Wiadomości

Pakistan: Niepewna sytuacja 13-letniej chrześcijanki

Porywacz przedstawia akt małżeństwa: Arzoo deklaruje przejście na islam

(Open Doors Polska) - 13 października 44-letni muzułmanin Ali Azhar uprowadził 13-letnią chrześcijankę Arzoo w Karaczi w Pakistanie. Dwa dni po incydencie ojciec Arzoo został poinformowany, że porywacz przedstawił urzędnikom akt małżeństwa. Certyfikat stwierdzał, że Arzoo ma 18 lat i poświadcza, że przeszła na islam. Dwa tygodnie później Sąd Najwyższy w Sindh przyznał pieczę nad Arzoo porywaczowi, ale w związku z protestami, w zeszły poniedziałek sędziowie nakazali policji odebranie dziewczynki z domu „męża”.

Zdjęcie symboliczne: chrześcijańskie dziewczęta w Pakistanie często padają ofiarą ataków
Zdjęcie symboliczne: chrześcijańskie dziewczęta w Pakistanie często padają ofiarą ataków

Arzoo pod opieką państwa

Chrześcijanie z okolic, gdzie mieszka Arzoo, proszą o modlitwę o proces, o sprawiedliwość i ochronę dla rodziny. Lokalna osoba kontaktowa wyjaśnia: „Pakistańscy chrześcijanie kochają swój kraj. Wielu z nich jest oddanych temu krajowi. To ich szczera modlitwa, żeby w najbliższych dniach doświadczali sprawiedliwości, żeby sąd ustanowił precedens. Takie orzeczenie zapewniłoby w przyszłości ochronę dzieci przed nadużyciami, niezależnie od ich przynależności religijnej, [...] zgodnie z przepisami prawa krajowego ograniczającego małżeństwa dzieci”. Arzoo jest tylko jedną z wielu dziewcząt, które przeżywają podobną sytuację.
Uwolniona nie mogła jeszcze wrócić do swojej rodziny. Obecnie pieczę nad nią sprawuje państwo.

Oznaki „prania mózgu” 

W trakcie pierwszego przesłuchania Arzoo recytowała w sądzie islamskie wyznanie wiary i zeznała, że została muzułmanką. Miejscowi chrześcijanie donieśli, że zadeklarowała także, iż ma 18 lat, a więc jest w wieku umożliwiającym zawarcie małżeństwa. „To poważny cios dla chrześcijan w kraju”, skomentował jeden z chrześcijańskich liderów. „Jej reakcje, odpowiedzi i zachowanie to reakcje i zachowanie dziecka, któremu zrobiono pranie mózgu”.
Sąd nakazał badania lekarskie w celu potwierdzenia wieku dziewczynki. Mogłyby one udowodnić, że Arzoo jest młodsza i potwierdzić wypowiedzi jej rodziców. Ale nawet jeśli sąd unieważni przymusowe małżeństwo i odda dziewczynkę rodzicom, Arzoo nie będzie mogła wrócić do normalnego życia. Według prawników, jej przejście na islam pozostałoby prawnie wiążące. Innymi słowy, oficjalnie byłaby muzułmanką.

Chrześcijanie proszą o modlitwę za osoby, które wspierają rodzinę Arzoo poradami prawnymi. „Sytuacja jest bardzo napięta. Jesteśmy wdzięczni, że sąd nakazał aresztowanie człowieka, który kilka dni temu uprowadził, wykorzystał i zmusił Arzoo do małżeństwa. Ale może dojść do publicznych protestów, a nawet przemocy, ponieważ Arzoo wyznała, że jest muzułmanką”.

Lider kościoła dziękuje za modlitwy

Jeden z liderów miejscowego kościoła wyraził wdzięczność wszystkim tym, którzy walczyli o uwolnienie 13-latki, zarówno w kraju, jak i za granicą. „Jesteśmy wdzięczni tym Pakistańczykom, którzy podnieśli swój głos w imieniu Arzoo. Jesteśmy wdzięczni braciom i siostrom na całym świecie, którzy modlą się za Pakistan, oraz tym, którzy śledzą te i podobne wydarzenia”.

Na liście Światowego Indeksu Prześladowań 2020 Pakistan zajmuje 5. miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za swoją wiarę.
Źródło: Open Doors

Prosimy, módlcie się za Arzoo i innych chrześcijan w Pakistanie:

  • Módl się o ochronę i bezpieczny powrót do domu dla Arzoo i wszystkich innych chrześcijańskich dziewcząt, które znajdują się w podobnej sytuacji.
  • Módl się za sędziów i urzędników, aby w swojej decyzji uwzględnili dobro Arzoo i wydali sprawiedliwy wyrok.
  • Módl się za dzieci z rodzin chrześcijańskich, aby rozwijały silną, zdrową tożsamość jako naśladowcy Pana Jezusa.
  • Módl się za wszystkich prześladowców chrześcijan w Pakistanie, aby dzięki Bożej interwencji doświadczyli przemiany serc.