Zachęta do modlitwy

Iran: chrześcijanie w więzieniach i na zesłaniu

Wiadomości o chrześcijanach oskarżonych i skazanych na więzienie

(Open Doors Polska) - Państwo irańskie nadal podejmuje aktywne działania przeciwko chrześcijanom pochodzenia muzułmańskiego. Poniższe zestawienie zawiera przegląd aktualnych spraw sądowych i osobistych historii niektórych z tych, którzy potrzebują naszej modlitwy.

Ebrahim Firouzi przybył na miejsce zesłania.

2019-11-20_Open_Doors_753x420_Iran_DetailPage_Ebrahim

Ebrahim Firouzi (żródło: Article 18)

Ebrahim Firouzi od 2013 roku odsiedział kilka kolejnych wyroków pozbawienia wolności, dlatego że jest chrześcijaninem. 26 października - ostatni dzień pobytu w więzieniu - dyrektor więzienia znanego jako „Więzienie Rajai Shahr”, chciał odesłać Ebrahima bezpośrednio na miejsce zesłania w Sarbazie. Dano mu jednak trochę czasu na załatwienie spraw osobistych. 12 listopada Ebrahim dotarł na południowy wschód kraju do Sarbazu, niedaleko granicy z Pakistanem. Ebrahim musi pojawiać się codziennie w miejscowym sądzie i musiał wynająć sobie mieszkanie.

Prosimy, módlcie się:

  • Żeby Jezus Chrystus uczynił mieszkanie Ebrahima błogosławionym miejscem.
  • O nowych przyjaciół dla Ebrahima w miejscu zesłania i aby został wzmocniony w swojej wierze.
  • Żeby Bóg chronił Ebrahima.

Ishmaeil Maghrebinejad - Częściowy sukces na ostatnim przesłuchaniu

2019-11-20_Open_Doors_753x420_Iran_Detailpage_Ismaeil

Ismaeil Maghrebinejad (źródło: Article 18)

2 listopada w Shiraz odbyło się ponowne przesłuchanie Ismaeila Maghrebinejada (65) aresztowanego w styczniu. Przesłuchanie miało pozytywny przebieg i Ismaeil otrzymał możliwość odniesienia się do postawionych mu zarzutów, które obejmowały „antypaństwową propagandę i oczernianie świętych instytucji irańskich”, „apostazję” (apostazję od islamu) oraz oskarżenie o nauczanie rodziny wiary chrześcijańskiej. Pierwsze dwa zarzuty zostały wycofane, trzeci został podtrzymany. Sąd zezwolił na udział w procesie adwokata wyznaczonego przez przez Ismaeila.

Prosimy, módlcie się:

  • O pozytywny wynik procesu.
  • O siłę i wewnętrzny spokój dla Ismaeila i jego rodziny.
  • Dziękujmy za dobry przebieg przesłuchania przygotowawczego.

Pastor Victor Bet-Tamraz i inni - negocjacje były kilkakrotnie przekładane.

2019-11-20_Open_Doors_753x420_Iran_Detailpage_Pastor_Victor

Pastor  Victor Bet-Tamraz

30 sierpnia po raz ostatni informowaliśmy o zbliżającej się rozprawie sądowej w sprawie pastora Victora Bet-Tamraza, jego żony Shamirama i kilku skazanych chrześcijan, których wnioski o apelację miały być rozpatrywane wspólnie. Wszyscy zostali skazani na 5-15 lat więzienia. Proces, zaplanowany na 3 września, nie odbył się, ponieważ sędzia wyznaczony przez sąd nie pojawił się na rozprawie. Kolejne przesłuchanie zaplanowano na 13 listopada. Oprócz pastora Victora i jego żony wśród poszkodowanych znaleźli się dwaj nawróceni Amin Nader Afshari i Kavian Fallah Mohammadi (aresztowani podczas przyjęcia bożonarodzeniowego w grudniu 2014 r.).
Rozprawa apelacyjna zaplanowana na 13 listopada została również odroczona ze względu na to, że sąd był „zbyt zajęty". Jeden ze skazańców, Kavian, podejrzewa, że prawdziwym powodem jest determinacja pastora Victora, by pozostać w Iranie. Powszechną praktyką władz irańskich jest nakłanianie przywódców zgromadzeń chrześcijańskich do ucieczki za granicę, co osłabia zgromadzenia.

Prosimy, módlcie się:

  • Aby rozprawa apelacyjna odbyła się w niedługim czasie i aby kary pozbawienia wolności zostały skrócone.
  • Żeby Duch Święty pomagał wszystkim skazańcom, aby odważnie żyli wiarą nawet podczas pobytu w więzieniu.
  • Aby Jezus powoływał zdolnych przywódców, którzy będą troszczyli się o wierzących, do licznych kościołów podziemnych.