Wiadomości prasowe

KUBA: CHRZEŚCIJANIE WZYWAJĄ RZĄD DO OCHRONY WOLNOŚCI RELIGIJNEJ

Rośnie presja na chrześcijan i wyznawców innych religii

(Open Doors, Polska) - W oświadczeniu wydanym 8 listopada Międzywyznaniowy Alians Chrześcijan na Kubie wezwał rząd do ochrony wolności religijnej obywateli. Wezwanie to pojawia się w kontekście nasilających się represji wobec członków kościołów różnych denominacji. Sytuacja kubańskich chrześcijan uległa w ostatnich latach znacznemu pogorszeniu.

Ponad 60% Kubańczyków uważa się za chrześcijan (zdjęcie symboliczne)

Cel chrześcijan: „pomagać, leczyć i budować” Kubę

W 2021 r. na Kubie wybuchły protesty przeciwko jednopartyjnemu reżimowi komunistycznemu, między innymi z powodu licznych naruszeń praw człowieka. W rezultacie rząd zaostrzył represje wobec wszystkich, których postrzegał jako opozycję. Objęły one między innymi przywódców chrześcijańskich takich jak Lorenzo Rosales Fajardo. Pastor został aresztowany podczas pokojowego marszu protestacyjnego w lipcu 2021 r., a następnie skazany na 7 lat więzienia.

W swojej obecnej deklaracji członkowie Aliansu Chrześcijan podkreślają przede wszystkim troskę o „wzmocnienie dzieła Bożego w narodzie kubańskim”. Zobowiązują się między innymi do „rozwijania i utrzymywania wspólnoty opartej na wzajemnym szacunku i współpracy w celu uzdrowienia i budowania naszych kościołów, wspólnot i kraju w oparciu o wiarę”.

Jednocześnie wzywają rząd do „uznania prawa do zrzeszania się każdego ruchu religijnego na wyspie i przyznania mu statusu prawnego i ochrony prawnej”. Wzywają również do „poszanowania prawa każdego obywatela Kuby do korzystania ze wszystkich swoich przyrodzonych praw bez obawy o bycie prześladowanym”.

Ideologia państwowa sprzeczna z wartościami chrześcijańskimi

Wiele kościołów chrześcijańskich na Kubie jest uważanych za nielegalne, ponieważ odmówiono im rejestracji. Te niezarejestrowane kościoły są uważane za „buntowników” i grożą im kary, od grzywien po zamknięcie ich organizacji, prześladowanie przywódców i konfiskatę mienia.

Jeśli przywódcy kościelni lub chrześcijańscy aktywiści krytykują reżim, grożą im aresztowania, kampanie oszczerstw, ograniczenia swobody przemieszczania się, wyroki więzienia lub nękanie przez rząd. Ideologiczne wytyczne rządu są w wielu miejscach sprzeczne z przekonaniami chrześcijan. Zaczyna się to od edukacji dzieci i dotyka wielu kwestii etycznych związanych z tak ważnymi tematami, jak małżeństwo i rodzina. Ze względu na powszechną inwigilację zarówno osób prywatnych, jak i organizacji religijnych, bardzo łatwo jest paść ofiarą reżimu.

Według organizacji praw człowieka „Observatorio Cubano de Derechos Humanos” (Kubańskie Obserwatorium Praw Człowieka, OCDH), tylko w 2022 r. zarejestrowano ponad 1000 incydentów, w których naruszono wolność religijną obywateli.

W Światowym Indeksie Prześladowań 2023 Kuba zajmuje 27. miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za wiarę.

Źródło: USCIRF, OCDH, Open Doors

Prosimy, módl się za chrześcijan na Kubie:

  • Podziękuj Bogu za odważną inicjatywę chrześcijan i jedność, z jaką stoją poprzez wydaną deklarację.
  • Módlmy się o pocieszenie i siłę dla wszystkich chrześcijan, którzy zostali dotknięci represjami, a szczególnie dla pastora Lorenzo Rosales Fajardo i jego rodziny.
  • Módlmy się, aby Jezus wzmocnił chrześcijan i napełniał ich swoim Duchem, aby nie dali się porwać politycznym celom, ale szukali przede wszystkim Jego królestwa.
  • Módlmy się, aby rząd pozytywnie odpowiedział na apel chrześcijan i aby Bóg powołał adwokatów walki o ich prawa. 

Dziękujemy za modlitwę!

Nasza modlitwa naprawdę wpływa na los prześladowanych sióstr i braci.

Zobacz również

Modlitwa o chrześcijanina

Pierwszą rzeczą, o którą proszą nas prześladowani chrześcijanie, to modlitwa. Poprzez modlitwę, bardziej niż przez cokolwiek innego czują naszą miłość i wsparcie- możesz mieć w tym swój udział.

Wsparcie

Złamane drzewo, nikt nie dawał mu szans na przeżycie, aby wydało owoc. Lecz przyszedł ogrodnik, który je pielęgnował, podlewał, nawoził. Przyszedł dzień, gdy urosło i wydało mnóstwo owoców. To właśnie się dzieje, gdy wspieramy prześladowany Kościół. Choć złamany i słaby, to dzięki naszej miłości i Bożej opiece wyda owoc. Dziękujemy za wsparcie dla prześladowanych chrześcijan.

Spotkanie z prelegentem

Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat prześladowanych chrześcijan nie musisz dłużej szukać! Zaproś jednego z naszych prelegentów na spotkanie w swoim domu, szkole lub kościele. Z przyjemnością odpowiemy na Twoje zaproszenie.