Świadectwa wiary

Iran: „Dziękuję Bogu za was”

List z więzienia Evin / kilkoro chrześcijan zwolnionych z więzienia z powodu Covid-19

(Open Doors Polska) - Iran jest jednym z krajów najbardziej dotkniętych pandemią koronawirusa. Kilkoro z uwięzionych tam chrześcijan zostało uwolnionych w ramach wysiłków władz na rzecz powstrzymania pandemii. Nie wszyscy jednak zostali objęci tym działaniem. Nasser Navard Gol-Tapeh, skazany na dziesięć lat więzienia w maju 2017 r., nadal odbywa karę. Ostatnio napisał do nas bardzo przejmujący list z więzienia Evin w Teheranie.

2020-04-22_Open_Doors_753x370_Iran_Detailpage

Nasser Navard Gol-Tapeh i jego list napisany po angielsku (źródło: Article 18)

„Nie ma mowy, żebym przeszedł przez to wszystko sam”

W imię Pana: „Wy bowiem jesteście dla nas chwałą i radością” (1 Tes. 2:20).
Do wszystkich drogich Braci i Sióstr, których Pan Bóg obdarzył miłością i łaską.
Przesyłam wam pozdrowienia, gdyż tęsknię za społecznością z wami, przebywając za wysokimi i wzmocnionymi drutem kolczastym murami więzienia Evin. Moje serce jest pełne miłości, troski i wdzięczności, gdy myślę o czasie, który wspólnie spędziliśmy. Piszę prosto z serca. Pamiętam nasze duchowe zgromadzenia, podczas których śpiewaliśmy Panu pieśni w jedności umysłu i serca, aby Go uwielbić. Jestem z wami [w duchu]. Ściany i odległość nie są przeszkodą, nawet jeśli jest mi smutno z ich powodu; nie przestaję się o was modlić. Dziękuję Bogu za was, za wsparcie, jakiego mi udzielacie, [...] że wzięliście na siebie część mojego ciężaru, dajecie mi siłę i nieustannie mnie pocieszacie. Jakże się cieszę, że mam was u swego boku! Nigdy nie mógłbym przejść przez to wszystko sam; Pan prowadzi mnie przez srogość tego lochu ciepłem waszej miłości. Najważniejszym przesłaniem, jakie usłyszałem, jest, abyśmy kochali się nawzajem. Niech miłość i troska Pana będzie z wami i nich was ochraniają. „Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz?" - (Rzym. 8:35)

Pozdrawiam was w miłości i trosce,

Nasser Navard

Oprócz 58-letniego Gol-Tapeh, trzech innych chrześcijan odbywa obecnie w więzieniu Evin karę dziesięciu lat pozbawienia wolności z powodu swojej wiary (oficjalny zarzut to m. in. zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego): Yousef Nadarkhani (42), Mohammad Reza (Yohan) Omidi (46) i Zaman (Saheb) Fadaei (36).

Wcześniejsze zwolnienia spowodowane pandemią

Z Iranu dochodzą do nas również dobre wieści o grupie chrześcijan, która została zwolniona z więzienia z powodu pandemii koronawirusa. Wcześniejsze doświadczenia Chin pokazały, że więzienia często stają się ogniskiem rozprzestrzeniania się wirusa, dlatego rząd irański uwolnił w marcu ponad 80 000 więźniów. Wśród nich było kilkoro chrześcijan, którym początkowo przyznano jedynie tymczasowe zwolnienie z odbywania kary, w tym Mahrokh Ghanbari (62) i Amin Khaki (36). 2 kwietnia nasza siostra w Chrystusie Mahrokh Ghanbari tuż przed jej planowanym powrotem do więzienia została poinformowana, że nie jest już tam „potrzebna”. W dniu 6 kwietnia Amin Khaki został również poinformowany, że jego uwięzienie zakończyło się bezwarunkowo. Oboje mają nadzieję, że władze zwrócą im kaucję, którą w międzyczasie wpłacili.

Prosimy o modlitwę za Nassera Navard i innych chrześcijan w Iranie:

  • Módl się za Nassera Navard Gol-Tapeh, aby Jezus zaspokoił jego tęsknotę za społecznością i wzmocnił go w wierze.
  • Módl się również za innych uwięzionych chrześcijan i ich rodziny, aby doświadczyli Bożego zaopatrzenia podczas rozłąki.
  • Podziękuj za wcześniejsze uwolnienie Mahrokh Ghanbari i Amina Khaki i módl się, aby jak najszybciej odzyskali siły utracone w więzieniu.
  • Módl się o uwolnienie chrześcijan, którzy nadal przebywają w więzieniach.
  • Módl się o władze Iranu, aby Jezus dał im mądrość w walce z pandemią.