Zachęta do modlitwy

Iran: Ismaeil Maghrebinejad skazany na trzy lata więzienia

Opublikowano najnowszy raport na temat ataków na chrześcijan w Iranie

(Open Doors Polska) - 11 stycznia Irańczyk Ismaeil Maghrebinejad został skazany na trzy lata więzienia za „obrazę świętej wiary islamskiej". 65-letni chrześcijanin nawrócony z islamu, został aresztowany w swoim domu w styczniu 2019 rok. Dzięki wpłaconej kaucji, do dnia rozprawy przebywał na wolności.

2020-01-24_Open_Doors_753x420_Iran_DetailPage

Ismaeil Maghrebinejad odwiedza szopkę bożonarodzeniową

„Wyrok nieproporcjonalnie wysoki do przewinienia"

Wyrok zapadł trzy dni po rozprawie w sądzie cywilnym w Shiraz, która dotyczyła oskarżenia o „znieważenie świętej wiary islamskiej w cyberprzestrzeni". Ismaeil został uznany za winnego przekierowania wiadomości wysłanej na jego telefon komórkowy, żartującej z duchowych przywódców irańskich. Wyrok został wydany na podstawie art. 513 islamskiego kodeksu karnego, który za ten rodzaj przewinienia przewiduje karę od jednego do pięciu lat więzienia. Maghrebinejad ma 20 dni na odwołanie.

Postawiono mu również dwa inne zarzuty: o „propagandę przeciwko Republice Islamskiej" oraz „przynależność do grupy antyrządowej". Czwarty zarzut o apostazję, za który mógł zostać skazany na śmierć, został oddalony na rozprawie sądowej w listopadzie. Podczas styczniowej rozprawy sędzia uzasadnił zarzut „propagandy przeciwko Republice Islamskiej" „rozpowszechnianiem ewangelicznego chrześcijaństwa" przy użyciu komunikatora Telegram Messenger.

Mansour Borji, dyrektor organizacji broniącej praw człowieka o nazwie Article 18, nazwał orzeczenie z 11 stycznia „wyrokiem nieproporcjonalnie wysokim do przewinienia". Podejrzewa: „Inne zarzuty [...] są związane z jego nawróceniem na chrześcijaństwo. To one mogą być prawdziwym powodem, dla którego został oskarżony o coś, co większość Irańczyków robi na co dzień".

Najnowszy raport: Duchowni domagają się kary śmierci dla konwertytów

W styczniu 2020 organizacje Article 18, Christian Solidarity Worldwide, Middle East Concern oraz Open Doors opublikowały raport na temat ataków na chrześcijan w Iranie w 2019 roku, w którym stwierdzono m.in., że: „Przywódcy religijni i polityczni w Iranie nadal prowadzą publiczną kampanię przeciwko chrześcijaństwu i opowiadają się za karą śmierci dla chrześcijańskich konwertytów jako  »apostatów z islamu«. Irańskie agencje wywiadowcze współpracują z duchownymi, by zapobiegać nawróceniom na chrześcijaństwo”. W raporcie wspomina się również o innych formach prześladowań: „Doniesienia mówią o bezprecedensowym posunięciu irańskich sił bezpieczeństwa w 2019 roku, które wiążą się z nękaniem członków rodzin irańskich chrześcijan za granicą, którzy niekoniecznie sami są chrześcijanami". Na przykład pracownicy irańskich tajnych służb odwiedzali krewnych osoby wierzącej, którzy uciekli do USA, „aby wywierać na nich presję i zaszkodzić ich reputacji".

W Światowym Indeksie Prześladowań Iran znajduje się obecnie na 9. miejscu wśród krajów, w których chrześcijanie są najsilniej prześladowani z powodu swojej wiary.

Prosimy o modlitwę za chrześcijan w Iranie:

  • Módl się za Ismaeila Maghrebinejada, aby mocno ufał Bogu w obliczu surowego wyroku i zarzutów, które nadal czekają na rozstrzygnięcie przez sąd. Módl się też o zmianę wyroku.
  • Módl się za wszystkich irańskich chrześcijan przebywających w więzieniach, aby Jezus przeprowadził ich przez to trudne doświadczenie oraz przydawał im wiary i obdarzał pokojem.
  • Módl się za licznych chrześcijan spotykających się w kościołach podziemnych, o prowadzenie Ducha Bożego i bliskość z Jezusem Chrystusem.
  • Módl się, aby Bóg kierował rozwojem sytuacji politycznej w Iranie i otworzył oczy osób rządzących na prawdę.