Wiadomości

IRAN: PAŃSTWO POPYCHA CHRZEŚCIJAN DO ŁAMANIA PRAWA

Brak miejsc spotkań / Pięciu irańskich chrześcijan rozpoczyna odbywanie kary pozbawienia wolności

(Open Doors Polska) - W zeszłym tygodniu pięciu irańskich chrześcijan trafiło do więzienia, a trzech z nich spędzi tam kilka lat. Z tego powodu Open Doors wraz z innymi organizacjami zwróciło się do Wysokiej Komisarz ONZ do spraw praw człowieka z prośbą o przeprowadzenie w Iranie dochodzenia w sprawie sytuacji w zakresie wolności religijnej. W tym kontekście szczególnym problemem jest brak możliwości spotykania się chrześcijan.

 

kościół w Teheranie
Ten kościół w Teheranie jest jednym z wielu, które w ostatnich latach zostały zamknięte

Tylko cztery perskojęzyczne kościoły otwarte w całym kraju

List skierowany do Wysokiej Komisarz ONZ ds. praw człowieka Michelle Bachelet został podpisany  przez Open Doors i dziewięć innych organizacji chrześcijańskich i wzywa, w imieniu perskojęzycznych chrześcijan, do „podjęcia interwencji w imieniu chrześcijan w Iranie, których prawo do wolności religii, przekonań i wypowiedzi jest kompleksowo naruszane, ponieważ nie mają oni obecnie miejsca, w którym mogliby się gromadzić w celu sprawowania kultu”.

Obecnie w Iranie otwarte są tylko cztery kościoły, w których nabożeństwa odprawiane są w języku perskim. Są one ściśle kontrolowane przez władze i nie mogą przyjmować gości ani nowych członków. To samo dotyczy kościołów mniejszości etnicznych, którym zezwala się na odprawianie nabożeństw jedynie w ich języku ojczystym. Zmusza to wszystkich innych perskojęzycznych chrześcijan do spotykania się w kościołach domowych. Rząd irański uważa takie zachowanie za wrogi akt „przeciwko bezpieczeństwu narodowemu” i podejmuje działania przeciwko chrześcijanom, których konsekwencją są szykany, naloty na spotkania, aresztowania, grzywny i kara więzienia.

Odmawianie dostępu do miejsc kultu stanowi naruszenie art. 18 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, który gwarantuje prawo do wolności wyznania, a którego Iran jest jednym z sygnatariuszy.

Wejście w życie zmian w kodeksie karnym

Trzem irańskim konwertytom, Aminowi Khaki, Miladowi Goodarzi i Alirezie Nourmohammadi, pochodzącym z Fardis niedaleko Teheranu nakazano stawić się w więzieniu 10 listopada w celu rozpoczęcia odbywania trzyletnich wyroków. Zarzuca się im „prowadzenie propagandy, której działania występują przeciwko świętej religii islam”. Zarzuty opierają się na poprawkach do kodeksu karnego uchwalonych przez prezydenta Iranu w lutym. Obrońcy praw ostrzegali, że poprawki do artykułów 500 i 499 kodeksu karnego będą zagrażały mniejszościom religijnym, w tym chrześcijanom.

Dwóm innym chrześcijańskim konwertytom, Sasanowi Khosravi i Habibowi Heydari, nakazano powrót do więzienia w Bushehr w dniu 11 listopada, w celu odbycia pozostałej części ich rocznych wyroków za „propagandę przeciwko państwu poprzez promowanie chrześcijaństwa” z artykułu 500.

W Światowym Indeksie Prześladowań 2021 Iran zajmuje 8 miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za wiarę.

Prosimy, módl się za chrześcijan w Iranie!

  • Módl się o pocieszenie i siłę dla pięciu mężczyzn, którzy w zeszłym tygodniu rozpoczęli odbywanie kary więzienia; módl się również za wielu innych uwięzionych chrześcijan w Iranie.
  • Módl się, aby poprzez chrześcijan w więzieniach ludzie mieli kontakt z Jezusem i znaleźli do Niego drogę.
  • Módl się, aby chrześcijanie w Iranie mogli spotykać się pomimo trudności i ograniczeń.
  • Módl się za Wysoką Komisarz ONZ ds. praw człowieka Michelle Bachelet i wszystkich tych, którzy pracują na rzecz wolności religijnej na poziomie politycznym; o Boże prowadzenie i mądrość, która przyczyni się do zwiększenia wolności religijnej w Iranie i innych krajach, w których chrześcijanie są prześladowani.

 

Dziękujemy za modlitwę!

Nasza modlitwa naprawdę wpływa na los prześladowanych sióstr i braci.

SIP

Światowy Indeks Prześladowań

Lista pięćdziesięciu krajów, w których chrześcijanie prześladowani są najbardziej.