Wiadomości prasowe

Iran: Chrześcijańska studentka w więzieniu

21-letnia studentka odważnie stanęła w obronie praw chrześcijan

(Open Doors Polska) - 21-letnia Fatemeh (Mary) Mohammadi przebywa w więzieniu Gharchak, na południe od irańskiej stolicy Teheranu. Wiadomość ta została potwierdzona przez serwis informacyjny Article 18. Po jej aresztowaniu 12 stycznia rodzina Mohammadi kilka tygodni nie wiedziała, gdzie przebywa Mary. W grudniu studentka anglistyki poinformowała na Twitterze o jej wydaleniu z uczelni przez Uniwersytet Azad (Teheran).

2020-02-14_Open_Doors_753x420_Iran_DetailPage

Fatemeh „Mary” Mohammadi (Źródło: Pirooz Farbod, www.articleeighteen.com)

19-latka w więzieniu

Odkąd nawróciła się na chrześcijaństwo, była muzułmanka Fatemeh przyjęła imię Mary. Mimo młodego wieku wielokrotnie w przeszłości publicznie opowiadała się za prawami chrześcijan i dawała świadectwo wiary. W wieku 19 lat spędziła 6 miesięcy w więzieniu za rzekome „zagrażanie bezpieczeństwu narodowemu” i „propagandę przeciwko Republice Islamskiej”. Jej wiara i działalność publiczna mogły być również powodem jej wydalenia z uczelni w grudniu 2019 r., gdyż w przeszłości członkom mniejszości religijnych wielokrotnie odmawiano dostępu do instytucji edukacyjnych, a inny powód wydalenia nie został podany.

Sąd pierwszej instancji poinformował rodzinę Mary, że może ona zostać zwolniona z więzienia za kaucją. Podczas gdy rodzina próbowała zebrać pieniądze, sprawa została przekazana do sądu wyższej instancji. W związku z tym decyzja o zwolnieniu za kaucją jest obecnie niepewna. W międzyczasie pozwolono Mary zadzwonić do rodziny. Podczas rozmowy zapewniała, że czuje się dobrze.
Losy Mary i jej nagłe zniknięcie przyciągnęły uwagę całego świata. Nawet prezydent USA Donald Trump wspomniał o wyjątkowo odważnej młodej chrześcijance w swoim przemówieniu podczas corocznego krajowego śniadania modlitewnego w Waszyngtonie w dniu 6 lutego.

Nasser Navard Gol-Tapeh ma „pewność, że Bóg nie zapomina o swoich dzieciach".

Zadziwiająco niezłomną wiarą pokazuje również nawrócony z islamu Nasser Navard Gol-Tapeh, skazany na dziesięć lat więzienia. 58-latek przebywa w więzieniu od stycznia 2018 roku z powodów religijnych. W liście z 31 stycznia 2020 r. pisze on: „Mam pewność we wszystkim i wierzę, że odzyskam wolność przez Tego, w którym pokładam nadzieję, ponieważ Pan, nasz Bóg, nie zapomina o swoich dzieciach... Więc pozwól mi być odważnym i powiedzieć: Pan jest moją ucieczką”.

Jednocześnie Gol-Tapeh prosi: „Pamiętajcie o mnie zawsze w swoich modlitwach" i w tym kontekście wspomina również swoją rodzinę. Jego największym życzeniem jest, aby oni również stali się naśladowcami Jezusa.

Na liście Światowego Indeksu Prześladowań 2020 Iran zajmuje 9. miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za swoją wiarę.

Źródła: Article 18, Open Doors

Prosimy o modlitwę za uwięzionych chrześcijan i ich rodziny w Iranie:

  • Podziękuj za odwagę wiary Mary i Nasser Navard Gol-Tapeh.
  • Módl się za nich, jak również za wielu innych chrześcijan, którzy z powodu wiary przebywają w irańskich więzieniach.
  • Módl się za krewnych więźniów, aby i oni zostali pocieszeni i wzmocnieni w swojej wierze w Jezusa.
  • Módl się, aby Jezus otworzył nowe drzwi dla chrześcijan w Iranie, gdzie państwo oraz rodzina utrudniają im życie - w kwestiach edukacji, pracy lub innych ważnych obszarach życia.
  • Módl się za tych, którzy mają władzę, aby Duch Boży otworzył im oczy i sprawił, aby poznali Jezusa.