Wiadomości prasowe

IRAN: ZAPOWIEDŹ WZNOWIENIA PROCESU UWIĘZIONEGO PASTORA

Od początku lutego pięcioro chrześcijan zostało przedterminowo zwolnionych z więzienia

(Open Doors Polska) – 25 lutego Dziewiąta Izba Sądu Najwyższego Iranu nakazała wznowienie procesu ormiańsko-irańskiego pastora Josepha Shahbaziana. Shahbazian został skazany na 10 lat więzienia za prowadzenie kościoła domowego 7 czerwca 2022 r. W ostatnich tygodniach kilkoro uwięzionych chrześcijan niespodziewanie zostało zwolnionych z odbywania kary.

Pastor Joseph Shahbazian odbywa obecnie karę 10 lat więzienia (©articleeighteen.com)
Pastor Joseph Shahbazian odbywa obecnie karę 10 lat więzienia (©articleeighteen.com)

Sąd Najwyższy nazywa 10-letni wyrok „nieuzasadnionym”

Najnowsze orzeczenie sądu zostało przekazane prawnikowi Shahbaziana 13 marca, jak podaje organizacja praw człowieka Article 18. W swoim krótkim oświadczeniu sędziowie Ghasem Mezyani i Majid Hosseini-Nik stwierdzili, że po zapoznaniu się ze sprawą uważają, że maksymalny wyrok 10 lat jest „nieuzasadniony”, ponieważ zarówno Sąd Rewolucyjny, jak i Sąd Apelacyjny nie przedstawiły dowodów na to, że Shahbazian był przywódcą grupy.

Pastor od sierpnia ubiegłego roku odbywa karę w teherańskim więzieniu Evin. W procesie z czerwca ubiegłego roku był głównym oskarżonym i został skazany na podstawie art. 498 Kodeksu karnego, który przewiduje do dziesięciu lat więzienia dla osób, które „zakładają grupy mające na celu osłabienie bezpieczeństwa narodowego”. Natomiast za samą przynależność do takiej grupy maksymalna kara wynosi pięć lat pozbawienia wolności (art. 499).

Chociaż chrześcijaństwo zostało uznane w irańskiej konstytucji za religię mniejszościową, w praktyce uznanie to dotyczy jedynie kościołów, które sprawują kult w językach mniejszości – ormiańskim i asyryjskim. Nie dotyczy to kościołów perskojęzycznych – niezależnie od tego, czy są one prowadzone przez chrześcijańskich konwertytów, Ormian czy Asyryjczyków. W ostatnich latach prawie wszystkie takie kościoły zostały zamknięte, a wielu ich przywódców aresztowanych i uwięzionych.

„Nie ma porównania z tym, co zrobił dla nas Chrystus”

W ostatnich tygodniach kilkoro odbywających karę konwertytów zostało przedterminowo zwolnionych z różnych irańskich więzień, ostatnio 4 marca Milad Goodarzi. Nie potwierdzono jeszcze, czy Amin Khaki i Alireza Nourmohammadi, którzy byli z nim uwięzieni, również zostali ułaskawieni. W lutym na wolność wrócili Saheb Fadaie, Moslem Rahimi, Mehdi Rokhparvar i Yousef Nadarkhani.

Nadarkhani, w 2010 skazany na karę śmierci, a później uniewinniony, od 2018 roku odbywał kolejną karę więzienia. Rozmawiając z Article 18 po uwolnieniu w dniu 26 lutego, powiedział, że jest „szczęśliwy, że został zwolniony po prawie pięciu latach w więzieniu” oraz: „Jestem bardzo wdzięczny wszystkim, którzy modlili się za mnie i myśleli o mnie, kiedy byłem w więzieniu!”. Dodał: „Wszystko, co przeżyłem, nie ma porównania z tym, co zrobił dla nas Chrystus”.

Według organizacji Article 18 obecnie, oprócz licznych więźniów politycznych, co najmniej dwanaścioro innych chrześcijan przebywa w więzieniach w związku z zarzutami na tle religijnym. W Światowym Indeksie Prześladowań 2023 Iran zajmuje 8. miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za wiarę.

Źródło: Article 18, Open Doors

Prosimy, módl się za chrześcijan w Iranie!

  • Podziękuj za wznowienie procesu Josepha Shahbaziana i módl się o Bożą interwencję, aby on również mógł wkrótce wyjść na wolność.
  • Podziękuj za przedterminowe zwolnienie kilkorga chrześcijan i módl się o ich przyszłość na wolności, pracę, rodzinę i powrót do normalności.
  • Módl się o tych, którzy nadal są niesłusznie uwięzieni, aby i oni mogli wyjść na wolność; ale przede wszystkim, aby w więzieniu doświadczyli Bożego pocieszenia i umocnienia.
  • Módl się, aby Jezus nadal umacniał swój Kościół w Iranie i aby wiele osób uwierzyło w Jezusa Chrystusa dzięki świadectwu chrześcijan.

Dziękujemy za modlitwę!

Nasza modlitwa naprawdę wpływa na los prześladowanych sióstr i braci.

Zobacz również

Modlitwa o chrześcijanina

Pierwszą rzeczą, o którą proszą nas prześladowani chrześcijanie, to modlitwa. Poprzez modlitwę, bardziej niż przez cokolwiek innego czują naszą miłość i wsparcie- możesz mieć w tym swój udział.

Spotkanie z prelegentem

Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat prześladowanych chrześcijan nie musisz dłużej szukać! Zaproś jednego z naszych prelegentów na spotkanie w swoim domu, szkole lub kościele. Z przyjemnością odpowiemy na Twoje zaproszenie.

przekazywana Biblia

Dzięki Twojemu wsparciu Open Doors może pomagać prześladowanym chrześcijanom, realizując konkretne projekty. Tutaj można znaleźć informacje o darowiznach i sposobie ich wykorzystania.