Wiadomości prasowe

IRAN: PO AKCJI SŁUŻB SPECJALNYCH NIEZNANY JEST LOS DWÓCH CHRZEŚCIJAN

Rezolucja ONZ wskazuje na poważne ograniczenia wolności religijnej w Iranie

(Open Doors, Polska) - 11 grudnia członkowie irańskich służb specjalnych przeprowadzili w pobliżu stolicy Iranu Teheranu skoordynowane naloty na prywatne domy i firmy należące do chrześcijan. Aresztowano czterech chrześcijan, z których dwóch jest przetrzymywanych w nieznanym miejscu. Według organizacji praw człowieka Article18 są to dwaj bracia, których imion nie można obecnie ujawnić.

Milad Goodarzi został aresztowany we własnym domu. (Zdjęcie za zgodą Article18)

Ponad 100 chrześcijan aresztowanych między czerwcem a wrześniem

Podczas skoordynowanej operacji służb aresztowano w sumie cztery osoby, jednak dwie z nich zostały zwolnione tego samego dnia. Jednym z nich był Milad Goodarzi, który w przeszłości był już kilkakrotnie aresztowany i skazany za działalność religijną. Goodarzi jest jednym z „więźniów politycznych”, którzy zostali zwolnieni na początku tego roku w ramach amnestii dla więźniów z okazji 44. rocznicy powstania Republiki Islamskiej. Jednak podobnie jak wielu innych, którzy zostali zwolnieni przedterminowo, odsiedział już większość swojego wyroku. Milad Goodarzi został oskarżony w czerwcu 2021 r. i skazany na pięć lat więzienia, podobnie jak Amin Khaki i Alireza Nourmohammadi. Wszyscy trzej są konwertytami z islamu. Ich wyroki zostały później skrócone z pięciu do trzech lat pozbawienia wolności.

Ostatnie naloty pokazują, że państwo nie rezygnuje z prześladowania członkowie kościołów domowych, mimo że po decyzjach sądów w 2023 r. ułaskawieniu kilku chrześcijańskich więźniów. Niestety, tylko między czerwcem a wrześniem aresztowano ponad 100 osób. Kilku z nich zostało już skazanych na karę do pięciu lat więzienia za „propagandę antypaństwową” na mocy art. 500 irańskiego kodeksu karnego oraz za „założenie i prowadzenie kościoła domowego” na mocy art. 498.

Zdecydowana większość chrześcijan aresztowanych w tym roku zdecydowała się nie nagłaśniać swojej sytuacji w nadziei, że może to pomóc w ich sprawach. Taka  postawa przyczynia się do anonimowości ofiar i zniekształcenia rzeczywistego obrazu prześladowań w Iranie.

Rezolucja ONZ: arbitralność państwa i podżeganie do nienawiści

W dniu 15 listopada ONZ przyjęła rezolucję w sprawie naruszeń praw człowieka wobec mniejszości religijnych w Iranie. Odnosi się ona między innymi do chrześcijan, a „zwłaszcza konwertytów z islamu”, którzy są „coraz częściej nękani, zastraszani, prześladowani, arbitralnie aresztowani i zatrzymywani, a także padają ofiarą podżegania do nienawiści prowadzącej do przemocy”. Odnosi się również do „ograniczeń w tworzeniu miejsc kultu”. Ponieważ wiele kościołów zostało zamkniętych, perscy chrześcijanie w Iranie nie mają obecnie prawie żadnych możliwości odprawiania nabożeństw w swoim języku. W lepszej sytuacji są tradycyjne chrześcijańskie grupy etniczne takie jak Ormianie czy Asyryjczycy. Zabrania się im jednak włączania do wspólnoty (perskojęzycznych) chrześcijan, którzy dokonali konwersji z islamu, oraz zezwalania im na udział w nabożeństwach ormiańskich i asyryjskich.

W Światowym Indeksie Prześladowań 2023 Iran zajmuje 8. miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za wiarę.

Źródło: Artykuł 18, Open Doors

Prosimy, módl się za chrześcijan w Iranie:

  • Módl się o ochronę i silną wiarę dla dwóch chrześcijan uwięzionych kilka dni temu.
  • Módl się za wszystkich chrześcijan, którzy obecnie przebywają w irańskich więzieniach z powodu wiary w Jezusa Chrystusa, aby nieustannie doświadczali Bożej bliskości i opieki.
  • Módl się za liczne kościoły domowe, aby działał w nich Boży Duch i aby chrześcijanie nie dali się zastraszyć groźbom ze strony tajnych służb.
  • Módl się o pracowników tajnych służb i innych urzędników, aby Bóg dotknął ich serc poprzez kontakt z chrześcijanami i aby wielu z nich uwierzyło w Jezusa Chrystusa.

Dziękujemy za modlitwę!

Nasza modlitwa naprawdę wpływa na los prześladowanych sióstr i braci.

Zobacz również

Modlitwa o chrześcijanina

Pierwszą rzeczą, o którą proszą nas prześladowani chrześcijanie, to modlitwa. Poprzez modlitwę, bardziej niż przez cokolwiek innego czują naszą miłość i wsparcie- możesz mieć w tym swój udział.

Bezpłatne materiały

Bezpłatny, miesięczny magazyn zawierający poruszające świadectwa i aktualne informacje z prześladowanego Kościoła wraz z Kalendarzem Modlitw.

Projekt Kwiecień 2024

Lokalni partnerzy Open Doors w Wietnamie prowadzą różnorodne szkolenia i seminaria, które mają na celu wzmocnienie miejscowych chrześcijan w ich wierze i codziennym życiu.