Zachęta do modlitwy

Iran: władze kraju informują o sukcesach w walce z chrześcijanami

Eksperci ONZ wyrażają zaniepokojenie „systematycznymi prześladowaniami” chrześcijan

(Open Doors Polska) - Irańska agencja informacyjna FARS doniosła o aresztowaniach członków chrześcijańskiej „siatki” w kilku prowincjach kraju. Aresztowani zostali uznani za sprawców „demoralizacji” i winnych „promowania konwersji religijnej”. Panel ekspertów ONZ wystosował do rządu irańskiego pismo, w którym wyraził zaniepokojenie „systematycznym prześladowaniem chrześcijan” w Iranie.

Chrześcijanie odsiadują wieloletnie wyroki w więzieniach (Zdjęcie symboliczne: widok na więzienie Evin w Teheranie)
Chrześcijanie odsiadują wieloletnie wyroki w więzieniach (Zdjęcie symboliczne: widok na więzienie Evin w Teheranie)

Kościoły domowe celem ataków reżimu

Opublikowany w ubiegłą sobotę raport stwierdzał, że w wyniku skoordynowanej operacji „unieszkodliwiono” grupę „syjonistyczną”. Nie podano jednak liczby aresztowanych chrześcijan ani miejsca aresztowań. Jak stwierdzono w dokumencie, „siatka mająca powiązania z chrześcijanami” na przestrzeni ostatnich dwóch lat angażowała się w „szeroko zakrojone” działania przeciwko bezpieczeństwu narodowemu Iranu. Reżim wielokrotnie rozprawiał się z chrześcijanami, dokonując celowych aresztowań. Obecnie co najmniej 15 chrześcijan przebywa w więzieniu w Iranie za rzekome „działania przeciwko bezpieczeństwu narodowemu” – tzn. za przynależność lub kierowanie kościołami domowymi.

„Nikt nie jest prześladowany z powodów religijnych”

11 listopada zeszłego roku grupa specjalnych sprawozdawców ONZ wysłała do rządu irańskiego list poruszający kwestię chrześcijan w Iranie.
Wymieniono w nim 24 irańskich chrześcijan, którzy albo przebywają w więzieniu, albo oczekują na wezwanie do odbycia kary i szczegółowo opisano każdy przypadek. Przedstawiciele ONZ wyrazili zaniepokojenie „trwającymi systematycznymi prześladowaniami członków tej mniejszości religijnej”.
Po upływie sześćdziesięciu dni bez oficjalnej odpowiedzi ze strony rządu w Teheranie, ONZ opublikowała list. W odpowiedzi reżim odrzucił oskarżenia, stwierdzając, że „żaden obywatel Iranu nie jest prześladowany z powodów religijnych”, a aresztowania zostały przeprowadzone w ramach działań skierowanych przeciwko członkom „wrogich grup” i „prywatnych kościołów” (kościołów domowych), które należały do „syjonistycznej sekty chrześcijańskiej” z „intencjami zagrażającymi bezpieczeństwu”.
Większość z około 800 000 chrześcijan w Iranie to byli muzułmanie, którzy w opinii reżimu popełnili zasługujące na karę śmierci przestępstwo, odwracając się od islamu. Mogą spotykać się tylko potajemnie i organizować się w ramach kościołów domowych i to oni właśnie najsilniej odczuwają skutki prześladowań chrześcijan w kraju. W sprawozdaniach publikowanych przez lojalne wobec reżimu media lub w oficjalnych wypowiedziach regularnie używa się określeń „syjoniści” lub „sekta” w odniesieniu do kościołów domowych – w przeciwieństwie do „chrześcijańskich rodaków”, którymi określa się tradycyjnych chrześcijan pochodzenia ormiańskiego i asyryjskiego (chyba że prowadzą działania ewangelizacyjne).

Prosimy, módlcie się za chrześcijan w Iranie:

  • Podziękuj za duchowe przebudzenie w Iranie, które trwa już wiele lat.
  • Módl się za chrześcijan, którzy przebywają w więzieniach; o Boża ochronę i pokój w ich trudnym położeniu; módl się także za ich rodziny.
  • Módl się za kościoły domowe, aby były miejscami duchowej wspólnoty, gdzie wszyscy zgromadzeni stają się silni w wierze.
  • Módl się o działanie Ducha Świętego w sercach przedstawicieli reżimu; o zmianę i nastawienia wobec chrześcijan.

 

Dziękujemy za modlitwę!

Nasza modlitwa naprawdę wpływa na los prześladowanych sióstr i braci.

SIP

Światowy Indeks Prześladowań

Lista pięćdziesięciu krajów, w których chrześcijanie prześladowani są najbardziej.