Wiadomości prasowe

PAKISTAN: SĄD NAJWYŻSZY DAJE NADZIEJĘ CHRZEŚCIJANOM

Władze muszą ponownie zbadać zamieszki przeciwko chrześcijanom z sierpnia 2023 r.

(Open Doors, Polska) – Sześć miesięcy po zniszczeniu wielu kościołów i domów chrześcijańskich w Jaranwala w Pakistanie, sąd najwyższy odrzucił policyjny raport z dochodzenia w sprawie tego incydentu, donosi portal informacyjny Dawn. Sędziowie uznali pracę organów śledczych za niewystarczającą – jest to obiecujący sygnał dla mniejszości chrześcijańskiej w Pakistanie. Tamtejsi chrześcijanie nadal potrzebują naszych modlitw.

PAKISTAN: SĄD NAJWYŻSZY DAJE NADZIEJĘ CHRZEŚCIJANOM
Chrześcijanie publicznie domagają się ponownej oceny ataków w Jaranwala

Sąd stwierdza: zamieszki wynikiem spisku

Ataki w sierpniu ubiegłego roku zostały wywołane plotką oskarżającą dwóch chrześcijańskich braci z miasta Jaranwala w północno-wschodnim Pakistanie o bluźnierstwo. Co najmniej 17 kościołów i prawie 100 chrześcijańskich domów zostało spalonych lub uszkodzonych w wyniku zamieszek, a setki chrześcijan zostało zmuszonych do ucieczki. 1 marca sąd w Faisalabad uniewinnił obu chrześcijan i stwierdził, że dwie inne osoby – które najwyraźniej żywiły osobistą wrogość do braci – spiskowały, aby wplątać ich w sprawę o bluźnierstwo.

13 lutego pakistański Sąd Najwyższy, któremu przewodniczył sędzia Qazi Faez Isa, skrytykował raport z dochodzenia w sprawie incydentów, krytykując między innymi brak wielu istotnych informacji. Faez Isa powiedział, że sposób, w jaki przeprowadzono dochodzenie i widoczne ociąganie się organów ścigania w zidentyfikowaniu sprawców, zaszkodziły reputacji policji.

W uzasadnieniu swojej decyzji sąd podkreślił równy status i prawa wszystkich obywateli, co uprawnia ich również do ochrony w zakresie praktykowania ich religii. W tym kontekście sędziowie wskazali również, że „wichrzyciele” wielokrotnie podburzali ludność do atakowania miejsc kultu religijnego niemuzułmanów poprzez ukierunkowane prowokacje. Rząd prowincji Pendżab został poinstruowany, aby przedstawić raport na temat stanu prac nad odbudową zniszczonych budynków, w tym wypłaconych do tej pory odszkodowań.

„Nadzieja na nowo rozpalona w społeczności chrześcijańskiej”

Pastor Paul Masih* z Jaranwala wyraził wdzięczność za oświadczenia Sądu Najwyższego. Instrukcje sędziów dla rządu Pendżabu „na nowo rozpaliły nadzieję w społeczności chrześcijańskiej”. Masih kontynuował: „Byliśmy rozczarowani sposobem, w jaki policja prowadziła dochodzenia, ale teraz czujemy, że rząd Pendżabu poświęci tym sprawom należytą uwagę”.

Wielu chrześcijan w Pakistanie cierpi z powodu niestabilnej sytuacji bezpieczeństwa i wysokiego poziomu przemocy. Są wykorzystywani, uważani za nieczystych i często nie mają możliwości obrony. Policja jest często bardziej zainteresowana uspokojeniem lokalnych władz i utrzymaniem pokoju niż egzekwowaniem prawa i ochroną mniejszości. Sytuacja chrześcijan na rozprawach sądowych jest nieco lepsza, przynajmniej w sądach wyższej instancji. Jednak zanim ich sprawa zostanie ostatecznie rozstrzygnięta w sądzie, chrześcijanie często spędzają więzieniu długie lata.

*Imię zmienione

Prosimy, módl się za chrześcijan w Pakistanie:

  • Podziękuj za jasną decyzję Sądu Najwyższego.
  • Módl się, aby chrześcijanie dotknięci atakami z sierpnia ubiegłego roku powrócili do zdrowia i otrzymali obiecane odszkodowanie za poniesione straty.
  • Módl się o umocnienie w wierze dla chrześcijan w całym kraju, aby nie zapominali, że są ukochanymi i cennymi dziećmi Boga.
  • Módl się za policjantów i urzędników państwowych, aby Jezus przemienił ich serca i aby gorliwie pracowali na rzecz ochrony chrześcijan.

Dziękujemy za modlitwę!

Nasza modlitwa naprawdę wpływa na los prześladowanych sióstr i braci.

Zobacz również

Modlitwa o chrześcijanina

Pierwszą rzeczą, o którą proszą nas prześladowani chrześcijanie, to modlitwa. Poprzez modlitwę, bardziej niż przez cokolwiek innego czują naszą miłość i wsparcie- możesz mieć w tym swój udział.

Bezpłatne materiały

Bezpłatny, miesięczny magazyn zawierający poruszające świadectwa i aktualne informacje z prześladowanego Kościoła wraz z Kalendarzem Modlitw.

Spotkanie z prelegentem

Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat prześladowanych chrześcijan nie musisz dłużej szukać! Zaproś jednego z naszych prelegentów na spotkanie w swoim domu, szkole lub kościele. Z przyjemnością odpowiemy na Twoje zaproszenie.