Wiadomości

Kuba: Liderzy wspólnot na celowniku władz

Pomimo końca ery braci Castro, Kubańczycy nie widzą poprawy w obszarze wolności religijnej

(Open Doors Polska) - Od rewolucji kubańskiej w latach 50-tych XX wieku Kuba jest państwem komunistycznym. Każdy, kto sprzeciwia się panującej ideologii lub wygłasza opinie niezgodne z linią partii rządzącej, musi się liczyć z nieprzychylną reakcją aparatu państwowego. Potwierdzają to działania władz państwowych przeciwko zaangażowanym przywódcom religijnym w ostatnich miesiącach.
 

Kościół w Puerto de Vita (Kuba)
Kościół w Puerto de Vita (Kuba)

Groźba więzienia

Pod koniec sierpnia organizacja praw człowieka Christian Solidarity Worldwide (CSW), która jest szczególnie oddana sprawie wolności religijnej, poinformowała o trudnościach, jakie lider wspólnoty Emanuel w Santiago de Cuba (drugim co do wielkości mieście w kraju) miał z policją. Alain Toledano Valiente był wielokrotnie wzywany na przesłuchania, gdzie grożono mu aresztowaniem, jeśli nie zaprzestanie swojej działalności. Ponadto władze próbowały utrudnić budowę nowego budynku kościelnego.

Brak tolerancji dla odmiennych przekonań

Ostatnie doniesienia z kraju po raz kolejny zwracają uwagę na fakt, że wolność wyznania Kubańczyków jest ograniczona, chociaż konstytucja oficjalnie gwarantuje swobodne praktykowanie religii. Za czasów następcy Raula Castro, Miguela Díaza-Canela, który objął urząd prezydenta w kwietniu 2018 roku, sytuacja nie poprawiła się znacząco - krajem nadal rządzi Partia Komunistyczna, która nie toleruje osób o odmiennych poglądach. Chrześcijanie są przedmiotem szczególnej uwagi władz, gdy kwestionują ideologię reżimu totalitarnego. W rezultacie spotykają się z groźbami, obelgami, pomówieniami, utratą pracy, konfiskatą materiałów religijnych i innego mienia oraz, w najgorszym przypadku, aresztowaniem.

Ograniczenia swobody przemieszczania się

W lipcu tego roku grupa pięciu pastorów nie mogła opuścić kraju, aby wziąć udział w konferencji na temat wolności religijnej w Waszyngtonie. Pastorzy są członkami Ewangelickiego Sojuszu Kuby, który stale wypowiada się publicznie na bieżące tematy i są, jak sami o sobie mówią, solą w oku rządzących. Ocena ta wpisuje się w działania władz państwowych przeciwko pastorom, którzy kwestionowali niektóre z zapisów nowej konstytucji i którym, w przeciwieństwie do innych grup społecznych, odmówiono zabrania głosu w tej sprawie.

Nadzór i odmowa rejestracji

Sytuacja jest szczególnie trudna w przypadku kościołów niezarejestrowanych, w tym kościołów ewangelikalnych, dla których praktycznie niemożliwym jest uzyskanie pozwolenia państwa na prowadzenie działalności. Wiele osób spotyka się na nabożeństwach w domach prywatnych, aby uniknąć kary ze strony władz państwowych, ponieważ ich zgromadzenia są uważane za nielegalne. Również działalność zarejestrowanych kościołów jest stale monitorowana, informatorzy rządowi na nabożeństwach kościelnych nie są rzadkością. Import i druk literatury chrześcijańskiej jest ograniczony.
Chociaż Kuba nie widnieje obecnie na liście 50 krajów Światowego Indeksu Prześladowań, Open Doors od lat monitoruje sytuację chrześcijan w tym kraju i wspiera lokalne społeczności m.in. poprzez organizowanie szkoleń dla liderów wspólnot chrześcijańskich i projekty pomocowe.

Prosimy o modlitwę za chrześcijan na Kubie:

  • Módl się o ochronę chrześcijan przed prześladowaniami, dlatego że chcą żyć zgodnie ze swoją wiarą.
  • Proś Jezusa Chrystusa o mądrość dla chrześcijan, a zwłaszcza dla przywódców kościelnych, żeby wiedzieli, kiedy powinni odważnie podnosić głosy i kiedy powinni być powściągliwi w wypowiadaniu opinii.
  • Módl się o posługę chrześcijan, którzy pracują na rzecz pozytywnych zmian w społeczeństwie i opowiadają innym o Jezusie.