Wiadomości

KAZACHSTAN: NOWE PRAWO RELIGIJNE BUDZI NIEPOKÓJ CHRZEŚCIJAN

Planowane zaostrzenie przepisów zagraża przede wszystkim małym społecznościom

(Open Doors Polska) - 29 grudnia, na kilka dni przed rozwiązaniem rządu, prezydent Kazachstanu Tokajew podpisał projekt nowelizacji obowiązującej ustawy o religii. Jeżeli zgodnie z planem wejdzie ona w życie 9 stycznia, to w przyszłości zgromadzenia religijne, poza uznanymi przez państwo, będą musiały stawić czoła wielu przeszkodom. Jednak, biorąc pod uwagę obecny kryzys polityczny w kraju, przyszłość nowej ustawy nie została jeszcze przesądzona.

 

Kazachstan
Potajemne spotkanie kościoła domowego.

Spotkania wspólnot poza oficjalnymi budynkami kościelnymi nie są możliwe

Podczas gdy świat przygląda się eskalacji przemocy na ulicach Kazachstanu, chrześcijanie i inne mniejszości religijne patrzą jeszcze w innym kierunku. Planowane zaostrzenie obowiązującego prawa wyznaniowego przewiduje wymóg uzyskania zezwolenia na wszelkiego rodzaju imprezy o charakterze religijnym odbywające się poza zarejestrowanymi obiektami. Oznacza to:
- uzyskanie zezwolenia na takie imprezy od organów administracji lokalnej z wyprzedzeniem co najmniej 10 dni roboczych;
- dostarczenie dokładnych i szczegółowych informacji na temat planowanej imprezy, w tym daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, sposobu przybycia uczestników, użycia głośników oraz liczby użytych pojazdów i ich trasy.

Wdrożenie tych bardzo szczegółowych wymogów postawiłoby organizatorów w bardzo niewygodnej pozycji. Jest to szczególnie problematyczne dla wspólnot religijnych, które nie posiadają własnego budynku kościelnego, lecz spotykają się w prywatnych pomieszczeniach. Istnieje obawa, że nabożeństwa zarejestrowanych grup w wynajmowanych pomieszczeniach mogą również podlegać nowym przepisom.

Według pracownika Open Doors odpowiedzialnego za ten region, planowane zaostrzenie przepisów szczególnie dotknie liczne niezarejestrowane kościoły domowe. Choć już teraz są one uznawane za nielegalne ze względu na wprowadzone w 2011 roku prawo wyznaniowe, planowane zmiany jeszcze bardziej pogorszą ich sytuację.

Zwiększona inwigilacja, naloty i aresztowania od lat

Od czasu wejścia w życie przepisów wyznaniowych, doprowadziły one do poważnego ograniczenia wolności religijnej w Kazachstanie. Od tego czasu nastąpiła wzmożona inwigilacja grup chrześcijańskich, naloty i aresztowania. Liczne wspólnoty spotykają się więc już tylko potajemnie.

W Kazachstanie żyje największa liczba chrześcijan spośród wszystkich krajów Azji Środkowej. Większość z nich należy do mniejszości rosyjskiej na północy kraju i należy do Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Jako zarejestrowana wspólnota była ona dotychczas w mniejszym stopniu dotknięta ograniczeniami wolności religijnej. Większość pozostałej ludności Kazachstanu to muzułmanie, choć na ogół wyznają oni tylko tradycje islamskie i nie stosują się ściśle do wszystkich nauk muzułmańskich.

W Światowym Indeksie Prześladowań 2021r. Kazachstan zajmował 41 miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za wiarę.

Źródła: Forum18, Open Doors

Prosimy, módl się za chrześcijan w Kazachstanie!

  • Módl się razem z kazachskimi chrześcijanami, aby nowe przepisy nie weszły w życie.
  • Módl się o mądrość i odwagę dla wszystkich liderów Kościoła, aby nadal mogli organizować nabożeństwa i dbać o swoje wspólnoty.
  • Módl się o szybkie zakończenie przemocy w Kazachstanie i o rozwiązanie obecnego kryzysu.
  • Módl się o wzmocnienie i ochronę dla wszystkich chrześcijan, którzy doświadczają prześladowań z rąk najbliższej rodziny, sąsiadów i członków lokalnej społeczności.

 

Dziękujemy za modlitwę!

Nasza modlitwa naprawdę wpływa na los prześladowanych sióstr i braci.

SIP

Światowy Indeks Prześladowań

Lista pięćdziesięciu krajów, w których chrześcijanie prześladowani są najbardziej.