni obawiać się panującego reżimu.

Zdjęcie: Ebrahim Firouzi z Iranu jest więziony od 2013 roku (źródło: World Watch Monitor)
Zdjęcie: Ebrahim Firouzi z Iranu jest więziony od 2013 roku (źródło: World Watch Monitor)

Instrukcja: Koniec z kontaktami z innymi chrześcijanami

W sierpniu 2013 r. Ebrahim Firouzi został skazany na rok więzienia i dwa kolejne lata na wygnaniu w mieście Sarbaz, w pobliżu granicy pakistańskiej. W uzasadnieniu decyzji stwierdzono: "Działalność ewangelizacyjna .... są uważane za "opór wobec Islamskiej Republiki Iranu". Po odbyciu kary więzienia w styczniu 2015 r. Firouzi nadal był przetrzymywany w więzieniu i ponownie sądzony w marcu 2015 r., tym razem za "zagrażanie bezpieczeństwu narodowemu i udział w zmowie". Został skazany na kolejne pięć lat więzienia, pobity i wbrew jego woli zmuszony do wzięcia udziału w rozprawie apelacyjnej, podczas której zdecydowano się na jednorazowe odroczenie kary. W zeszłym roku Firouzi protestował 10-dniowym strajkiem głodowym przeciwko dalszemu łamaniu prawa do wolności wyznania.

 

W Światowym Indeksie Prześladowań Open Doors, Iran zajmuje obecnie 10. miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są prześladowani za swoją wiarę.

Źródła: Drzwi otwarte, World Watch Monitor, Artykuł 18

Proszę módl się za chrześcijan w Iranie:

  • Módlcie się o pocieszenie Boga dla Ebrahima Firouzi i innych uwięzionych chrześcijan.
  • Módl się o ochronę i odwagę dla wszystkich chrześcijan, którzy są celem ataków.
  • Módl się za rodziny zatrzymanych w Adwentu, aby i oni doświadczyli Bożego pokoju.
  • Módlcie się za liczne podziemne kościoły, aby Duch Boży działał tam potężnie i wzmacniał wiarę chrześcijan.