Wiadomości

IRAN: SĄD NAJWYŻSZY DAJE CHRZEŚCIJANOM NADZIEJĘ

Uzasadnienie decyzji kwestionuje podstawę oskarżenia

(Open Doors Polska) - 24 listopada Sąd Najwyższy Iranu nakazał rewizję wyroków wydanych w sprawach dziewięciu chrześcijan. Uzasadnienie tych wyroków jest przedmiotem krytyki. Zbliżający się ponowny proces budzi nadzieję na zniesienie surowych wyroków i być może na zmianę orzecznictwa w odniesieniu do chrześcijan.

 

Chrześcijanie z Iranu
Ci chrześcijanie mają nadzieję, że wkrótce będą wolni (zgodnie z ruchem wskazówek zegara od góry po lewej): Shahrooz Eslamdoust, Mehdi Khatibi, Babak Hosseinzadeh, Hossein Kadivar, Mohammad Vafadar, Abdolreza Ali Haghnejad, Behnam Akhlaghi, Khalil Dehghanpour, Kamal Naamanian (zdjęcie oryginalne Article 18).

„Propagowanie chrześcijaństwa nie jest przestępstwem”

Khalil Dehghanpour, Hossein Kadivar, pastor Abdolreza (Matthias) Haghnejad, Kamal Naamanian, Mohammad Vafadar, Mohammad (Shahrooz) Eslamdoust, Babak Hosseinzadeh, Mehdi Khatibi i Behnam Akhlaghi, członkowie kościoła domowego w mieście Rasht w północnym Iranie, zostali aresztowani w styczniu i lutym 2019 roku. Dziewięć miesięcy później, w październiku, każdy z nich został skazany na pięć lat więzienia za „zagrażanie bezpieczeństwu narodowemu poprzez promowanie chrześcijańskiego syjonizmu”. Wszyscy odwołali się od swoich wyroków, ale bezskutecznie.

W orzeczeniu z 3 listopada, które zostało ogłoszone dopiero 24 listopada, Sąd Najwyższy w stolicy Iranu, Teheranie, stwierdził, że decyzja sądu niższej instancji musi zostać zmieniona. Według organizacji Middle East Concern (MEC), w uzasadnieniu wyroku stwierdzono, że promowanie chrześcijaństwa i „syjonistycznego ewangelizmu” w prywatnych domach nie stanowi „zgromadzeń i zmowy przeciwko wewnętrznemu lub zewnętrznemu bezpieczeństwu”.

MEC dalej podsumowuje, że przypadek dziewięciu mężczyzn nie spełnia „definicji grup” mających na celu zakłócenie bezpieczeństwa narodowego zapisanego w artykułach 499 i 500 Kodeksu Karnego. Ponadto, propagowanie chrześcijaństwa i zakładanie kościołów domowych nie powinno być uznawane za przestępstwo.

Wynik rewizji nadal kwestią otwartą

Sąd Najwyższy nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy przed sądem rewolucyjnym, co może doprowadzić do uwolnienia dziewięciu chrześcijan. „Podchodzimy do tej wiadomości z 'ostrożnym optymizmem', ponieważ wyrok nie jest jeszcze ostateczny” – powiedział Mansour Borji, szef działu prawnego Article 18. „Sąd Rewolucyjny musi wziąć tę opinię pod uwagę, ale może albo podtrzymać, albo wycofać swoją wcześniejszą decyzję.

Jeśli zostanie ona podtrzymana, Sąd Najwyższy będzie musiał rozpatrzyć ją po raz drugi. Dlatego, choć z zadowoleniem przyjmujemy ten wyrok i jego „potencjał”, z modlitwą oczekujemy na wynik ponownego procesu, w którym rolę może odegrać wiele innych czynników” – powiedział.

Orzeczenie Sądu Najwyższego zapadło tydzień po rozpoczęciu kampanii #Place2Worship z inicjatywy Hosseinzadeha i Akhlaghiego; popiera ją co najmniej 10 organizacji chrześcijańskich, w tym Open Doors. Celem jest zwrócenie uwagi na brak miejsc kultu, z którym zmaga się wielu chrześcijan w Iranie. 17 listopada, na tydzień przed wydaniem decyzji przez Sąd Najwyższy, Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję, w której zwróciło uwagę na „powszechne przypadki poważnych naruszeń praw człowieka” w Iranie, w tym wobec mniejszości religijnych.

W Światowym Indeksie Prześladowań 2021r. Iran zajmuje 8 miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za wiarę.

Źródła: Artykuł 18, Obawy dotyczące Bliskiego Wschodu, Open Doors

Prosimy, módl się za chrześcijan w Iranie!

  • Podziękuj za zaskakujące orzeczenie irańskiego Sądu Najwyższego.
  • Módl się, aby dziewięciu skazanych chrześcijan zostało uniewinnionych po zbliżającej się rewizji ich wyroków.
  • Módl się za sędziów w Iranie, aby Jezus poruszył ich serca i uczynił ich błogosławieństwem dla chrześcijan.
  • Módl się za wszystkich irańskich chrześcijan, którzy nie mają możliwości zgromadzania się lub nie spotykają się z powodu strachu – aby Pan Bóg dodał im odwagi i pocieszył ich, a także, aby pokazał im nowe możliwości budowania społeczności z braćmi i siostrami w wierze.

 

Dziękujemy za modlitwę!

Nasza modlitwa naprawdę wpływa na los prześladowanych sióstr i braci.

SIP

Światowy Indeks Prześladowań

Lista pięćdziesięciu krajów, w których chrześcijanie prześladowani są najbardziej.