Informacje o kraju

KOLUMBIA: DOCIERANIE Z EWANGELIĄ DO RDZENNYCH PLEMION

(Open Doors Polska) - Głoszenie Ewangelii wśród mieszkańców rdzennych plemion Kolumbii jest często niebezpieczne dla liderów i pracowników kościołów. Jednak ich ciężka praca przynosi owoce, gdy ludzie, którzy nie znali Jezusa Chrystusa, przyjmują Dobrą Nowinę z otwartymi sercami.

 

przekazywanie Biblii w Kolumbii
Mario* z regionu Chocó doświadczył wyzwolenia i zbawienia przez Jezusa. Były przestępca jest teraz pastorem

Szacunek dla tradycji i ludzi

Pastor Fredy* mieszka i pracuje na południu Chocó, w jednym z najbiedniejszych dystryktów w kraju, zamieszkiwanym przez grupy etniczne Emberá i Wounaan. Podobnie jak dla wielu innych rdzennych mieszkańców kraju, zachowanie tożsamości kulturowej i tradycji jest bardzo ważne dla Emberá i Wounaan. „Kiedy stykamy się z nowym plemieniem lub społecznością wioski, chcemy najpierw dowiedzieć się, w co wierzą i jakie są ich tradycje. W ten sposób, po pewnym czasie, otwierają się możliwości, by dzielić się z nimi Słowem Bożym” – mówi Fredy.

Pastor wyjaśnia, że o tym, czy osoba wywodząca się z rdzennych społeczności uwierzy w Jezusa, decyduje kilka czynników. „Może być tak, że Jezus ukazuje się im w snach lub w innych okolicznościach. Pomóc może też świadectwo innej osoby”. Fredy przeprowadza się wraz z rodziną do plemiennej wioski na kilka miesięcy, aby swoim życiem i słowem  świadczyć o Jezusie Chrystusie.

Budowanie kościołów mimo sprzeciwów

Chrześcijańscy pastorzy napotykają na gwałtowny sprzeciw ze strony zarządzających rdzennymi społecznościami. „Grożono nam i wzywano do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Tam zabroniono nam powrotu do wiosek rdzennych ludów”. Opór stawiają też często plemienni szamani, Jaibaná. „Czarownik jest najważniejszym doradcą społeczności. Może zażądać na posiedzeniu rady, aby odmówiono nam wjazdu”. Niebezpieczeństwo i opór stwarzają również organizacje przestępcze aktywnie działająca na tym terenie. „Wiedzą, z jakiego miasta pochodzimy, kim jest moja żona, ile mamy pieniędzy na koncie – a to niewiele, tak na marginesie. Wiedzą wszystko o wszystkich”.

Jednak pastor pozostaje wierny swojej misji. „Moja żona i ja chcemy, aby wszyscy Wounaan usłyszeli Ewangelię. Chcemy zbudować kościół i wyszkolić pastora”.

Kolumbia zajmuje 30. miejsce w Światowym Indeksie Prześladowań Open Doors. Prosimy, módl się za chrześcijańskich liderów, którzy niosą Ewangelię Jezusa Chrystusa ludziom w tym kraju.

*imię zmienione

Zobacz również

Modlitwa o chrześcijanina

Pierwszą rzeczą, o którą proszą nas prześladowani chrześcijanie, to modlitwa. Poprzez modlitwę, bardziej niż przez cokolwiek innego czują naszą miłość i wsparcie- możesz mieć w tym swój udział.

Opis Kraju

poprzednia pozycja Kolumbia

Czytając profil kraju można uzyskać więcej informacji na temat źródeł i przyczyn prześladowań chrześcijan w Kolumbii oraz ich wpływu na codzienność.