Zachęta do modlitwy

Kazachstan: sąd apelacyjny utrzymuje wyrok w sprawie liderów kośioła

Skazani na kilka lat pozbawienia wolności

(Open Doors Polska) - kazachski sąd odrzucił apelację trzech liderów kościoła, którym w lipcu postawiono szereg zarzutów i skazano na kilka lat więzienia. Cała trójka założyła „Kościół Nowego Życia” w Ałma Acie w 1991 roku i stała na jego czele do czasu wyjazdu do USA w 2016 roku. Podczas gdy sąd podkreślił, że sprawa nie ma nic wspólnego z religią, lokalny działacz na rzecz praw człowieka skrytykował wyrok jako całkowicie bezzasadny.

2019-11-22_Open_Doors_753x370_Kazachstan_DetailPage

Maxim Maximov i jego żona Larisa Maximov.

Członkowie wspólnoty doznali „urazów psychicznych” w wyniku modlitwy

W lipcu niezależny sąd zaocznie skazał Maxima Maximowa na pięć lat więzienia, a jego żonę Larisę Maximimową i innego lidera wspólnowty, Siergieja Zaikina na cztery lata więzienia. Uzasadnienie stwierdzało między innymi, że zakładali kościół w „celach przestępczych” i doprowadzili do powstania „urazów psychicznych” poprzez modlitwę za ludzi. Ich posługa spowodowała, że „ofiary poniosły poważne szkody na zdrowiu, które później przerodziły się w chorobę psychiczną”. Media państwowe podjęły sprawę i podały zarzuty do wiadomości publicznej.
Dziennikarze skomentowali wyjaśnienia sądu w Ałm Acie następująco, „Powodem wszczęcia procesu było oświadczenie członków wspólnoty, przeciwko którym przywódcy kościoła stosowali zabronione metody psychoterapeutyczne podczas kazań, po których tamci przekazali kościołowi swój majątek”. Sąd zakazał Maximovovi prowadzenia organizacji religijnej przez rok i nakazał wypłacić odszkodowania ośmiu osobom, które przedstawiły się jako ofiary jego służby. Ponadto skonfiskowano konto bankowe i część majątku kościelnego.
Maximov i jego żona powiedzieli Open Doors, że byli zszokowani wyrokiem, a jeszcze bardziej zarzutami. Ludzie, z którymi pracowali i mieszkali, których zapraszali do swojego domu, teraz występowali przeciwko nim.

Wielokrotnie odmówili współpracy ze służbami bezpieczeństwa

Jewgienij Żowtis z Międzynarodowego Biura Praw Człowieka i Praworządności w Kazachstanie powiedział w kazachskiej rozgłośni Radia Wolna Europa: „Przeczytałem wyrok. To nonsens”. Jeden z członków wspólnoty powiedział Forum 18, że wyrok skazujący trzech liderów miał „wielki wpływ” na kościół w Ałma-Acie i jego siostrzane kościoły w innych częściach kraju.
Kościół Nowego Życia i jego trzej pastorzy od wielu lat słyszeli różne zarzuty, które doprowadziły do szeregu spraw sądowych. Władze wielokrotnie proponowały kościołowi zakończenie postępowania pod pewnymi warunkami, powiedział Forum 18 obecny lider, Ivan Kryukov. Między innymi poproszono ich o milczenie i zaprzestanie ewangelizacji. Za współpracę z tajną policją zaoferowano im nawet pieniądze. We wszystkich przypadkach kierownictwo kościoła odmówiło, powiedział pastor Kryukov.
Kazachstan zajmuje obecnie 34 miejsce na Światowym Indeksie Prześladowań Open Doors wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za swoją wiarę.

Prosimy o modlitwę za chrześcijan w Kazachstanie:

  • Módl się o sprawiedliwość dla trojga skazanych, aby mogli kontynuować pracę w kościele.
  • Módl się o wytrwałość dla wszystkich członków kościoła, aby przeciwstawili się naciskom zewnętrznym i trwali w jedności.
  • Módl się za wszystkich przywódców wspólnot, aby Jezus ich zachował i wyposażył do służby z odwagą.