Wiadomości

MALEZJA: NIEZNANY LOS UPROWADZONYCH CHRZEŚCIJAN

Komitet Praw Człowieka zarzuca władzom zaniedbania w sprawie Joshuy Hilmy

(Open Doors Polska) - Pastor Joshua Hilmy i jego żona Ruth zaginęli 30 listopada 2016 r. Okoliczności ich zniknięcia budzą tyle samo pytań, co uprowadzenie pastora Raymonda Koha zaledwie kilka miesięcy później. Oba incydenty zostały zbadane przez malezyjską Komisję Praw Człowieka SUHAKAM. 15 kwietnia komisja przedstawiła swój raport końcowy w sprawie zaginięcia małżeństwa.

 

Wiec publiczny poświęcony pamięci czterech uprowadzonych osób
Wiec publiczny poświęcony pamięci czterech uprowadzonych osób: Amri Che Mata, Raymonda Koha, Joshuy i Ruth Hilmy.

Wyniki raportu

Joshua Hilmy jest Malajem (Malajowie to największa i najbardziej wpływowa grupa etniczna w Malezji), a jego żona Ruth ma obywatelstwo indonezyjskie. W Malezji praktycznie nie ma malajskich pastorów, ponieważ konstytucja Malezji zabrania Malajom przechodzenia z islamu na inne religie.
Podczas ogłoszenia raportu końcowego przewodniczący komisji SUHAKAM, były sędzia Mohd Hishamudin Yunus, wyjaśnił jego ustalenia. Powiedział, że zaginięcie Joshuy i Ruth Hilmy zostało dokonane „przez nieznaną osobę lub osoby w porozumieniu z władzami”. „Ich zaginięcie jest naruszeniem prawa Malezji”. Chociaż nie znaleziono dowodów na uprowadzenie przez funkcjonariuszy państwowych, władze nie przeprowadziły „dokładnego i rzetelnego” śledztwa w tej sprawie. Ponadto „utrudniali prowadzenie (śledztwa)” – dodał Yunus.

Nawiązanie do faktu braku dowodów na zaangażowanie funkcjonariuszy państwowych w porwanie kontrastuje z ustaleniami poczynionymi w sprawie uprowadzenia Raymonda Koha. W tym przypadku komisja uznała za udowodnione, że pastor został uprowadzony przez jednostkę specjalnej Królewskiej Policji stacjonującej w Kuala Lumpur. Jak dotąd władze nie odniosły się do ustaleń raportu, a Raymond Koh nie dał znaku życia. Podobne stwierdzenia padły w przypadku zaginięcia aktywisty Amri Che Mata, wyznawcy zakazanego w Malezji islamu szyickiego.

Władze zignorowały groźby islamskich ekstremistów

W przypadku pastora Hilmy i jego żony komisja SUHAKAM stwierdziła, że władze nie podjęły żadnych widocznych wysiłków, aby odnaleźć zaginionych, odkąd w 2016 r. rozpoczęto dochodzenie. Ponadto policja zwlekła z podjęciem działań w ramach dochodzenia. Na przykład, mimo że funkcjonariusze wiedzieli o groźbach kierowanych na Facebooku pod adresem Joshuy Hilmy przez grupy islamistów, nigdy nie sprawdzili tych wpisów. Według raportu zgłoszenie zaginięcia, dokonane przez przyjaciela pary, zostało przyjęte dopiero po miesiącu. Stwierdzono również, że urzędnicy próbowali ukryć zniknięcie Ruth przed ambasadą indonezyjską.

Jeszcze kilka lat temu islamska Malezja była uznawana za kraj liberalny i tolerancyjny. Niestety opinia ta uległa zmianie. Ustawodawstwo w coraz większym stopniu uwzględnia elementy prawa szariatu, a wpływ ekstremistycznych muzułmanów w polityce i społeczeństwie jest coraz bardziej widoczny. Świadczy o tym również fakt, że jedna z dwóch partii rządzących (PAS) pogratulowała w zeszłym roku talibom „wyzwolenia” Afganistanu i przejęcia władzy.

W Światowym Indeksie Prześladowań 2022 Malezja zajmuje 50. miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za wiarę.


Źródło: Free Malaysia Today, Open Doors

Prosimy, módl się za chrześcijan w Malezji!

  • Podziękuj za pracę Komisji SUHAKAM i wyniki raportu.

  • Módl się za Joshuę i Ruth, ale także za pastora Koh i Amri Che Mata oraz ich rodziny, ponieważ wciąż mają nadzieję, że ich najbliżsi żyją.

  • Módl się, aby chrześcijanie w Malezji nie tracili odwagi, ale pozostali silni w wierze.

  • Módl się za wszystkich prześladowców chrześcijan, aby Jezus otworzył ich oczy na swoją prawdę i miłość oraz aby coraz więcej Malajów uwierzyło w Niego.

 

Dziękujemy za modlitwę!

Nasza modlitwa naprawdę wpływa na los prześladowanych sióstr i braci.

Zobacz również

Modlitwa o chrześcijanina

Pierwszą rzeczą, o którą proszą nas prześladowani chrześcijanie, to modlitwa. Poprzez modlitwę, bardziej niż przez cokolwiek innego czują naszą miłość i wsparcie- możesz mieć w tym swój udział.

Opis Kraju

poprzednia pozycja Malezja

Czytając profil kraju można uzyskać więcej informacji na temat źródeł i przyczyn prześladowań chrześcijan w Malezji oraz ich wpływu na codzienność.

Światowy Indeks Prześladowań 2024

Coroczny Światowy Indeks Prześladowań to ranking 50 krajów i szczegółowy raport, który obejmuje kraje, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani. Pragniemy, aby był on wezwaniem do modlitwy i zaangażowania się na rzecz wsparcia naszych prześladowanych sióstr i braci.