Świadectwa wiary

IRAN: W OCZEKIWANIU NA DZIEŃ X

62-latek ma trafić do więzienia mimo choroby Parkinsona i pandemii

(Open Doors Polska) – Homayoun Zhaveh (62) i jego żona Sara Ahmadi (42) przeżywają obecnie dni pełne niepewności. Bez Bożej interwencji będą to ich ostatnie chwile na wolności na długi czas. Tych dwoje chrześcijan nawróconych z islamu zostało skazanych na kary pobawienia wolności – 2 lata dla Homayoun i 8 lat dla Sary – mimo że Homayoun cierpi na chorobę Parkinsona. Małżeństwo potrzebuje naszych modlitw.

Sara Ahmadi i Homayoun Zhaveh czekają na rozpoczęcie wykonywania kary
Sara Ahmadi i Homayoun Zhaveh czekają na rozpoczęcie wykonywania kary

Odosobnienie i tortury

Para została aresztowana w czerwcu 2019 roku podczas wakacji z innymi chrześcijańskimi rodzinami w mieście Amol w północnym Iranie. Wszyscy członkowie grupy byli przesłuchiwani, ale tylko Homayoun i Sara zostali zatrzymani; najpierw w Amolu, a potem w więzieniu Evin w Teheranie.
Homayoun został zwolniony po miesiącu, ale Sara przebywała w więzieniu ponad dwa miesiące, z czego połowę w izolatce. W tym czasie, według organizacji praw człowieka „Article18”, była poddawana ciężkim torturom psychicznym.
W listopadzie 2020 r. odbył się proces, podczas którego początkowo orzeczono kary pozbawienia wolności w wysokości dwóch i jedenastu lat. Zarzuty dotyczyły członkostwa lub kierowania kościołem domowym. Podczas grudniowej rozprawy apelacyjnej wyrok Sary został zmniejszony z jedenastu do ośmiu lat, ale pozostałe postanowienia wyroku zostały utrzymane w mocy. Oprócz pozbawienia wolności para została skazana na sześć miesięcy prac społecznych i dostała zakaz opuszczania kraju oraz przynależności do grup społecznych czy politycznych przez dwa lata po wyjściu z więzienia. Szczegóły dotyczące ich aresztowania i wyroku zostały podane do publicznej wiadomości dopiero w tym tygodniu.

Obserwator zwraca uwagę na systemowe prześladowanie chrześcijan

„Moi klienci zawsze podkreślali, że nie popełnili żadnych czynów przeciwko bezpieczeństwu narodowemu, ani nie żywią żadnych wrogich zamiarów wobec rządu”, powiedział adwokat pary podczas rozprawy apelacyjnej.
Podkreślił, że choroba Homayouna oznacza, że nie mógł on brać udziału w działaniach zagrażających bezpieczeństwu narodowemu – nawet gdyby chciał.
Mansour Borji, rzecznik Article 18, wyraził zaskoczenie wyrokiem skazującym, biorąc pod uwagę zaawansowaną chorobę Parkinsona Homayouna. Jednocześnie zwrócił uwagę, że perskojęzyczni chrześcijanie w Iranie od dawna są prześladowani „bez względu na ich wiek, stan zdrowia czy inne racjonalne względy”.
W listopadzie ubiegłego roku eksperci ONZ wystosowali list do władz Iranu, w którym wyrazili zaniepokojenie sytuacją irańskiej mniejszości chrześcijańskiej. Wymienili oni nazwiska zatrzymanych i wezwali rząd do ochrony ich praw.

Prosimy, módl się za chrześcijan w Iranie:

  • Módl się, aby Jezus napełnił Homayouna i Sarę swoim pokojem i aby pozostali silni w wierze.
  • Módl się, aby władze zawiesiły wykonanie ich wyroków.
  • Módl się za wszystkich chrześcijan uwięzionych za wiarę, aby zawsze czuli Bożą pociechę i opiekę bez względu na okoliczności.
  • Módl się, aby Kościół w Iranie doświadczył Bożej łaski i rozwijał się pomimo przeszkód.

Dziękujemy za modlitwę!

Nasza modlitwa naprawdę wpływa na los prześladowanych sióstr i braci.

SIP

Światowy Indeks Prześladowań

Lista pięćdziesięciu krajów, w których chrześcijanie prześladowani są najbardziej.