Wiadomości

MALEZJA: 30 LAT WIĘZIENIA ZA APOSTAZJĘ?

Nowe prawo – obserwatorzy ostrzegają przed konsekwencjami dla chrześcijan i innych mniejszości

(Open Doors Polska) – Rząd Malezji popiera wprowadzenie zmian w prawie kraju, które bardzo niepokoją chrześcijan i inne mniejszości religijne. Przedstawiony przez rząd projekt uchwały nadaje szariatowi (prawu islamskiemu) znacznie większy wpływ na obowiązującą jurysdykcję. Miałoby to daleko idące konsekwencje, zwłaszcza dla chrześcijańskich konwertytów z islamu.
 

Meczet w Malezji
Meczet w stolicy Malezji Kuala Lumpur

30 lat więzienia za apostazję od islamu?

Proponowana zmiana, o akronimie RUU355, została ogłoszona przez premiera Malezji do spraw religii wraz z czterema nowymi ustawami i siedmioma poprawkami do istniejących ustaw. Wszystkie mają na celu wzmocnienie sądów szariackich.

Mia Hapsah*, lokalna partnerka Open Doors, opowiada o najnowszych wydarzeniach w kraju. Jedną z konsekwencji dla chrześcijan nawróconych z islamu byłyby bardziej dotkliwe kary w przypadku skazania za jakiekolwiek przestępstwo. Hapsah ilustruje to na przykładzie „apostazji”: „W większości regionów kraju apostazja może być już karana grzywną lub więzieniem. W niektórych stanach jest to jeden rok więzienia, w innych – dwa lata. Teraz, poprzez wprowadzenie RUU355, proponowana jest maksymalna kara pozbawienia wolności w wysokości 30 lat! Nie ma żadnego przestępstwa w ramach malezyjskiego prawa szariatu, które zasługuje na równie wysoki wyrok!”

Według oceny Hapsah problematyczne jest również to, że RUU355 nie precyzuje, które przestępstwa mogą być karane takimi wyrokami. To, jej zdaniem, sprawia, że będzie dochodziło do nadużyć. „Ta poprawka postawiłaby chrześcijan, zwłaszcza byłych muzułmanów, w niebezpiecznej sytuacji. Już teraz żyją w strachu przed skazaniem na mocy obowiązującego prawa szariatu; te poprawki do ustawy pogorszyłyby ich sytuację”.

Obserwatorzy obawiają się naruszenia obowiązującej konstytucji

Niektórzy obserwatorzy obawiają się, że RUU355 może również doprowadzić do wprowadzenia w przyszłości drakońskich kar cielesnych takich jak chłosta lub amputacja kończyn, a nawet kary śmierci. W opinii Mii Hapsah oznaczałoby to złamanie obowiązującej konstytucji: „Malezja formalnie jest państwem świeckim, a nie wyznaniowym. Państwo nie przyznaje przywilejów ani korzyści żadnej konkretnej religii. W ciągu ostatnich trzech dekad Malezja zaczęła jednak wykazywać cechy państwa islamskiego. Znacznie wzrosła rola religii w polityce, prawie i administracji”.

„Jeśli to prawo zostanie uchwalone, Malezja upodobni się do kraju talibów”, powiedział w rozmowie z Free Malaysia Today były dyrektor wykonawczy think tanku IDS Johan Ariffin Samad. Powiedział, że nie ma potrzeby wprowadzania nowych praw szariatu, ponieważ te, które istnieją, są wystarczające.

Chrześcijanie pod prawem szariatu

Oprócz proponowanych zmian trwają obecnie prace nad ustawą mającą na celu kontrolę i ograniczenie rozprzestrzeniania się religii niemuzułmańskich. Może to doprowadzić do objęcia niemuzułmanów prawem szariatu. „To wywołuje jeszcze większe obawy wśród niemuzułmanów, ponieważ zgodnie z konstytucją w obecnej chwili prawo szariatu nie jest wiążące dla niemuzułmanów” – wyjaśnia Hapsah.

W Światowym Indeksie Prześladowań 2021 roku Malezja zajmuje 46 miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za swoją wiarę.

*imię zmienione

Źródła: Free Malaysia Today, Open Doors

Prosimy, módl się za chrześcijan w Malezji!

  • Módl się za wszystkich malezyjskich chrześcijan nawróconych z islamu, aby nie dali się zastraszyć przez wydarzenia polityczne, ale byli mocni w wierze.
  • Módl się o chrześcijanie żyjących w odosobnieniu, aby odnaleźli innych wierzących, z którymi będą mogli się spotykać i modlić.
  • Módl się o Bożą interwencję w trwającym procesie legislacyjnym. Módl się, aby świecka konstytucja otrzymała pierwszeństwo przed wszelkimi wysiłkami zmierzającymi do wzmocnienia wpływów islamskich.
  • Módl się o przywódców kościołów w kraju, aby potrafili mądrze reagować na wszystkie zagrożenia, aby zostali obdarzeni Bożym prowadzeniem w trudnych chwilach.

Dziękujemy za modlitwę!

Nasza modlitwa naprawdę wpływa na los prześladowanych sióstr i braci.

 

SIP

Światowy Indeks Prześladowań

Lista pięćdziesięciu krajów, w których chrześcijanie prześladowani są najbardziej.