Wiadomości

Iran: napięcia polityczne w kraju niekorzystnie wpływają na życie chrześcijan

Nie tylko byli muzułmanie doświadczają izolacji, prześladowań i represji ze strony państwa.

(Open Doors, Polska) - Napięcia polityczne między USA a Iranem oraz zaostrzenie sankcji wobec kraju poważnie wpływają na życie Irańczyków. Informacje, które otrzymujemy od irańskich chrześcijan pokazują, że są oni grupą, która najbardziej dotkliwie odczuwa tę sytuację. Od lat konwertyci z islamu znajdowali się pod silną presją społeczną, obecnie dotyczy to również uznanych historycznych wspólnot chrześcijańskich.

Skorumpowani urzędnicy wzbogacają się kosztem chrześcijan

Ojciec Ryan Issa, irańsko-chaldejski ksiądz, powiedział w wywiadzie dla Asia News: „Wiele fabryk zostało zamkniętych lub wstrzymało produkcję. Pensja zwykłego pracownika wystarcza tylko na wyżywienie rodziny przez tydzień”. Presja gospodarcza dotyka wszystkich Irańczyków, muzułmanów i chrześcijan, zmuszając wielu z nich do rozważenia konieczności wyjechania z kraju. Według Issy ma to ogromne znaczenie dla mniejszości chrześcijańskiej, ponieważ prowadzi do upadku wspólnot i w perspektywie zagraża dalszemu istnieniu Kościoła Jezusa w tym kraju. Ponadto istnieje jeszcze jeden problem: „skorumpowane władze irańskie szukają szybkich pieniędzy poprzez konfiskatę własności chrześcijan lub żądanie wysokich kaucji od osób aresztowanych w trakcie nalotów na nielegalne kościoły domowe”. Liczba takich nalotów i aresztowań utrzymuje się na wysokim poziomie.

Kościół rośnie pomimo represji.

Wahid z Iranu
Wahid z Iranu

Jednym z przykładów masowej izolacji konwertytów jest Wahid*, który obecnie mieszka za granicą. Opisuje, czego doświadczył,  kiedy oddał życie Chrystusowi: „Mój ojciec wyrzekł się mnie i odmówiono mi przyjęcia do pracy, ponieważ nie chciałem podpisać deklaracji, że jestem muzułmaninem", powiedział pracownikowi Open Doors. Wahid został aresztowany wraz z innymi członkami podziemnego kościoła. To doświadczenie i późniejsze naciski zmusiły go do opuszczenia Iranu.
Pomimo ucisku, Kościół w Iranie nadal rośnie. Według obserwatorów, wspólnota chrześcijańska w Iranie, z licznymi nawróconymi z islamu, jest jedną z najszybciej rozwijających się na świecie.

Niestety również kościoły historyczne doświadczają represji. W maju władze zamknęły asyryjski kościół w Tabriz w północno-zachodnim Iranie i usunęły z wieży krzyż. Asyryjscy chrześcijanie są uznaną mniejszością w Iranie, a ich wolność religijna jest chroniona prawem.
„Kościoły, które odprawiają swoje nabożeństwa w języku perskim i w ten sposób przyciągają muzułmańskich Irańczyków, zostały zmuszone do zamknięcia drzwi lub przynajmniej do odprawiania nabożeństw wyłącznie w językach historycznych " - donosi World Watch Monitor.

W Światowym Indeksie Prześladowań prowadzonym przez Open Doors, Iran zajmuje obecnie 9 miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są prześladowani za swoją wiarę.

*imiona zostały zmienione

Prosimy o modlitwę za chrześcijan w Iranie:

  • Dziękuj Bogu za Irańczyków, którzy uwierzyli w Chrystusa i potajemnie spotykają się w kościele podziemnym.
  • Módl się, aby Bóg ochraniał te spotkania i aby Duch Święty działał w zgromadzeniu.
  • Módl się o ochronę Boga dla wszystkich Irańczyków, którzy cierpią z powodu obecnej sytuacji w kraju, w szczególności dla chrześcijan.
  • Módl się również za tradycyjne kościoły, aby nie dawały się zastraszyć, ale odważnie żyły zgodnie ze swoją wiarą.