Wiadomości

Iran: Chrześcijanie w trybach irańskiego wymiaru sprawiedliwości

Krewni uwięzionych obawiają się stronniczości urzędników i proszą o modlitwę w sprawie zbliżającej się apelacji

(Open Doors Polska) – Na 3 września zaplanowano przesłuchanie apelacyjne kilku irańskich chrześcijan, którzy zostali skazani na długie kary pozbawienia wolności. Niestety, zgodnie z najnowszymi doniesieniami, wbrew pierwotnym oczekiwaniom, przed sądem stanie nie sześciu, ale dwóch spośród uwięzionych. Rodziny proszą o modlitwę.
 
 

Byli chrześcijańscy więźniowie z Iranu modlą się za swoich braci i siostry, którzy nadal przebywają w więzieniu (styczeń 2018 r.) Dolny rząd przedstawia zdjęcia Shamiram i Ramiela
Byli chrześcijańscy więźniowie z Iranu modlą się za swoich braci i siostry, którzy nadal przebywają w więzieniu (styczeń 2018 r.) Dolny rząd przedstawia zdjęcia Shamiram i Ramiela

Lista zarzutów od „zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego" do „szkolenia w zakresie szpiegostwa"

Na przesłuchaniu 3 września rozpatrzonych zostanie kilka spraw. W lipcu 2017 roku pastor Victor Bet-Tamraz został skazany na dziesięć lat więzienia za „zagrażanie bezpieczeństwu narodowemu”. Irańscy chrześcijanie Amin Nader Afshari, Kavian Fallah Mohammadi i Hadi Asgari usłyszeli podobne zarzuty i otrzymali wyroki więzienia od dziesięciu do piętnastu lat. W styczniu 2018 roku Shamiram Issavi Khabizeh, żona pastora Victora, została skazana na pięć lat więzienia. W uzasadnieniu sąd wyjaśnił, że stanowiła nie tylko zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, ale organizowała małe grupy, a także „odwiedziła seminarium za granicą oraz szkoliła liderów kościelnych i pastorów dla celów szpiegowskich”. W lipcu 2018 r. syn pastora Victora, Ramiel Bet-Tamraz, został skazany na cztery miesiące więzienia za „szerzenie propagandy chrześcijańskiej".

Na rozprawie apelacyjnej Shamiram  19 lutego 2019 r. sędzia Ahmed Zargar postanowił rozpatrzyć jej przypadek wraz z innymi sprawami. Warto zauważyć, że wyroki w sprawach pastora Victora, Amina, Hadiego i Kaviana zostały wydane przez sędziego Ahmadzadeh reprezentującego sąd rewolucyjny w Teheranie, który następnie został zawieszony w pełnieniu obowiązków po przeprowadzeniu dochodzenia w sprawie zarzutów korupcyjnych przeciwko niemu.

Krewni: władze usiłują zmusić rodziny więźniów do wyjazdu z kraju

Chrześcijańska organizacja Middle East Concern (MEC) donosi, że tylko wyroki dwóch oskarżonych mają zostać rozpatrzone w trakcie najbliższym przesłuchania, a nie wszystkich sześciu, jak obiecał w lutym sędzia Ahmed Zargar. Jak dotąd tylko Shamiram i Kavian otrzymali wezwania na najbliższe przesłuchanie.

Rodzina Victora, Shamiram i Ramiela jest rozczarowana, że Victor i Ramiel nie wezmą udziału w przesłuchaniu zgodnie z wcześniejszymi obietnicami. Podejrzewają, że opóźniając proces, władze irańskie chcą wywrzeć presję na rodzinę, aby opuściła Iran.

Sprawa ta przyciągnęła uwagę społeczności międzynarodowej. Dabrina Bet-Tamraz, córka Victora i Shamiram, osobiście poinformowała prezydenta USA Donalda Trumpa o sytuacji swojej rodziny na konferencji dot. wolności religijnej w lipcu 2019 roku. 2 sierpnia wiceprezydent USA Pence opisał działania władz irańskich przeciwko pastorowi Victorowi jako „zniewagę dla wolności religijnej".

W Światowym Indeksie Prześladowań Open Doors Iran zajmuje 9 miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej narażeni na niebezpieczeństwo ze względu na wyznawaną wiarą.

Prosimy, módl się za chrześcijan w Iranie:

  • Módl się za skazanych, o wewnętrzny spokój i mądrość, aby wiedzieli jak radzić sobie z niepewną sytuacją.
  • Módl się za wszystkich irańskich chrześcijan, którzy obecnie odbywają karę więzienia z powodu swojej wiary.
  • Módl się za sędziego Ahmada Zargara, aby Duch Święty poprowadził go w przygotowaniach do rozprawy apelacyjnej 3 września, aby oskarżeni zostali uniewinnieni.